Priemerný náborový pracovník (recruiter) si prezrie váš životopis za 15 sekúnd. To však nie je dlhá doba na veľkolepú predstavu vašej osobnosti.

Môžete si prečítať každú knihu, príspevok na blogu, aby ste prišli na to, čo vlastne hľadajú. Najlepšia stratégia je ísť priamo k zdroju. A to je presne to, čo sme spravili.

( Toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )                                                                                                                   

Rozprávali sme sa s kariérnou trénerkou, expertkou na životopisy a riaditeľkou firmy poskytujúcej profesionálne poradenské služby v oblasti kariéry Career Polish, Inc. , Lisou K. McDonald. Poskytla nám niekoľko jej najlepších tajomstiev (ktoré by vás pravdepodobne stáli pekný balík) úplne zadarmo!

1) Neprodukujte masovo

„Jeden typ životopisu nie je vhodný pre každý druh zamestnania, o ktorý sa uchádzate,“ hovorí Lisa. „Nespracúvajte si životopis tak, aby bol univerzálny – to nebude. Mali by ste mať základnú líniu životopisu, čo ja nazývam hrubá verzia.“ Takáto verzia by mohla mať rozsah tri a viac strán a kľúčové informácie by mali pokryť každý smer, ktorým sa môžete vydať.

Ak zvažujete možnosti trénovania, projektového manažmentu alebo technickú pozíciu uistite sa, že pokryjete všetky základy vo vašej hrubej verzii. Keď nájdete vhodnú príležitosť, potom sa môžete vrátiť a odstrániť fakty, ktoré priamo s touto pozíciou nesúvisia. Vaša úvodná výpoveď by mala byť špeciálne prispôsobená pracovnej pozícii, o ktorú sa práve uchádzate.

2) Jablká a pomaranče

Nepremrhajte čitateľov čas informáciami, ktoré nesúvisia s danou prácou. Ak Vaše minulé zamestnanie presne nesúvisí s príležitosťou, ale boli v nej prvky vhodné pre novú pozíciu, zamerajte sa na ne.

Použite pravidlo 80/20. 80 % vašich informácií, by sa s danou pozíciou mali priamo spájať a 20 % by mali predstavovať podporné informácie. Ak chcete nadviazať spojenie a dovoliť čitateľovi vidieť Vás takto, zjednodušte im to a vychádzajúc z Vašich skúseností rozprávajte o tom, čo hľadajú.

3) Pracovný úspech je opak výsledkov na trhu cenných papierov

Lisa tvrdí, „predchádzajúci výkon nie je ukazovateľom budúceho úspechu,“ avšak mnohí kandidáti sú presvedčení, že opak je pravdou – minulé úspechy sú ukazovateľom budúcich. Ak ste ho už raz dosiahli u inej spoločnosti, sú vyhliadky, že ho môžete dosiahnuť znova.

Nanešťastie si záujemcovia o prácu omylne myslia, že úspechy sú jediné veci, ktoré sú podstatné a merateľné; inak povedané čísla. Nie je to tak. Môžete byť užitočný a prínosný aj v nemerateľnej oblasti. Napríklad podporovanie angažovanosti, zlepšenie komunikácie, zvýšenie efektivity – všetky tieto veci sú dôležité súčasti, ale nemôžu byť merané v percentách. Akou hodnotou ste prispeli – zistite to a oboznámte tým čitateľa!

4) Píšte do budúcnosti, neomieľajte minulosť

Životopisy sú príliš často zložené z  informácií o opisoch predchádzajúcich zamestnaní. Problém je v tomto:

  • Čo ste boli najatý urobiť a čo ste vlastne robili, predstavujú dve rozdielne veci.
  • Opis práce hovorí, na čo ste vlastne boli prijatý, nie to čo ste presne robili a na druhej strane či ste to robili správne.
  • Nič nehovorí o hodnote, ktorú ste ako jednotlivec priniesli. Ostatní možno zastávali rovnaké pozície ale ako ste ju Vy zastávali lepšie? Je o už len na Vás, povedať tieto skvelé fakty čitateľovi.

Zastavte sa hneď teraz, vyberte svoj životopis a po každej jednej dôležitej informácii napíšte slová „ktorý má za následok“ a na koniec dokončite vetu. Ak neviete opísať akú pridanú hodnotu ste dosiahli výkonom vašich povinností, tak vo vašom životopise nemajú čo hľadať.

(Ubezpečte sa prepísať Váš životopis potom, čo dokončíte toto cvičenie; nevynechajte „ktorý má za následok“ za každou informáciou. Pripojením týchto faktorov vytvoríte pútavé informácie.)

5) Nepreceňujte sa

Znova Vám pripomíname, je všeobecne akceptované, že na prvý pohľad recruiter prebehne  jeden životopis v priemere za 15 sekúnd, tak nech sa to počíta. Tu prichádza do úvahy úspešné úvodné vyjadrenie alebo predajné rozhodnutie.
Lisa to nazýva predajné rozhodnutie, pretože na začiatku Vášho životopisu by ste mali čitateľovi udať tón, teda kým ste, čo viete ponúknuť a pozíciu o ktorú máte záujem. Nezabudnite zahrnúť názov pozície alebo titul. Čitateľ môže hodnotiť životopisy pre rôzne pozície a určite nechcete aby musel hádať, o akú pozíciu máte záujem. Ich čas je vzácny – uľahčite im to.

6) Odpovedzte na ich najdôležitejšiu otázku

Kritickou časťou spomínanou v životopise je to, čo musíte ponúknuť. Čitateľ má jedinú otázku: čo môžete spraviť pre mňa? Najprv odpovedzte na túto otázku a udajte smer akým sa bude uberať zvyšok životopisu, čím podporíte svoje vyjadrenia.
Cieľom nie je nechať aby si pospájali jednotlivé body; ale nastaviť požiadavky a určiť spôsob akým Vás budú vnímať, Vás a jedine Vás, v roli, ktorú chcete zastávať. Naskrz životopisom sa neprestávajte pýtať túto otázku lepšie objasňovaním ako oznamovaním.

Povedať  mi, že ste vykonali danú úlohu nevypovedá o tom, že ste si osvojili aj s ňou súvisiace zručnosti. Povedať mi ako ste to spravili, s kým ste pracovali a hodnota, ktorú ste priniesli, prispieva k zvýšeniu dôveryhodnosti. Vypovedá o tom, že poznáte cieľ a aký benefit to prináša Vašim zákazníkom, firme a členom tímu.

7) Nespoliehajte sa výhradne na technológiu

Kontrola pravopisu a gramatiky nie je vždy Vašim kamarátom. Nemusí Vás totižto upozorniť, že ste sa zmýlili. Preto si spravte čas na skontrolovanie Vášho životopisu a nechajte aby to spravil aj niekto iný.

Naša myseľ  často „vidí“ veci, ktoré očakávame aby tam boli, radšej ako by sme si naozaj našli čas starostlivo skontrolovať náš životopis. Trik, ktorý Vám môže pomôcť, je prečítať si životopis spiatočne. Začnite spodkom a čítajte poslednú vetu alebo vetu od konca. Bude to znieť divne, ale pomôže Vám to zastaviť Vašu myseľ predpokladať.

8) Buďte sami sebou a zažiarte

Keď  si niekto prečíta Váš životopis, vytvorí si o Vás obraz na základe informácií, ktoré sa dozvedá, podobne ako pri čítaní knihy. Čítajúc životopis viem určiť, či jeho autor neznášal svoju bývalú prácu, či sa snaží nedostať pozíciu, lebo si myslí, že nestojí za to, alebo či bol príliš aktívny a hrnul sa do toho. Preto používajte slová, ktoré odzrkadľujú Vašu osobnosť.

Ak ste typ osoby pohybujúci sa v úzadí, nepoužívajte slová opisujúce Vás ako poprednú osobnosť silného lídra. Píšte pravdivo o tom, kto ste a vytvorte o sebe presne taký obraz. Ak sa predstavy náborových pracovníkov zhodujú so skutočnosťou, posilní sa ich dôvera v to, čo prezentujete. Ak však dôjde k nedorozumeniu, pracovník môže mať zmätené predstavy o tom, kto vlastne ste. Zapamätajte si, že veria len polovici toho, čo tvrdíte, keďže mnohé životopisy sú zveličované, takže práve zhoda so skutočnosťou a pravdivosť prispievajú k vierohodnosti.

Preložil: Anna Kontárová

( Ak by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: LevoLeague.com

Facebook komentár