Pred piatimi rokmi sa stalo niečo nepredstaviteľné, hlavná americká investičná banka – Lehman Brothers skrachovala, čo ďalej vyvolalo najvážnejšiu krízu kapitalizmu Západu od roku 1930. Následky sú stále citatelné a svetová ekonomika sa ešte nezotavila, ale problémy utrpené v Európe viedli k niektorým významným zmenám, ktoré by mali zabezpečiť, že sa to znova nezopakuje
avšak nie všetky krajiny reagovali rovnakým spôsobom. Oliver Burrows, vedúci analytik banky Rabobank povedal: “To, čo funguje pre francúzsku bankový systém nemusí fungovať tak dobre pre bankový systém Talianska, alebo to čo funguje v Taliansk, nemusí fungovať v španielskom bankovom systéme, a videli sme rôzny časový horizont venovania pozornosti bankovým systémom v rôznych krajinách. Tak napríklad v Španielsku došlo k obrovskému množstvu konsolidácie, u 43 miestnych sporiteľní, zatiaľ čo v Nemecku sa nič nezmenilo, stále má tisíce bánk
päť rokov potom neboli zodpovedané otázky – Kto bol na vine? A prečo nikto nebol potrestaný? V Spojených štátoch, žiadni vrcholoví manažéri vo veľkých bankách Wall Streetu, alebo ostatných komerčných bánk nebol nik odsúdený za obvinenia týkajúce sa krízy. V Británii žiadny vedúci bankári nečelia obvineniu z trestných činov.
-v Nemecku a Holandsku zatiaľ nikto na vysokej úrovni nebol odsúdení, ale ešte môže prísť k novej etape prípadov, ktoré by sa ešte mohli zhmotniť. Celá bývalá Výkonná rada nemeckého veriteľa HSH Nordbank prechádza procesom vyšetrovania, ohľadom opatrení prijatých v období pred krízou
-traja vedúci manažéri u skrachovanej írskej banky – Anglo Irish Bank by mohli byť postavený pred súd v roku 2014, päť rokov po tom, ako vyšetrovanie tohto veriteľa začalo. Zatiaľ čo v Španielsku je prešetrovaných zhruba 100 ľudí, ktorí čelia obvineniam súdov, ohľadom zlyhaniu v zdevastovaných bankách, po páde trhu s nehnuteľnosťami, ale žiadny z nich ešte nebol riadne usvedčený. Po celom svete už bolo zmenených niekoľko zákonov, ktoré by umožnili podobné stíhanie a mali by neskôr prísť do platnosti
Reuters

Facebook komentár