Vo svete podnikania dlho panovala teória, že „alfa“ lídri sú najlepšími podnikateľmi. Sú to agresívni úspešní ľudia zameraní na výsledky, ktorí si presadzujú vlastnú kontrolu a trvajú na hierarchickom modeli organizácie. Ja však vnímam čoraz väčšiu úspešnosť startup kultúr „beta“, v ktorých sa dôraz kladie na spoluprácu, zhromažďovanie a komunikáciu.

(Toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku)

Ozývajú sa hlasy, že túto novú horizontálnu kultúru poháňa chromozóm Y, ktorého zameranie vždy spočívalo skôr v komunikácii. Iní odborníci na kultúru podnikania, ako napr. Dr. Dana Ardiová vo svojej novej knihe s názvom Pád alfajedincov (The Fall of the Alphas), tvrdia, že vzostup betajedincov je naozaj súčasťou širšej kultúrnej zmeny spôsobenej internetom, vďaka ktorému sa do popredia dostávajú komunity, bezprostredná komunikácia a spolupráca.

Viete si predstaviť závratný rast Facebooku, Wikipédie a Twittera v kultúre s prevahou alfajedincov? Nikdy by k nemu nedošlo. Súhlasím s Ardiovou, ktorá hovorí, že bude potrebné, aby si najúspešnejšie pracoviská budúcnosti osvojili nasledujúce beta vlastnosti a lepšie sa prispôsobili modelom beta vodcovstva:

1. Zbavte sa archaických modelov príkazov a kontroly. Úspešné startupy dneška sú horizontálne, nie hierarchické. Každý, kto pracuje v organizácii, cíti, že je súčasťou niečoho, a navyše, že ide o niečo veľké. Chcú byť medzi priekopníkmi v oblasti technológií.

2. Precvičujte riadenie ega. Uvedomujte si vlastné záujmy a zamerajte sa na prítomnosť rovnako ako na budúcnosť. Je potrebné, aby ste riadili egá členov tímu odmeňovaním kooperatívneho správania. Vždy bude potrebné rozhodné vedenie, najmä v časoch krízy. Nenavrhujem úplnú demokraciu.

3. Zdôraznite inovácie. Betajedinci veria, že členom tímu treba dať príležitosť, aby sa prejavili – aby poskytovali vstupy do kľúčových rozhodnutí a oznamovali si navzájom svoje zistenia a poznatky. Podnieťte členov tímu, aby využívali svoje silné stránky tak, aby celý tím a organizácia boli na čele súťaže.

4. Oceňujte spoluprácu a tímovú prácu. Týmto spoločnostiam sa nedarí pomocou otvárajúcich sa nožíkov vo vreckách, ale prostredníctvom budovania úspešnej komunity so spoločnými hodnotami. Členovia tímu sa môžu prejavovať a sú k tomu podnecovaní. Pri výbere najlepších tímov treba pamätať na spoluprácu. Celok je teda viac ako súčet jednotlivých jeho častí.

( Súvisiace: Inšpirujúci príbeh 7-ročného chlapca, ktorý sa stal podnikateľom )

5. Vytvorte spoločnú kultúru. Vodcovstvo je prispôsobivé a flexibilné. Veľmi záleží na integrite a charaktere. Každý pozná kultúru. Každý kultúru podporuje. Každý uznáva svoj zápal a jeho odtienky. Výsledok vyzerá skôr ako symfonický orchester, nie ako napredujúca armáda.

6. Buďte pripravený na to, že úlohy a povinnosti sa menia každý týždeň, deň a dokonca hodinu. Jednou z najväčších chýb podnikateľov je, že nekonajú dosť svižne. Trhy a potreby sa menia rýchlo. Teraz sa dôraz kladie na sociálnu, globálnu a environmentálnu zodpovednosť. V hierarchiách je ťažké upraviť pozície alebo zmeniť vymedzenie úloh. Beta kultúra to zvláda.

7. S citom vylaďujte sebadôveru. Svedomitosť vlastná a ostatných, pokiaľ ide o predstavenstvo, manažérov a zamestnancov, môže určite byť najdôležitejšou črtou úspešnej spoločnosti. Ak niekto dobre nezapadá z hľadiska kultúry, alebo si neplní svoje úlohy, rýchlo ale citlivo prikročte k zmene.

8. Podnieťte zamestnancov, aby prispievali. Čím bližšie sa všetci v organizácii dostanú k naplneniu svojho individuálneho potenciálu, tým úspešnejšie bude podnikanie. V úspešných spoločnostiach sa zamestnanci podnecujú k tomu, aby si osviežovali výbavu zručností, boli flexibilní a udržiavali svoje želiezka v ohni.

9. Zachovajte si rozmanitosť. Podnikatelia budujú tímy. Neobsadzujú pozície. Tzv. čerešničkoví kandidáti z univerzít so zvučnými menami neurobia nič na zlepšenie organizácie a môžu dokonca pracovať proti nej. Nečakajte na dokonalú osobu – možno ani neexistuje. Zamestnávajte podľa dosiahnutých výsledkov a potenciálu.

( Súvisiace: 50 všeobecných pravidiel, vďaka ktorým budete úspešnejší )

10. Nie každý potrebuje byť superstar. Hviezdy neprihrávajú, hviezdy len strieľajú v snahe dať gól. Nie každý sa chce v organizácii posúvať nahor. Aj horizontálny pohyb je úplne v poriadku. Staňte sa podporovateľom svojich zamestnancov – nevyhnutné je prijímanie so školením a nástrojmi. Venujte čas počúvaniu. Dajte ľudom, čo potrebujú na to, aby boli úspešní.

Prezieraví podnikatelia a manažéri na celom svete považujú za efektívnejšie vedenie pomocou vplyvu a spolupráce, nie prostredníctvom strachu, autority a konkurencie. Táto skutočnosť sa rýchlo stáva paradigmou úspechu v dnešnom svete plnom výziev. Ako sedí váš startup do tohto nového modelu?

Preložila: Stanislava Ondrovičová 

( Ak by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: FutureLeadersForTheWorld

Facebook komentár