Väčšina prijímacích pohovorov má určitú formu. Vysvetlíte postavenie a úlohu spoločnosti, položíte zopár otázok a rozhodnete, či súbor uchádzačových zručností korešponduje s potrebami vašej organizácie.

( Toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku 

Ale je tu ešte niečo, čo môžete počas pohovoru urobiť, aby ste určili, kto je naozaj vhodným adeptom pre váš tím? Aby ste sa dozvedeli viac, opýtali sme sa 10 úspešných podnikateľov, aby sme odhalili ich rozhodujúce otázky – tie, ktoré pomôžu rozoznať dobré jablká od zlých. Predkladáme to, na čo sa pýtajú zakaždým, aby zistili, či pred nimi stoja tí správni ľudia, ktorí sa pre danú prácu hodia najviac.

1. Čo od tejto skúsenosti očakávate?

„Hľadám odpovede, ktoré sú osobné a autentické a sú o niečom inom ako len o ‚profesionálnom rozvoji’. Akonáhle cítim, že mám pred sebou silného kandidáta, tak mi táto otázka umožňuje premýšľať o projektoch, ktoré by ho mohli zaujať. Ak sú ľudia spokojní so svojou prácou a milujú to, čo robia, sú viac produktívni, vytrvajú dlhšie a pomôžu zamestnať ďalších vášnivých ľudí z ich okolia.“

Santiago Halty, Senda Athletics

2. Aká je Vaša vysnívaná práca?

„Je absolútne nevyhnutné spýtať sa kandidáta na jeho vysnívanú prácu. Dokonca ma to naučil môj veľmi dobrý priateľ a mentor. Otázka znie takto: ‚Ak by ste mali štetec a prázdne plátno a mohli by ste namaľovať to najlepšie zamestnanie, ktoré by Vám najviac vyhovovalo, ako by tento obraz vyzeral?’ Odpoveď zaručí, že úloha je pre daného človeka šitá na mieru a záujemca môže cítiť, že vám na ňom naozaj záleží.“

Mike Cuesta, CareCloud

3. Ako trávite svoj voľný čas?

„Pracujeme v odvetví, ktoré súvisí so životným štýlom a preto sa chcem ubezpečiť, že životný štýl a kultivovanosť kandidáta je v súlade so zvyškom nášho personálu a s požiadavkami našich klientov. Tiež chcem vedieť, či pre nás môže byť reprezentatívny aj mimo práce.“

Alex Frias, Track Marketing Group

4. Aké sú Vaše ambície?

Viac, než vedieť, či si uchádzač nechal čas na popremýšľanie o svojich životných cieľoch, ma zaujíma to, ako by sa tieto ciele dali zladiť s príležitosťami v mojej spoločnosti. Táto otázka je skvelým spôsobom ako odhaliť, ako hlboko uchádzač premýšľal o svojom vlastnom živote a na akú pozíciu by bol vhodný.“

Kuty Shalev, Clevertech

5. Ako môžete spraviť spoločnosť lepšou?

„Potenciálnych záujemcov rád rozlišujem podľa ich odpovede na to, aké jednotlivé zručnosti alebo vlastnosti môžu firme priniesť. Kultivovanosť je pri štarte veľmi dôležitá, ako aj každý jeden projekt, v ktorom ste zaangažovaný. Pre túto prácu je dôležité nájsť nielen niekoho s kvalifikáciou, ale aj niekoho, kto sa bude jednoznačne usilovať o to, aby bola spoločnosť tou absolútne najlepšou.“ —Brittany Hodak, ‘ZinePak

6. Ktorými troma slovami by ste opísali Vaše silné stránky?

„Táto otázka často zaskočí uchádzačov nepripravených. Zistil som, že majú tendenciu byť vo vnímaní svojich silných stránok úprimní. Uistite sa, že silné stránky, ktoré vymenujú, sa zhodujú so základnými zručnosťami, ktoré v danej funkcii potrebujete. V druhej polovici pohovoru vídam u kandidátov obavy, že bude nasledovať ďalšie vypočúvanie.“

Chuck Cohn, Varsity Tutors

7. Aký pokrok by ste chceli za dva roky zaznamenať?

„Všetkých záujemcov sa pýtame, ako chcú, aby ich životopis vyzeral o dva roky. To nám dáva veľkú možnosť nahliadnuť do ich vývojových cieľov a vidieť, či sú v súlade s našimi potrebami. Ak niekoho mienime prijať, je pre nás táto otázka veľmi dôležitá, pretože nám môže pomôcť nasmerovať uchádzačove povinnosti a úlohy k jeho kariérnemu rastu. Návrh projektov šitých na mieru a podieľanie sa na cieľoch zamestnancov pomáha budovať ich spokojnosť.

Aaron Schwartz, Modify Watches

8. Čo od tejto pozície očakávate?

„Pýtam sa to z niekoľkých dôvodov. Po prvé chcem zistiť to, o akú pozíciu by mala daná osoba záujem, aké sú jej očakávania pracovnej disciplíny, či je pripravená prijať zodpovednosť za riadenie organizácie, a to, aká je jej úroveň pohodlia. To nám dáva možnosť zistiť, či záujemca dostatočne spĺňa požiadavky na pozíciu, a to, či je vhodným adeptom pre našu spoločnosť Chocomize.“

Fabian Kaempfer, Chocomize

9. Mohli by ste tu bývať?

„Priamo sa uchádzača opýtajte, či by mu nevadilo tráviť veľa času v kancelárii. Hlavnou myšlienkou je posúdiť len ich počiatočnú reakciu. Ak sa na niečej tvári ukáže výraz smútku alebo prekvapenia, viete, že nemusí byť tak vášnivý kandidát ako ten, ktorý ihneď s potešením ožije. Potom by ste mali uchádzačom samozrejme povedať, že to bol len test, aby ste ich ubezpečili o tom, že nie ste bláznivý šéf.“

Logan Lenz, Endagon

10. Čo by ste robili s neobmedzenými prostriedkami?

„Ambície sú dôležité a často zanedbávané témy pohovorov. Spýtať sa uchádzačov, čo by robili v priebehu nasledujúcich piatich rokov, keby mali neobmedzené zdroje, vám dajú hlboký pohľad do ich skutočných osobných alebo kariérnych cieľov. To je skvelá príležitosť zistiť, či niečí charakter zapadá do vašej spoločnosti a či je schopný v momente vytvoriť organický vzťah.“ —

Sarah Ware, Markerly

Preložil: Gabriel Kuľbak

( Ak by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Career-Advice.Monster

Facebook komentár