Minulotýždňové udalosti z Maďarska o efektívnom konfiškovaní majetku súkromných dôchodkových fondov na úhradu štátnych záväzkov by sa malo stať ďalším dôvodom  prečo rýchlo dostať daňovo-zvýhodnené dôchodkové úspory preč z pazúrov štátu skôr, než bude príliš neskoro. Maďarsko je len ďalšou krajinou, ktorá sa rozhodla, že dôchodkové úspory obyvateľstva sú štátnym majetkom.

Poslednou významnou krajinou, ktorá využívala podobné taktiky, bola Argentína, ktorá  skonfiškovala približne 3,2 miliárd dolárov z dôchodkových úspor v roku 2001 predtým ako zastavila obsluhu štátneho dlhu a potom, čo pred dvoma rokmi znárodnila 24 miliárd dolárov priemyselnej výroby, aby tak vyrovnala klesajúce príjmy z daní potom, čo reštrukturalizovala svoj dlh v roku 2005.

24. novembra dala maďarská  vláda svojim obyvateľom ultimátum: buď presunú svoj majetok zo súkromných penzijných fondov do štátnych alebo stratia svoj štátny dôchodok. Minister hospodárstva Gyorgy Matolcsy oznámil program, od ktorého sa očakáva, že vláde prinesie 3 bilióny forintov (14,6 miliárd dolárov) zo súkromného dôchodkového majetku pod štátnou kontrolou, čím sa zníži deficit štátneho rozpočtu a štátny dlh. Pre pracovníkov, ktorí sa rozhodnú proti návratu k štátnemu systému, to bude znamenať 70% stratu ich nároku na dôchodok.

Američania, ktorí si myslia, že sa to tu nemôže stať, by si to mali ešte raz premyslieť.

V septembri tohto roku ministerstvo financií USA skúmalo možnosť požiadať penzijné fondy držať percento štátnych cenných papierov vo svojom portfóliu. Toto by vlastne mohlo znamenať znárodnenie 401 ks a individuálneho dôchodkového účtu.

A ani sekundu si nemyslíte, že USA sa nachádza v lepšej finančnej forme ako Maďarsko.

Tieto kroky v Maďarsku boli vyvolané vysokými deficitmi štátneho rozpočtu a veľkým podielom štátneho dlhu na HDP. Tak teda porovnajme maďarský deficit s americkým.

Najprv varovanie: Prijatie vlastných štatistík americkej vlády je na vašu vlastnú zodpovednosť. Federálny dlh, nezamestnanosť a index spotrebiteľských cien, len na vymenovanie niekoľkých, nenesú žiadnu podobnosť  s realitou.

Federálny dlh, ako vyhlásila vláda USA by mal byť 13,8 biliónov dolárov, avšak ak by sme  podriadili tieto vládne výsledky všeobecne uznávaným princípom účtovníctva, ukázalo by sa, že skutočný dlh je 71 biliónov dolárov ako v roku 2009.

Celkový federálny vládny dlh USA vypočítaný podľa všeobecne uznávaných zásad účtovníctva.

V roku 2009 bol HDP USA 14,26 biliónov dolárov. Preto je podiel dlhu na HDP USA 497,89%.

HDP Maďarska v roku 2009 bol 128,96 miliárd dolárov a jeho štátny dlh bol 93,36 miliárd dolárov, čo znamená, že podiel dlhu na HDP bol 72,4%.

Celkový federálny vládny dlh USA ako percentuálny podiel z HDP vypočítaný podľa všeobecne uznávaných zásad účtovníctva.

To nevyzerá veľmi dobre pre USA. A ako je na tom deficit štátneho rozpočtu ako percento z HDP?

Maďarsko zaznamenalo v roku 2009 štátny deficit 4%. Ak však účtujeme podľa všeobecne uznávaných princípov účtovníctva, ako je to vypočítané podľa Shadowstats.com, celkový deficit v roku 2009 bol 4,3 biliónov dolárov. V porovnaní s HDP, čo bolo 14,26 biliónov dolárov, deficit štátneho rozpočtu v roku 2009 ako percento z HDP bol 30,15 %.

Deficit štátneho rozpočtu ako percento z HDP

Vzhľadom k tomu, že hodnotenie Maďarska bolo podľa agentúry Moody’s znížené na dnešné Baa1, čo je takmer rizikový rating a podiel dlhu USA na HDP je päťkrát horší ako maďarský a deficit štátneho rozpočtu USA ako percentuálny podiel z HDP je viac ako sedemkrát horší, tak tí, ktorí majú dôchodkové úspory v USA by mali ľahko vidieť naliehavé varovanie.

Keďže zlato dnes dosahuje svoj absolútny vrchol, čo je 1423,40 dolárov, ukazuje to jasne, že toto varovanie je naliehavé pre všetky finančné systémy založené na USD.

Graf znázorňujúci cenu zlata počas 2 rokov  

Udržiavanie dôchodkových fondov na daňovo-zbavených účtoch, ktoré bude vláda USA čoskoro považovať za ďalší zdroj prostriedkov ako sa pokúsiť  zaplatiť horu ich dlhov. Udržiavanie dôchodkových fondov v aktívach založených na americkom dolári znamená veľké riziko pre vaše dôchodky a vašu budúcnosť.

Zdroj: The Dollar Vigilante

Facebook komentár