Zaujímavá zbierka pravidiel legendárneho investora, Johna Templetona:

 1. Investuj pre maximálnu reálnu návratnosť
 2. Investuj – nerob obchody alebo špekulácie
 3. Zostaň flexibilný a nezaujatý voči rôznym typom investícií
 4. Nakupuj, keď sú ceny nízko
 5. Ak nakupuješ akcie, hľadaj výhodné kúpy medzi kvalitnými titulmi
 6. Nakupuj hodnotu, nie trhové trendy alebo ekonomické výhľady
 7. Diverzifikuj. Pri akciách a cenných papieroch, ako aj pri mnohých iných, je bezpečnosť v mnohorakosti.
 8. Plň si svoje úlohy alebo si najmi expertov, aby ti pomohli
 9. Svoje investície monitoruj agresívne
 10. Nepanikár!
 11. Uč sa zo svojich chýb
 12. Začínaj modlitbou
 13. Prekonať trh je náročná úloha
 14. Investor, ktorý pozná všetky odpovede, nerozumie ani len všetkým otázkam
 15. Niečo také, ako voľný obed neexistuje
 16. Neprepadaj negativite alebo strachu príliš často

 

Číslo 1. Investuj pre maximálnu reálnu návratnosť

To znamená návratnosť na investovaných dolároch po zdanení a očistenú o infláciu. Toto je jediný racionálny cieľ mnohých investorov, ktorý investujú dlhodobo. Akákoľvek investičná stratégia, ktorá zlyháva v rozpoznávaní zradných efektov daní a inflácie, v konečnom dôsledku zlyháva aj v rozpoznávaní pravého zmyslu investovania, a preto je vážne zraniteľná.
Je zdravé ak sa ochraňujete tým, že nakupujete silu. Jedna z najväčších chýb, ktoré ľudia robia, je vkladanie príliš veľa peňazí do cenných papierov s fixným príjmom.

Dnešný dolár nakúpi iba toľko, ako 35 centov v polovici 70tych rokov, ako 21 centov v 60tych rokoch a ako 15 centov po Druhej svetovej vojne. Ak inflácia dosiahne priemeru 4%, nákupná sila portfólia o hodnote 100 000 dolár sa zredukuje na 68 000 za necelých 10 rokov. Inými slovami, na udržanie tej istej kúpnej sily, by toto portfólio muselo narásť na hodnotu 147 000 dolárov – čo by znamenalo 47%-ný zisk jednoducho iba preto, aby zachovalo svoju kúpnu silu za 10 rokov. A tento príklad dokonca nepočíta ani s daňami.

Číslo 2. Investuj – nerob obchody alebo špekulácie

Akciový trh nie je kasíno, ale ak otvoríte a uzavriete pozíciu zakaždým, keď sa trh pohne o bod alebo dva, alebo budete ustavične short sellovať (predaj na prázdno – pozn. prekl.)… obchodovať iba opcie… obchodovať iba futures… trh pre teba kasínom bude. A tak, ako väčšina gamblerov, nakoniec prehráš – možno aj opakovane.

Tvoje zisky môžu zhltnúť poplatky. Môžeš naraziť  na trh, ktorý sa otočí na hor, keď očakávaš, že pôjde nadol – a hore, a hore – porušujúc tak všetky tvoje opatrné kalkulácie a tvoje short selly. Zakaždým, keď ohlasovateľ z Wall Street povie „Novinky!“, tvoje srdce prestane biť.

Pamätaj na múdre slová legendy Wall Streetu, Luciana Hoopera: „ To, čo na mňa vždy robilo dojem“ píše „  je, o koľko lepšie si vedú uvoľnení vlastníci akcií, obchodujúci dlhodobo, s ich portfóliom, ako obchodníci s ich rýchlo sa meniacim zoznamom. Uvoľnený investor je zvyčajne lepšie informovaný a viac rozumie zásadným veličinám; je trpezlivejší a menej emocionálny; platí nižšie dane z kapitálových ziskov; nevystavuje sa nepovinným maklérskym poplatkom a vyhýba sa tomu, aby sa správal ako Cassius, tým, že si myslí “príliš mnoho“.

Číslo 3. Zostaň flexibilný a nezaujatý voči rôznym typom investícií

Sú časy, kedy sa oplatí kupovať kvalitné  tituly (tzv. blue chips), cyklické akcie, korporátne dlhopisy, inštrumenty vládnej pokladnice atď.  A sú taktiež časy, kedy sa oplatí sedieť na hotovosti, pretože hotovosti ti občas dovolí využiť investičné možnosti. Faktom je, že neexistuje investícia, ktorá je vždy dobrá. Ak sa určité odvetvie alebo určitý typ cenných papierov stane populárny pre investorov, táto popularita bude vždy iba dočasná a ak sa stratí, tak sa nemusí vrátiť dlhé roky.

Napriek tomu, čo som pred chvíľou povedal, musím priznať,  že väčšinu času boli peniaze našich klientov v bežných akciách. Náhľad do histórie vám ukáže prečo. Od januára 1946 do júna 1991, Dow Jones Industrial Average (DJIA) narástol o 11,4% priemerne za rok – zahŕňajúc reinvestovanie dividend, ale nepočítajúc dane – v porovnaní s priemernou ročnou mierou inflácie, ktorá je 4,4%. Ak by Dow Jones iba udržiaval krok s infláciou , bol by teraz na úrovni 1400, namiesto úrovne vyše 3000, číslo, ktoré by sa pred desiatimi rokmi zdalo extrémne, ale keď som toto číslo prepočítal, zdalo sa byť ako veľmi realistická možnosť. 

Pozrite sa taktiež na Standard and Poor’s (S&P) Index pozostávajúci z najlepších 500 akciových titulov. Od začiatku 50tych rokov po koniec 80tych rokov, čo je dokopy 40 rokov, S&P 500 rástlo priemernou rýchlosťou 12,5% ročne v porovnaní s infláciou o hodnote 4,3% , s vládnymi dlhopismi o hodnote 4,8%, s pokladničnými poukážkami o hodnote 5,2% a s vysoko kvalitnými korporátnymi dlhopismi o hodnote 5,4%. V skutočnosti, titul S&P 500 prekonal infláciu, pokladničné poukážky, korporátne dlhopisy v každom jednom desaťročí okrem 70tych rokov a údajne ten najbezpečnejší investičný prístav, vládne dlhopisy, prekonal v každých štyroch desaťročiach. Opakujem: Neexistuje žiadne bezpečie bez vytrvalého nakupovania sily.

Číslo 4. Nakupuj, keď sú ceny nízko

Poviete si: „Samozrejme, veď to je jasné!“. Jasné to môže byť, ale trhy takto nefungujú. Ceny sú vysoko, pretože mnoho investorov nakupuje veľa akcií. Ceny sú nízko, keď je malý dopyt. To pripisujeme tomu, že investori sa stiahli, ľudia sú pesimistickí a nenakupujú. Ak sa príliš veľa ľudí stane pesimistickými, tak trhy začnú padať. Odvetvia ako automobilový priemysel zasa prechádzajú pravidelnými cyklami. A niekedy akcie spoločností, ako sú poisťovne vypadnú z obľuby všetky naraz. Nech je už príčina akákoľvek, investori sú zdržanliví a sedia na peniazoch. Áno, povedia ti: „Nakupuj nízko, predávaj vysoko.“, ale až príliš mnoho z nich nakupuje vysoko a predáva nízko. Potom sa pýtaš: „Kedy plánuješ nakúpiť akcie?“ Bežná odpoveď býva: „Hneď potom, čo sa analytici zhodnú na priaznivom výhľade.“ A toto je veľmi hlúpe, ale je to ľudská nátura. Je nesmierne ťažké ísť proti davu – nakupovať, keď všetci ostatní predávajú alebo už všetko predali, nakupovať, keď vyhliadky vyzerajú tak zle, nakupovať, keď experti hovoria, že nakupovať akcie celkovo alebo dokonca akcie presne tejto spoločnosti je v súčasnosti riskantné. Ale ak budeš nakupovať tie isté cenné papiere, čo všetci ostatní, budeš mať presne taký istý výsledok, ako všetci ostatní. Nemôžeš prekonať trh tak, že budeš robiť presne to, čo robí trh. Možností je mnoho, ale ak budeš nakupovať to, čo nakupujú všetci ostatní, tak to nakúpiš už iba vtedy, keď to bude nadhodnotené. Ber na zreteľ slová veľkého priekopníka akciových analýz, Benjamina Grahama: „Nakupuj, keď je väčšina ľudí – zahŕňajúc expertov – pesimistických a predávaj, keď sú všetci optimistickí.“ Prezidentský radca, Bernard Baruch, bol ešte výstižnejší: „Nikdy nenasleduj dav.“
Tak jednoduchá predstava a zároveň tak náročná na vykonanie.

Číslo 5. Ak nakupuješ akcie, hľadaj výhodné kúpy medzi kvalitnými titulmi

Kvalita znamená spoločnosť, ktorá si drží pozíciu najväčšieho predajcu na narastajúcom trhu. Kvalita znamená  spoločnosť, ktorá je technologickým lídrom v oblasti, ktorá závisí od technických inovácií. Kvalita znamená silný, dobre osvedčený manažérsky tím. Kvalita znamená dobre kapitalizovanú spoločnosť, ktorá je medzi prvými na rozvíjajúcom sa trhu. Kvalita je dobre známa a dôveryhodná značka pre produkty s vysokou mierou ziskovosti. Samozrejme, že tieto ukazovatele kvality od seba nemôžete izolovať. Spoločnosť môže napríklad produkovať s čím ďalej, tým nižšími nákladmi, ale to ešte neznamená, že budú zarábať čím ďalej, tým viac. Podobným príkladom môže byť aj spoločnosť, ktorá je technologickým lídrom vo svojom poli pôsobnosti, ale to znamená iba veľmi málo bez adekvátnej kapitalizácie na expanziu a marketing.

Určovanie kvality pri akciách je ako hodnotiť reštauráciu. Neočakávate, že bude bezchybná, ale ešte predtým, ako jej dáte tri alebo štyri hviezdičky, chcete vedieť, že je lepšia ako ostatné.

Číslo 6. Nakupuj hodnotu, nie trhové trendy alebo ekonomické výhľady

Múdri investor vie, že akciový trh je naozaj trh akcií. Jednotlivé akcie môžu byť ťahané chvíľkovým býčím trhom, ale nakoniec zistíme, že to jednotlivé akcie určujú trh, nie naopak. Príliš veľa investorov sa sústreďuje na trendy alebo ekonomické výhľady, ale jednotlivé akcie môžu rásť aj v čase medvedieho trhu a klesať počas trhu býčieho.

Akciové trhy nejdú vždy tým istým smerom ako ekonomika. Medvedie trhy sa nie vždy kryjú s recesiou a takisto aj celkový pokles zárobkov danej spoločnosti nie vždy zapríčiní simultánny pokles cien akcií. To znamená, že nakupuj jednotlivé akcie, nie trhové trendy alebo ekonomické vyhliadky.

Číslo 7. Diverzifikuj. Pri akciách a cenných papieroch, ako aj pri mnohých iných, je bezpečnosť v mnohorakosti.

Je úplne jedno, ako veľmi si opatrný, nedokážeš kontrolovať  ani predpovedať budúcnosť. Hurikán alebo zemetrasenie, štrajk u dodávateľa, neočakávaný technický pokrok konkurenta alebo vládou nariadené stiahnutie výrobku z trhu – každá z týchto neočakávaných vecí môže spoločnosť pripraviť o milióny. Dokonca aj na prvý pohľad výborne riadená spoločnosť sa môže zvrhnúť na spoločnosť so závažnými internými problémami, ktoré neboli v čase nákupu akcií zjavné. Takže diverzifikuj – kupuj risk, akcie spoločností, štátne obligácie. Ak budeš hľadať celosvetovo, nájdeš viac výhodných kúp a oveľa lepších ako v jednej krajine.

Číslo 8. Plň si svoje úlohy alebo si najmi expertov, aby ti pomohli

Ľudia ti povedia: „Skúmaj predtým ako investuješ.“ Počúvaj ich. Študuj spoločnosti a zisti, čo ich robí úspešnými. Nezabúdaj, v mnohých situáciách nakupuješ buď príjmy alebo aktíva. V štátoch s nízkym počtom obmedzení spoločností, majú príjmy a aktíva častokrát najväčší vplyv na ceny akcií. Ak očakávaš, že bude spoločnosť rásť a prosperovať, tak nakupuješ budúce príjmy. Čiže očakávaš, že príjmy pôjdu hore, a pretože väčšina akcií je cenená na základe príjmov, tak môžeš očakávať, že akcie budú rásť tiež.

Číslo 9. Svoje investície monitoruj agresívne

Očakávaj a reaguj na zmeny. Žiadny býčí trh nie je trvalý. Žiadny medvedí trh nie je trvalý. A neexistujú žiadne akcie, ktoré by si mohol kúpiť a zabudnúť na ne. Tempo zmeny je príliš rýchle. Byť uvoľnený, ako radil Hooper, neznamená byť samoľúby. Zober si napríklad iba 30 indexov, ktoré tvorili Dow Jones Industrials. Od roku 1978 do roku 1990 sa zmenil jeden z každých troch indexov – pretože spoločnosť zaznamenala veľký pokles, bola akvizovaná, stala sa súkromnou alebo zbankrotovala. Pozri sa na 100 najväčších spoločností na zozname magazínu Fortune. Iba za sedem rokov, od 1983 do 1990, 30 spoločností z listu odpadlo. Zlúčili sa s inou obrovskou spoločnosťou, stali sa príliš malými nato, aby zostali v top 100, boli akvizované zahraničnou spoločnosťou, stali sa súkromnými alebo odišli z biznisu. Pamätaj, žiadna investícia nie je navždy.

Číslo 10. Nepanikár!

Niekedy nebudeš mať predané, keď budú všetci ostatní nakupovať a trh padne, ako napríklad v roku 1987. A tam si, čelíš strate 15% za jediný deň. Možno dokonca väčšej.

Neponáhľaj sa predať hneď na druhý deň.  Čas predávať je pred pádom, nie po ňom. Namiesto toho si prejdi svoje portfólio a polož si otázku: „Ak by som teraz tieto akcie nevlastnil, nakúpil by som ich po páde trhu?“ Existuje šanca, že by si ich nakúpiť chcel. Takže v tejto situácii je jediným dôvodom na ich predaj nákup iných, atraktívnejších akcií. Ak také nenájdeš, drž sa toho, čo už máš.

Číslo 11. Uč sa zo svojich chýb

Jediná cesta, ako sa vyhnúť chybám je neinvestovať  – čo je tá najväčšia chyba zo všetkých. Takže si odpusť za všetky chyby, čo si spravil. Nebuď znechutený  a určite sa nesnaž nahradiť straty tým, že budeš podstupovať väčšie riziko. Namiesto toho premeň každú tvoju chybu na poučnú skúsenosť. Presne si rozober, čo sa stalo a ako sa môžeš rovnakej chybe vyhnúť v budúcnosti. Investor, ktorý hovorí: „Tentokrát je to iné“, zatiaľ čo sa iba opakuje predchádzajúca situácia, vyslovil slová, ktoré ho vyjdú veľmi draho.

Veľký rozdiel medzi tými, ktorí úspešní sú  a tými, ktorí úspešní nie sú, je ten, že úspešní ľudia sa učia zo svojich chýb a dokonca aj z chýb druhých.

Číslo 12. Začínaj modlitbou

Ak začneš modlitbou, budeš myslieť jasnejšie a spravíš menej chýb.

Číslo 13. Prekonať trh je náročná úloha

Výzvou nie je robiť jednoducho lepšie investičné rozhodnutia ako priemerný investor. Skutočnou výzvou je, robiť investičné  rozhodnutia, ktoré sú lepšie ako rozhodnutia profesionálov, ktorí riadia veľké inštitúcie. Pamätaj, nezvládnuteľné  indexy ako S&P 500 neplatia poplatky za nákup a predaj akcií. Nevyplácajú výplaty analytikom alebo manažérom rôznych portfólií. A na rozdiel od nezvládnuteľných indexov, investičné spoločnosti nikdy neinvestujú všetko, pretože potrebujú mať aj hotovosť, aby mohli splatiť svoje akcie. Takže investičná spoločnosť, ktorá trvalo prekonáva trh v skutočnosti odvádza oveľa lepšiu prácu, ako si myslíš. A ak neprekonáva trh iba tak, ale robí tak o značný stupeň, tak odvádza dokonalú prácu.

Číslo 14. Investor, ktorý pozná všetky odpovede, nerozumie ani len všetkým otázkam

Prehnane sebaistý prístup k investovaniu povedie, pravdepodobne skôr ako neskôr, ku sklamaniu ak nie k úplnej pohrome. Dokonca aj keď vieme rozpoznať nemeniace sa množstvo investičných princípov, nemôžeme aplikovať tieto princípy na nemeniaci sa svet investícií alebo na nemeniace sa ekonomické a politické prostredie. Všetko je v konštantnom stave zmeny a múdri investor vie, že úspech je proces ustavičného hľadania odpovedí na nové a nové otázky.

Číslo 15. Niečo také, ako voľný obed neexistuje

Toto pravidlo zahŕňa nekonečné množstvo výstrah.

Nikdy neinvestuj na sentiment. Spoločnosť, ktorá ti dala tvoju prvú prácu, postavila prvé auto, ktoré si kedy vlastnil alebo sponzorovala tvoju obľúbenú show môže byť dobrá spoločnosť, ale to neznamená, že jej akcie sú dobrá investícia. Dokonca aj keď ja táto spoločnosť naozaj výborná, no jej akcie môžu byť stále nadhodnotené.

Nikdy neinvestuj do prvej verejnej ponuky akcií (IPO), ak sa chceš vyhnúť poplatkom. Poplatky budú s najväčšou pravdepodobnosťou už zahrnuté v cene akcií – dôvod, prečo väčšina nových akcií klesne na cene hneď po ponuke. Toto ale neznamená, že by si nikdy nemal nakupovať na IPO.

Nikdy neinvestuj iba na tip. Môžeš si povedať, že to je samozrejmé. To teda je, ale bol by si prekvapený koľko investorov, ľudí, ktorí sú vysoko vzdelaní a úspešní, robí práve toto. Nanešťastie, na tipy bývajú veľmi podmanivé. Je prirodzené pokladať dôverné informácie za veľmi rýchli profit.

Číslo 16. Neprepadaj negativite alebo strachu príliš často

A nakoniec posledné pravidlo. Neprepadaj nagativite alebo strachu príliš často. Po 100 rokov optimisti zarábali na akciách. Dokonca aj v temných 70tych rokoch mnoho profesionálov a finančníkov v malých spoločnostiach zarobilo na akciách (určite aj individuálnych investorov). Samozrejme, že nastanú korekcie a aj pády, ale časom pôjdu akcie hore…a hore…a hore. S pádom komunizmu a s rázne zníženou možnosťou jadrovej vojny sa zdá, že USA a nejaká forma ekonomicky zjednotenej Európy stoja na prahu najslávnejších čias v histórii. S rastúcou integráciou a vzájomnou závislosťou, kedy sa komunikácia stáva jednoduchšia a lacnejšia, je veľmi pravdepodobné, že biznis zažije svoj boom. Obchody a cestovanie porastú. Narastie aj bohatstvo. A ceny akcií by mali narásť tiež.

Osobne si myslím, že existuje šanca, že kým začne 21. storočie (ktoré je už za rohom), Dow Jones Industrials dosiahne 6000 bodov, možno viac. Niektoré iné indexy môžu narásť  dokonca ešte viac. Aj napriek súčasnej melanchólii ohľadom ekonomiky a budúcnosti, budú mať ľudia viac peňazí, ako kedy v histórii mali. A veľká časť z nich bude investovaná v akciách. A počas tohto nádherného obdobia, budú základné pravidlá budovania bohatstva investovaním do akcií stále pravdivé. Ale či už v tomto storočí alebo budúcom, stále bude platiť „nakupuj nízko, predávaj vysoko“.

Zdroj: Franklin Templeton Ivestments

Facebook komentár