Kombinované bohatstvo 85. najbohatších ľudí na svete je teraz rovnaké ako vlastníctvo polovice svetovej populácie – alebo 3,5 miliardy najchudobnejších ľudí – podľa novej správy od spoločnosti Oxfam.

V správe s názvom “Working for the Few” vydanej počas dnešného dňa touto organizáciou podrobne poukazuje na rozsah globálnej ekonomickej nerovnosti vytvorenej rýchlo rastúcim bohatstvom najbohatší ľudí sveta, čo je jedným z hlavných rizík, ktorým čelí “pokrok ľudstva”.

Podľa správy sa v minulom roku až 210 ľudí stalo miliardármi, čo zvýšilo túto vybranú skupinu na 1 426 jedincov s kombinovaným čistým majetkom vo výške 5,4 biliónov dolárov.

( Súvisace: Obrázok pyramídy, ktorá ukazuje, prerozdelenie celosvetového bohatstva – priepasť medzi bohatými a chudobnými )

Dodala, že bohatstvo najbohatšieho jedného percenta ľudí na svete teraz predstavuje 110 biliónov dolárov, čo je 65-násobok celkového bohatstva spodnej polovice svetovej populácie.

V správe sa ďalej píše: “Táto masívna koncentrácia ekonomických zdrojov v rukách malého počtu ľudí predstavuje významnú hrozbu pre začlenenie politických a ekonomických systémov.”

Pridáva: “Namiesto toho, aby jednali spoločne, ľudia sú čoraz viac oddelení od ekonomickej a politickej moci, čo nevyhnutne zvyšuje sociálne napätie a zvyšuje riziko spoločenského rozpadu.”

Správa prichádza pred Svetovým ekonomickým fórom v Davose, ktoré začne neskôr počas tohto týždňa, a Oxfam vyzýva celosvetové politické a podnikateľské kruhy – ktorí sa zúčastňujú zasadnutia – aby podnikli kroky, proti rýchlo sa zhoršujúcej nerovnosti obyvateľov celej planéty.

( Súvisiace: Bohatstvo miliardárov sa od finančnej krízy zdvojnásobilo )

Niektoré odporúčania poukazujú na upustenie od znižovania daní pre vybrané skupiny bohatých a nevyužívania ekonomického bohatstva k získaniu politickej láskavosti.

Oxfam ďalej uviedla, že na základe svojich prieskumov verejnej mienky uskutočnených po celom svete verí, že existuje veľa zákonov a nariadení, ktoré sú účelom v prospech bohatých.

V správe sa ďalej píše: “Prieskum v šiestich krajinách (Španielsko, Brazília, India, Južná Afrika, Veľká Británia a USA) ukázal, že väčšina ľudí sa domnieva, že zákony sú vychýlené v prospech bohatých.”

Oxfam vybrali Indiu ako príklad, kde sa počet miliardárov v uplynulom desaťročí zvýšil z menej ako 6 na 61. Čiže niekoľkých desiatok ľudí v krajine o 1,2 miliardy obyvateľov majú majetok o hodnote približne 250 miliárd dolárov.

( Súvisiace: Skromný pápež Francis opäť apeluje na rozdiely bohatstva a vysoké platy )

“Čo je zarážajúce je, že podiel na bohatstve krajiny v držbe tejto elitnej menšiny vyletel z 1,8 percenta v roku 2003 na 26 percent v roku 2008.”

Oxfam uviedla, že miliardári Indie získali svoje bohatstvo v odvetviach, kde zisky sú silno závislé od prístupu k obmedzeným zdrojom”. Sprístupnené boli výhradne prostredníctvom vládnych oprávnení, ktoré boli schválené po korupcii zo strany silných jednotlivcov.”

Zdroj: USAToday

Facebook komentár