Čo je treba aby ste sa dostali na vrchol?

To je otázka, s ktorou sa pasuje väčšina profesionálov – najmä ženy, ktoré sú výrazne zastúpené v špičkových vedúcich pozíciách.

( Toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )

Výskumníci z talentovanej management consulting spoločnosti Caliper chceli zistiť, či existujú určité osobnostné rysy spojené s úspešným ženským vodcovstvom, rovnako ako aj výzvy, ktoré ich držia späť. 

Pýtali sa 85 žien na vyššej pozícii, ako napr. viceprezidentky, ktoré mali na starosti určité vedúce pozície v oblastiach ako marketing, výskum, vývoj a predaj, kde sa posudzovali vlastnosti osobnosti a bol im položený rad otázok o ich úspechu v 15 rôznych oblastiach výkonnosti. 

Súvisiace: 15 snaživých žien, ktoré zatienili ich partnerov (miliardárov)

Našli šesť osobnostných rysov, ktoré boli spojené s vyšším hodnotením výkonu. Tu sú vlastnosti, spolu s krátkym zhrnutím každého, ktoré poskytol psychológ organizácie Thomas E. Schoenfelder, Ph.D., senior viceprezident pre výskum a vývoj v Caliper:

Asertivita: Byť priamočiara vo svojom štýle komunikácie 

Agresivita: Vniesť konštruktívny a emocionálny prvok aby sa projekt pohol vpred

Empatia: Byť schopná pochopiť a vcítiť sa do pocitov druhých 

Sila ega: Byť pružná a schopná prekonať problémy 

Odolnosť voči stresu: Byť kľudná vo vysoko stresujúcom prostredí

Energia: Prineste vitalitu a nadšenie do vašej práce

Zdá sa, že žena, ktorá má priamočiary štýl komunikácie, je odolná a je schopná zvládať stres, a je schopná vychádzať s ostatnými, môže byť najlepšie umiestnená pre vedenie úspechu na modernom pracovisku. 

Na druhú stranu, vedci zistili, negatívny vzťah medzi vlastným hodnotením výkonu a  ústretovosťou. Schoenfelder uvádza: “Ústretovosť je miera, ktorou chcete byť nápomocný iným a aby vás ostatní mali radi,” … “Ľudia s vysokou úrovňou ústretovosti bojujú v oblasti líderstva”, pretože úspech závisí na ovplyvňovaní ostatných.

Častým problémom, ktorému ženy čelia, je jav známy ako “stereotypná hrozba.” Prvýkrát bol tento jav vyhodnotený v roku 1990 na základe štandardizovaných testov medzi menšinovými skupinami. Ak boli pred skúškou upozornení na ich rasu, malo to tendenicu na negatívny vplyv na ich skóre. 

Súvisiace:

Chcete zvýšiť návrat pre akcionárov? Zamestnajte ženu

Aktuálne Najlepšie spoločnosti pre prácu žien vo výkonných funkciách

Z rovnakého dôvodu, ak urobíte ženy vedomé ohľadom spomínaných negatívnych stereotypov o ženách vo vedení, budú sa usilovať o vedenie menej, hovorí Schoenfelder. Keď sa to stane, zníženie ženskej túžby je založené na stereotype, že vodcovstvo nie je ženské viac ako ich vlastné ambície. 

Naproti rysom vysoko výkonných žien, hovorí, že chcenie dodržiavať pravidlá, je menej priebojné a menej empatické, a majú negatívnu reakciu na stres čo robí ženy náchylnejšie k ohrozeniu stereotypom. 

Najlepšia obrana? Seba uvedomenie, hovorí Schoenfelder.

Preložila: Miroslava Dugová

( AK by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheAtlantic, LinkedIn

Facebook komentár