Akciový trh už nie je to, čo býval.

Ako poznamenal Steven DeSanctis, ktorý je akciovým analytikom v investičnej spoločnosti Jefferies poznamenal, že rozsiahly počet spoločností kótovaných na burzách strmo klesá.

Počet firiem s kótovanými akciami klesol na 3 267 z maxima dosiahnutého v roku 1997, ktoré bolo na úrovni 6 364. Tieto výsledky sú na základe údajov z Centra pre výskum na University of Chicago Booth School of Business.

V skutočnosti sa dokonca jedná o najnižší počet uvedených akciových spoločností od roku 1984.

Súvisiace: Najväčšie akciové spoločnosti za posledných 15 rokov

Existuje celý rad možných dôvodov. DeSanctis uviedol:

“Za nedostatok činnosti v oblasti IPO (počiatočnej verejnej ponuky akcií) môže zvýšený objem v oblasti fúzií a akvizícií a spätných odkupov akcií. Týmto všetkým sa americký akciový svet stáva menší a menší a to by mohol byť aj jedným z mnohých dôvodov, prečo aktívni správcovia fondov zaostávajú za výnosmi svojich indexov. Spoločnosti nechcú emitovať svoje akcie pre verejnosť, vzhľadom k dodatočným nákladom na zákon s označením „Sarbanes-Oxley“ (určený na ochranu investorov) alebo skutočnosti, že súkromný trh sa stala väčším zdrojom financovania, než tomu bolo v minulosti.”

Aj keď odpoveďou je pravdepodobne určitá kombinácia týchto faktorov, DeSanctis sa taktiež domnieva, že vzhľadom na klesajúci počet akciových spoločností môžu mať vplyv na výkonnosť manažérov mnohých správcov akciových fondov.

Argumentom je, že z dôvodu menšieho počtu spoločností ktoré je možné vyberať, aktívni správcovia fondov sú nútení zamerať sa na obmedzený výber. Vytesňovanie znemožňuje rozlíšiť vhodnosť výberu.

Zdroj: Jefferies 

Facebook komentár