Môj priateľ  a mentor Seymour Schulich mi preposlal email, ktorý ukazuje širšie súvislosti súčasného amerického dlhu. Odobratím pár núl môžeme túto situáciu posúdiť z pohľadu, ktorému všetci rozumieme – z pohľadu príjmov a výdavkov rodiny.

Graf: americký dlh z pohľadu rozpočtu domácnosti. 

Rodina, ktorej ročný  príjem je $21 700 ale minie $38 200 bude za chvíľu v strašnej situácii. Veľký nesplatený balans na kreditnej karte iba zhoršuje situáciu. Zjavne musí dôjsť k výdavkovým škrtom, ale eliminovanie len $385 z rodinného rozpočtu by znamenalo pokles prostriedkov. Rovnako musí dôjsť k podstatnému zvýšeniu príjmov inak sa rodina bude musieť naučiť žiť s menšími peniazmi.

Samozrejme fiškálna situácia je o niečo komplikovanejšia v prípade 311 miliónovej „rodiny“. Toto je len časť veľkého hlavolamu pre globálnu ekonomiku. 

Zlato je „Výhradný Príjemca“ v tejto ekonomike

Don Coxe stratég globálneho portfólia, poukazuje na Shanghai Composite Index a Bombay Sensex, ktoré sú práve na ročných minimách čím indikujú, že investori sa necítia sebavedomí ani na týchto relatívne silných trhoch kde HDP rastie. V tomto prostredí je zlato „výhradný príjemca“, verí Coxe. 

Viackrát sme spomenuli, že ďalším významným ovplyvňovateľom ceny zlata sú reálne úrokové miery. Pohľad na graf z Gold Stock Analyst (GSA) ukazuje, že cena zlata sa vracia na úroveň roka 1968. V každom jednom prípade kedy sa reálne úrokové miery dostali do negatívnych čísel – v 70-tych rokoch, v prvých rokoch novej dekády a od roku 2008 do teraz – cena zlata zaznamenala dramatický rast.

Negatívna úroková  miera znamená, že hypotetická investícia $100 v T-bill má nasledujúci rok hodnotu $98,90 inými slovami – stratili ste kúpnu silu. V týchto prípadoch sa investori utiekajú k zlatu.

Graf: 1958-2011 Ceny Zlata vs. Reálne úrokové miery

Naopak, keď sa úrokové miery dostanú do pozitívnych čísel v 80-tych rokoch, zlato sa dostalo do klesajúceho trendu na nasledujúcich 20 rokov.

Navzdory dramatickému bull rastu zlata za posledných 10 rokov, žltý kov je iba dvojnásobne drahší ako jeho cena v 1980. V porovnaní s inými ekonomickými mierkami od roku 1980, je toto minimom. Ian McAvity, editor Deliberations on World Markets (Debata o svetových trhoch), hovorí, že federálny dlh, SaP 500 index a dokonca HDP rástlo o mnoho rýchlejšie ako zlato v rovnakom období.

Graf: Zlato podhodnotené v porovnaní s inými oblasťami U.S. ekonomiky. Dnešná úroveň porovnaná s vrcholom v roku 1980.

Hrubý americký  federálny dlh $14,3 biliónov je 17 krát vyšší než jeho úroveň z 1980. V roku 1980 SaP 500 bol 105; dnes sa obchoduje okolo 1100. Cena zlata $1808 sa zdá biedna, keďže je len 2,5 krát vyššia než jej maximum $738 v roku 1980.

McAvity predlžuje relatívny rast  ceny žltého kovu, naznačujúc, že ak by sa zlato zdvojnásobilo zo súčasnej úrovne dosiahlo by takmer úrovne HDP, po štvornásobnom raste by dosiahlo SaP a potrebovalo by šesťnásobný rast hodnoty, aby dosiahlo úrovne rastu zadlženia. Násobením týchto čísel súčasnou cenou zlata znamená, že jeho cena by teoreticky mohla dosiahnuť $10 800. Podľa tohto je zlato len sotva bublina.

Zlato sa v týchto dňoch stalo také „legitímne,“ s pomocou negatívnych úrokových mier, že kov teraz priamo súperí s akciami o podiel v investičných portfóliách. Tlieskame tomuto vývoju, keďže vždy sme si mysleli, že investori by mali malú časť svojho portfólia držať v zlate. Napriek tomu upozorňujeme, že akcie zlata (gold ETF) nie sú vždy rozumnou voľbou hlavne pri krátkodobých obchodoch ako s akciami.

V posledných mesiacoch sme veľakrát indikovali, že lepšia možnosť pre investorov je investícia do firiem ťažiacich zlato. Coxe súhlasí, keďže verí, že dnes sme svedkami „najväčšieho poklesu akcií drahých kovov.“ Na základe svojich skúseností si myslí, že ešte nikdy predtým neexistovala taká disparita medzi cenami akcií zlata a fyzického zlata. Sú na to dva dôvody: v 1970 gold ETF neexistovalo takže špekulanti, ktorí chceli zlato museli nakupovať fyzické prúty, alebo nakupovať akcie spoločností ťažiacich zlato. Firmy ťažiace zlato museli taktiež čeliť vyšším nákladom na energie, pracovnú silu a výdaje.

Coxe tiež dáva do pozornosti rebríček Industry Sub-Group v Investor’s Business Daily, ktorý zostavuje zoznam šesť-mesačného výkonu na pomoc investorom identifikovať potenciálne rastové oblasti ekonomiky. Zo 197 skupín sa na treťom mieste umiestnili spoločnosti ťažiace zlato.

Dva nedávne vývoje amerických akcií 

To, čo v médiách nepúta veľkú pozornosť je rastúca zásoba peňazí – to je hlavné mazivo ekonomiky a finančných trhov.

Federálna rezerva ovplyvňuje rast zásoby peňazí a ako vidíme v tomto grafe, zásoby peňazí často vyletia počas kríz alebo neistoty, ako Y2K, 9/11, kolaps Lehman Brothers a po vypuknutí finančnej krízy. Súčasné prostredie pomalého rastu, vládneho šetrenia a obáv nad európskym bankovým sektorom pravdepodobne ovplyvnilo dramatický nárast zásob peňazí za posledných 18 mesiacov. Fed je pravdepodobne veľmi opatrný v otázke stimulovania rastu aj keď inflácia zatiaľ nie je problémom.

Graf: Zmena v zásobách peňazí je dobrým znamením pre trhy. Lavá os -Vývoj akciové hindexu S&P 500 vs Pravá os – Medziročná zmena Menovej Zásoby 

Všeobecne povedané: ak rastie rýchlejšie zásoba peňazí ako nominálny HDP nadbytočné peniaze sa využijú na iné účely ako nákup akcií, komodít a iných finančných aktív. Tento vzťah ale nie je lineárny a časom sa mení, ale keď si spočítame pro a proti pre súčasné prostredie, nedávny viac ako 8% nárast peňažných zásob poskytuje vietor do chrbta pre komodity a akcie.

Akcie (equities) vyzerajú obzvlášť atraktívne v porovnaní s dlhopismi, hlavne dnes. Za posledných 40 rokov výnos SaP 500 málokedy prevýšil výnos 10-ročného dlhopisu.

Graf: Výnos 10-ročného dlhopisu vs. Výnos indexu S&P 500.

Pre dlhodobých investorov sa profil risk/zisk pre majiteľov akcií zdá sa skrúti pozitívne. Akciový investori pretrpeli jednu z najťažších dekád – súperiacou dokonca sGreat Depression – zatiaľ čo

Dlhopisový investori si užívali 30 ročný bull market. Dlhodobý znamená, že reverzia je silný nástroj, ktorý môžu investori použiť na dosiahnutie svojich dlhodobých cieľov.

Oplatí sa zopakovať  slávnu citáciu baróna Rottschilda, britského aristokrata a člena bankárskej rodiny Rottschildov z 18 storočia, ktorý povedal „keď je krv v uliciach, je čas nakupovať.“

Nedávno bolo „krvavo“  a to je presne čas nabrať odvahu a urobiť dlhodobé investície za priaznivú cenu. 

Zdroj: Global Investors

Facebook komentár