Nová správa od BMI Research identifikuje „10 rozvíjajúcich sa trhov budúcnosti“ – krajiny, ktoré sú na najlepšej ceste stať sa novými vodcami ekonomického rastu v nasledujúcich 10 rokoch.

BMI odhaduje, že tieto krajiny do roku 2025 kumulatívne prispejú  k svetovému HDP 4,3 bilióna amerických dolárov – čo je približne ekvivalent súčasnej Japonskej ekonomiky.

Vo všeobecnosti výroba a výstavba budú sektory ktoré budú ťahať ekonomiku dopredu. BMI oznamuje, že nové výrobné uzly vzniknú v Bangladéši, Mjanmarsku a Pakistane a tieto krajiny budú výnimočne silné v exporte tovarov výrobného priemyslu. A rast konštrukčného priemyslu bude rozšírený skrz všetky krajiny – čiastočne kvôli tomu, aby uspokojili rastúci dopyt mestského obyvateľstva a čiastočne aby pomohli rozvoju výrobného sektoru.

Na druhej strane, ťažobný priemysel – ako napríklad baníctvo, ropný priemysel a zemný plyn – budú hrať oveľa menšiu rolu ako za posledných 15 rokov.

Hoci to môže pre niektoré krajiny znamenať jasnejšie vyhliadky, podľa správy „všadeprítomný model rastu poháňaný komoditami, ktorý bol narušený  kolapsom cien komodít v rokoch 2012 – 2015 sa nebude opakovať.“

Nasleduje 10 nových rozvíjajúcich sa trhov a sektorov, ktoré budú zodpovedné za ich rast:

Bangladéš

Primárny sektor: poľnohospodárstvo

Kľúčový export: oblečenie, poľnohospodárske produkty

Rast HDP v 2015: 6,4%

Nezamestnanosť: 4,9%

Výmenný kurz: 77,42 Bangladéšskych taka za americký dolár

„Bangladéšske priemyselné odvetvie zamerané na export je už teraz zodpovedné za viacej ako štvrtinu HDP a bude v nasledujúcich rokoch pokračovať v raste ako globálny výrobný uzol.“
 

Egypt

Primárny sektor: zemný plyn

Kľúčový export: ropa, ovocie a zelenia, bavlna

Rast HDP v 2015: 4,2%

Nezamestnanosť: 12,8%

Výmenný kurz: 7,72 Egyptských libier za americký dolár

„Očakávame pokračovanie investícií skrz trh z nehnuteľnosťami v Egypte vzhľadom na odhadovaný ročný prírastok mestského obyvateľstva ktorý predpovedáme na nasledujúcich 10 rokov. Nastanú aj nejaké investície v obrovskom Egyptskom exporte výroby spolu s pokračovaním nedávnych investícií do automobilového a potravinárskeho priemyslu.“

Etiópia

Primárny sektor: poľnohospodárstvo

Kľúčový export: káva, repka olejná, zelenina, zlato

Rast HDP v 2015: 10,2%

Nezamestnanosť: 16,8%

Výmenný kurz: 21,55 Etiópskej birr za americký dolár

„Hlavným hnacím motorom ekonomického rastu v Etiópii bude výstavba na pomoc rastúcej urbanizácii a ambiciózne ciele infraštruktúry… Etiópska stavebný priemysel zaznamená najväčší rast zo všetkých krajín Subsaharskej Afriky, s priemerným medziročným rastom v rokoch 2015 a 2016 vo výške 10,7%.“
 

Indonézia

Primárny sektor: poľnohospodárstvo

Kľúčový export: minerálne oleje, strojové súčiastky

Rast HDP v 2015: 4,8%

Nezamestnanosť: 5,5%

Výmenný kurz: 13 577,6 indonézskych rupií za americký dolár

„Rast v Indonézii bude oveľa menej zameraný na komodity ako bol v poslednom desaťročí, pretože baníctvo a ropný priemysel budú stagnovať… Vláda naďalej ostáva zameraná na rozvoj ekonomiky cez export výroby tým, že investujú do infraštruktúry a znížením byrokracie.“
 

Keňa

Primárny sektor: neuvedený

Kľúčový export: čaj, káva, ovocie a zelenina

Rast HDP v 2015: 5,6%

Nezamestnanosť: 40%

Výmenný kurz: 99,73 Kenských šilingov za americký dolár

„Tým, že Keňa dováža takmer všetky energie, nižšie priemerne ceny ropy za posledné desaťročie, v porovnaní s predošlým desaťročím nakopne spotrebu v Keni a investície do sektorov, ktoré nie sú spoločné s energiou. Rast bude sústredený do infraštruktúry (vrátane obnoviteľnej energie), finančných služieb a maloobchodu.“
 

Mjanmarsko

Primárny sektor: baníctvo

Kľúčový export: zemný plyn, drevárske produkty

Rast HDP v 2015: 7%

Nezamestnanosť: 5%

Výmenný kurz: 1 171,8 Barmských kyat za americký dolár

„Investície sa budú aj naďalej  valiť do rozličných priemyslov vďaka tomu, že Mjanmarsko žne výhody politických reforiem vykonaných v roku 2010. Veríme, že trendy ekonomickej liberalizácie a politickej demokratizácie budú naďalej pokračovať a udržia ekonomiku na trase k silnému ekonomickému rastu počas nasledujúcich rokov.“
 

Nigéria

Primárny sektor: neuvedený

Kľúčový export: ropa, kakao

Rast HDP v 2015: 2,7%

Nezamestnanosť: 23,9%

Výmenný kurz: 196,9 nigérijských naira za americký dolár

„Predpokladáme výrazný rast pre nigérijskú ekonomiku, hnanú hlavne sekundárnym a terciárnym sektorom. Finančné služby sú na výslní hlavne vďaka relatívne nízkej penetrácii finančných služieb v krajine. Maloobchodný predaj bude taktiež silno rásť, hoci väčšinou v segmente lacných produktov, vďaka tomu, že tri štvrtiny príjmu je minutý na ubytovanie a stravu.“
 


Pakistan

Primárny sektor: poľnohospodárstvo

Kľúčový export: textil, ryža

Rast HDP v 2015: 4,2%

Nezamestnanosť: 6,5%

Výmenný kurz: 101,45 pakistanských rupií za americký dolár

„Pakistan sa počas nasledujúcich rokov rozvinie ako výrobný uzol, s najrýchlejšie rastúcim textilným a automobilovým priemyslom, na začiatku nášho predpovedaného obdobia. Domáce investície do výroby budú posilnené nižšími cenami energií v porovnaní s predošlou dekádou a vylepšením domácej dodávky energie.“
 

Filipíny

Primárny sektor: neuvedený

Kľúčový export: polovodiče a elektronické produkty, dopravné vybavenie

Rast HDP v 2015: 5,8%

Nezamestnanosť: 6,3%

Výmenný kurz: 45 5,3 filipínskych pesos za americký dolár

„Kľúčové sektory budú automobilový a stavebný. Obrovská súkromná spotreba a rastúci stavebný priemysel sa pretavia do rastúcej spotreby pre  osobné a úžitkové automobily… prebiehajúce ekonomické a environmentálne reformy, ako napríklad antikorupčné zákony, spravili z Filipín príťažlivú krajinu pre investície.“
 

Vietnam

Primárny sektor: poľnohospodárstvo, spracovanie ropy

Kľúčový export: oblečenie, obuv, elektronika

Rast HDP v 2015: 6,7%

Nezamestnanosť: 3%

Výmenný kurz: 21 928 vietnamských dongov za americký dolár

„Očakávame, že výrobný a stavebný priemysel budú výnimočne výkonné…a tak pomôžu podčiarknuť rast v širšom priemysle.  Tieto sektory ostanú naďalej atraktívne pre zahraničných investorov, vzhľadom na  relatívne nízku cenu práce [a] rastúce oslabenie pravidiel voči zahraničnému vlastníctvu.“

Preložila: Katarína Dobrotinová

Zdroj: CIA World Factbook

Facebook komentár