Existuje mnoho investičných stratégií ale iba zopár z nich, na základe štatistickej evidencie, prinesie osoh svojím investorom. Každá investičná stratégia má svoje výhody aj nevýhody a je dôležité poznať časový vývoj jednotlivých stratégií.

Hodnotové investovanie

Prvým mentorom Warrena Buffeta a zároveň aj odborníkom na hodnotové investovanie bol Benjamin Graham. Grahamov základný vzorec pozostával z niekoľkých kritérií. Napríklad posudzované akcie by mali mať hodnotu najviac dvoch tretín účtovnej hodnoty, dvoch tretín čistého obežného majetku a celkový dlh by mal byť menší ako účtovná hodnota hmotného majetku.

Súvisiace: Najdôležitejšie veci pre vaše peniaze podľa Warrena Buffetta

V knihe s názvom “The Little Book – That Beats the Market” rozoberá Joel Greenblatt niekoľko variácií Grahamovej myšlienky. Greenblattov model sa zaoberá spoľahlivými spoločnosťami, ktoré dosahujú vysoké hodnoty aktív na základe vysokej miery návratnosti investovaného kapitálu a vysokých výnosov z cenných papierov. Ďalšou variáciou je obrátený pomer
koeficientu P/E (pomer cien voči ziskom). Analýza týchto variantov v rokoch 1988 – 2009 mala za následok súhrnnú mieru ročného rastu o 24% v porovnaní s 10% indexu S&P 500.

Rôzni hodnotoví manažéri používajú rôzne vzorce ale jedno majú spoločné – a to hľadanie tej správnej metódy, ktorá spoľahlivo rozpozná podhodnotené akcie. Doba stratovosti sa pred predajom mení a Buffett, ako sám tvrdí, sa prepracoval až k bodu, kde je doba stratovosti stála. Nevýhodou hodnotového investovania je, že trhu zaberie rozpoznanie skutočnej hodnoty podnikania dlhšiu dobu. Teoreticky stúpa hodnota akcií s ich klesajúcou cenou a pri hrozivých finančných kolapsoch s klesajúcimi cenami cenných papierov, sa hodnotoví investori zvyčajne popália, keďže svoje klesajúce akcie nepredajú.

Indexové investovanie

V roku 2008 sa Buffett stavil s jedným investičným manažérom, že indexový fond S&P 500 porazí portfólio hedgeových fondov v následujúcich desiatich rokoch. Pre Buffetta to bola jasná výhra keď v roku 2015 dosiahol Vanguardov indexový fond S&P 500 zhodnotenie viac ako 63% v porovnaní s portfóliom investícií iba do hedgeových fondov, ktoré po odpočítaní rôznych poplatkov, mali výnos iba 20%.

Percento manažérov podielových fondov, ktorí majú schopnosť získať vyšší výnos na trhu ako je stanovený trhový priemer, klesá. V roku 2014 iba 14% podielových fondov dosiahlo výnos vyšší ako bol stanovený priemer najväčších trhov s cennými papiermi. Keď sa zverejnia výsledky za rok 2015, môže to byť ešte menej.

Indexové fondy, obzvlásť tie, spravované spoločnosťou Vanguard, odmeňujú investorov veľmi nízkmi nákladmi na riadenie. Postupom času je výhodou nižších poplatkov zvýšená návratnosť investície. Investori, ktorí sa rozhodnú pre indexové fondy, totiž predpokladajú, že trhy sú takmer, ak nie aj úplne, efektívne. Tento predpoklad sa javí ako rozumný z hľadiska zlyhania väčšiny portfóliových „machrov,“ ktorý sa usilujú o výnos za hranicou priemeru, ale maximálny pokles portfóliových investícií zostáva rovnaký.

Pokiaľ chápu investori systém časovania trhu, nechávajú svoje investície vložené aj počas obdobia keď ceny na trhu klesajú a hodnota akcií padá, ako tomu bolo v roku 2008. Portfólio, ktoré stratí 50% svojej hodnoty, bude musieť narásť o 100% aby sa dostalo na svoju pôvodnú úroveň.

Súvisiace: 77 dôvodov prečo zle hospodárite s peniazmi

Trend Following – Sledovanie trendov

Jedno staré úslovie z Wall Streetu hovorí, že trend je Vaším priateľom až dokiaľ neskončí. Hodnotoví investori sa v prvom rade sústredia na analýzu bezpečnosti investície, zatiaľ čo tzv. sledovatelia trendu (trend followers) ju vo väčšine prípadov ignorujú. V 70. rokoch minulého storočia, keď na trhu stúpala hodnota cenných papierov, získala táto stratégia sledovania trendov trhu mnoho prívržencov, a investori ako Paul Tudor Jones alebo John Henry zbohatli tým, že sa jednoducho držali trendu cenového vzostupu a potom už len rátali výnosy. Na rodziel od hodnotového a indexového investovania, sa sledovatelia trendov, ak im už investícia neprináša zisk, vedia bez väčšieho rizika straty vymotať z nepríjemnej situácie a nedovolia aby sa im stratovosť vymkla z rúk.

Najpriamejšia stratégia sledovania trhu zahŕňa nakupovanie akcií, ktoré majú v krátkom časovom období pozitívnu návratnosť investície a predávanie akcií s negatívnou návratnosťou. Veľa investorov využíva techniku kĺzavého priemeru na odhadnutie správneho času kedy vstúpiť alebo vystúpiť z trhu. Napríklad niektorí sledovatelia trendov predajú svoje akcie alebo indexové fondy ak je 200-dňový kĺzavý priemer pretnutý z hora na dol. Investori môžu pri tzv. breakout stratégiách využívať rôzne kĺzavé priemery, ktoré im napovedia, že sa cena nachádza nad kĺzavým priemerom a vtedy je vhodný čas nakúpiť cenné papiere. Mebane Faber publikoval jednoduchú ale zároveň úspešnú stratégiu, ktorá využíva 10-mesačný kĺzavý priemer s odporúčaným nákupom akcií ak je ich cena nad týmto priemerom. Ak cena akcií klesne pod tento priemer, je lepšie sa akcií zbaviť.

Ned Davis Research je spoločnosť zaoberajúca sa investičným poradenstvom, ktorá navrhla elegantný model trhového sledovania s názvom Three Way Asset Strategy. Táto stratégia využíva 3 a 10-mesačné kĺzavé priemery a špecializuje sa na akcie, štátne pokladničné poukážky a zlato. Jej cieľom je s menším rizikom získať výnos vyšší ako je predpokladaný priemerný výnos na trhu s cennými papiermi. Investori kúpia jeden alebo všetky tri druhy aktív ak je 3-mesačný kĺzavý priemer vyšší ako ten 10-mesačný. V opačnom prípade aktíva predajú. Výsledky tejto stratégie sú za posledných 45 rokov viac ako pôsobivé.

Súvisiace: Ako si top investor Warren Buffett vyberá akciové spoločnosti – v 4 krokoch

V prípade, že investor kúpi a následne drží indexové akcie, ako napríklad S&P 500, celkový výnos je 10,5% pri tzv. Sharpeho pomere (Sharpe ratio) s hodnotou 0,35. Výražnejší pokles v portfóliu nastáva pri -51%. Stratéga Three Way Asset Strategy, s návratnosťou 13,1% bezpochyby víťazí nad stratégiou Kúp a Drž (Buy And Hold Stock Strategy). Ešte pôsobivejšia je menšia rizikovosť, Sharpeho pomer s hodnotou 0,63 je vyšší a pokles v portfóliu je -21% v porovnaní s -51%. Investori, ktorí sa držia stratégie sledovania trendov majú pri menšom riziku dobrú šancu získať viac ako len priemerný trhový výnos. 

Nájdite si účinnú stratégiu a držte sa jej

Na Wall Street nenájdete žiadne záruky, ale investori môžu zvrátiť nepriazeň osudu vo svoj prospech vhodným výberom a dôsledným uplatňovaním adekvátnej investičnej stratégie. Prestaňte len hádať a staňte sa presne takým inteligentným investorom, o ktorom Graham napísal už pred mnohými rokmi.

Preložila: Katarína Macejková

Zdroj: Bloomberg, Yahho

Facebook komentár