Mierny optimizmus sa opäť dostal na trhy, čím odvetvie správy aktív(asset managementu) vrástlo na rekordné úrovne, za prítomnosti niektorých oslabujúcich dopadov finančnej krízy.

Podľa divízie spoločnosti Boston Consulting Group – Management Consultants, množstvo peňazí, ktoré bolo investovaných cez celosvetových správcov aktív prvýkrát prekonalo maximá z úrovne pred krízou v rokoch 2007-08.

Gary Shub, partner BCG poznamenal, že „zvierací duchovia“ – termín používaný ekonóm Johnom Maynardom Keynesom popisuje pozitívnu náladu, ako sa inštinktívny optimizmus na trhoch zotavil, aj keď varuje, že jeho aktuálna forma nie je plnohodnotným oživením.

Ďalej povedal: “Najhoršie sa zdá byť z časti za nami, ale je vidno neistotu ohľadom odznievania kvantitatívneho uvoľňovania a vplyvu z eurozóny, kde stále ešte existujú problémy.”

Aktíva pod správou (APS) v roku 2012 vzrástli na 62,4 biliónov amerických dolárov, čo je nárast o 9 percent, oproti roku 2011, kedy bol tento majetok v hodnote 57 biliónov dolárov. Predchádzajúci rekord bol na úrovni 57,2 biliónov dolárov, počas roka 2007.

Rozvíjajúce sa trhy rástli rýchlejším tempom, ako trhy v rozvinutých krajinách. APS na rozvíjajúcich sa trhoch vzrástol o 16 percent, na čele s Čínou – s nárastom o 23 percent.

Avšak, vyspelé trhy stále predstavujú zhruba 90 percent celosvetovej hodnoty APS a počas roka 2012 zaznamenali rast o 9 percent. USA rástla o 9 percent a Európa dosiahla zvýšenie o 8 percent.

V Európe bola vidno priepasť medzi severom a juhom. Severná Európa, vrátane Nemecka, Holandska a severských krajín vzrástli o 11 percent, zatiaľ čo južná Európa, vrátane Talianska, Španielska, Portugalska a Grécka sa znížila o 7 percent.

BCG uviedla, že rast v akciách a na trhoch s pevným výnosom v druhej polovici roka boli zodpovedné za rast APS a zvýšeniu ziskov a investičných tokov.

Avšak, zisky boli nižšie ako pred krízou, keď rast bol v oblastiach, ktoré ponúkajú nižšie marže – ako s pevným výnosom a pasívnych produktov. Zisky boli v roku 2012 na úrovni 80 miliárd dolárov, čo je nárast o 7 percent oproti roku 2011, kedy dosiahli úroveň 74 miliárd amerických dolárov. To je o 15 percent nižšia úroveň, ako maximá dosiahnuté pred krízou.

Je príznačné, že manažéri zmenili spôsob, akým dosiahnuť zlepšenie v ziskoch: znižovanie nákladov sa stalo dôležitým spôsobom, ako zvýšiť marže, skôr než vstúpiť do nového sektora.

Celý sektor taktiež preberá vlastnosti vodcov týchto priemyslov. Napríklad top 10. amerických správcov peňazí v roku 2012 malo takmer dve tretiny všetkých nových čistých aktív vo forme nových “čistých” tokov, v porovnaní s 54 percentami v roku 2011.

Veľké skupiny, ako je Pimco, ktorá prevádzkuje najväčší svetový dlhopisový fond a Blackrock – najväčší svetový správca peňazí, boli veľmi dominantní, pokiaľ ide o získavanie čistých tokov. Tieto dve skupiny dosiahli prvé a druhé miesto v Európe a v tomto poradí – druhí a tretí boli za spoločnosť Vanguard v USA.

Zdroj: ABCNews

Facebook komentár