Následkom prvej svetovej vojny Nemecká Marka stratila svoju kúpnu silu. Napriek tomu, pred záverečným zánikom, Marka zažila niekoľko významných pretekov navzdory trvalému zvyšovaniu jej obehu. Jeden by si myslel, že ekonomické a politické správy a povesti budú viesť k závodom s Markou, je to skôr tak, že to vyplynulo z toho, že investori sa stali úplne pesimistický a jednostranný vo svojej pozícii – ako to môže vidieť aj dnes pri Americkom Doláre. Investori všeobecne prijali vieru, že ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie FEDom zničí kúpyschopnosť Dolára a teda vzrastie cena všetkých aktív. Podobne ako pri nemeckej marke, je možné, že dolár zažije významné závody ešte predtým než sa stane bezcenným.

Diagram 1 ukazuje, že zvýšenie obehu marky od októbra 1918 až do februára 1920 splynulo s postupným znehodnotením hodnoty marky. Potom Marka posilnila o 60 % od februára 1920 po jún 1920, napriek pokračujúcemu zvyšovaniu jej obehu (Diagram 2).

Diagram 1. Znehodnocovanie Nemeckej Marky (Október 1918 – Február 1920)

Zdroj: The Economics of Inflation by Constantino Bresciani – Turroni

Diagram 2. Zhodnocovanie Nemeckej Marky (Február 1920 – Máj 1921)

Zdroj: The Economics of Inflation by Constantino Nresciani – Turroni

Po júni 1920, Marka pokračovala v jej konečnom poklese ako to ukazuje Diagram 3.

Diagram 3. Kolaps nemeckej marky (Júl 1922 – Jún 1923)

Zdroj: The Economics of Inflation by Constantino Nresciani – Turroni

Trh s akciami sa približuje k svojim ročným najvyšším hodnotám kvôli slabosti dolára. Napriek faktu, že Nemecká Marka bola odsúdená k záhube a bola schopná posilniť, podobná situácia môže nastať aj v prípade dolára. Za predpokladu, že ide o všeobecný názor na upadajúci dolár, môžeme očakávať jeho posilnenie a to povedie k znižovaniu ceny aktív.

Zdroj: Continental Capital Advisors

Facebook komentár