Ak sa Vám niečo páči poprosím kliknúť na “páči sa mi to”, alebo FB a Twitter “like” aby sme mali od Vás odozvu (a taktiež Nás to vedie k pokračovaniu Našej tzv “práce”)…Čím viac klikov na na FB a Twitter “like”, tým nám pomôžete rozšíriť sa “ĎAKUJEME”

Minulý týždeň stúpenci transparentnosti v oblasti federálnych rezerv dosiahli obrovské víťazstvo , keď výbor Snemovne reprezentantov pre štátny dohľad a reformy jednomyseľne a so zachovaním všetkých dôležitých podmienok schválil môj audit s názvom Účet Fed-u, HR 459. To robí snemovni lepšie meno pred voľbami očakávanými koncom júla a zároveň s neuveriteľnými 263 stúpencami, neboli šance nikdy také vysoké. Je to bezprecedentná príležitosť v oblasti transparentnosti zistiť ako sa s americkou menou zaobchádza a ako zle s ňou zaobchádzajú federálne rezervy. Nikdy nebolo tak dôležité, aby moji kolegovia v Snemovni a Senáte pochopili čo bude tento zákon znamenať, a prečo je taký podstatný.

Federálne rezervy sú veľmi deštruktívne a nevypočítateľné ako pre americkú ekonomiku tak pre svetovú ekonomiku. Politika federálnych rezerv ovplyvňuje priemerného Američana viac ako fiškálna, daňová a spotrebná politika riadená Kongresom. Fed taktiež “míňa” viac ako Kongres, keď vytvára bilióny nových dolárov vo svojich účtovných knihách, v snahe zachrániť niektoré zvýhodnené finančné inštitúcie.

Už niekoľko dekád Fed neúprosne zvyšoval zásobu amerických dolárov (reálne aj elektronicky) a úrokové miery držal umelo nízko. Takéto monetárne stratégie trestajú úspornosť, erodujú hodnotu úspor a ubližujú chudobným a starším Američanom žijúcim z fixných príjmov. Expanzia Fed-u v oblasti zvyšovania finančnej zásoby kombinovaná s umelými úrokovými mierami vytvára deštruktívne cykly zlých investícií z dlhodobého hľadiska. Tieto výsledky v hospodárstve, na trhu a v oblasti zamestnanosti znamenajú prepady ktoré ničia životy.

Aj napriek tomu, že Fed vytvoril samotný Kongres, mu súčasné právo zakazuje úplnú kontrolu monetárnej politiky Fed-u – úkonov, ktoré najviac ovplyvňujú Američanov. Finančné uzávierky Fed-u sú pravidelne kontrolované, ale monetárna politika Fed-u je od kontroly oslobodená. Vyšetrovací orgán Kongresu, Vládna účtovná kancelária (GAO), má v súčasnosti zákonom zakázané vyšetrovanie zliav a operácií na voľnom trhu; dohôd s inými vládami a centrálnymi bankami; a vedúcimi Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC). A práve tieto informácie by mali byť zverejnené.

Nariadenie Dodd-Frank-u sa zameriava na núdzové kreditné programy a na procedurálne otázky miesto toho, aby sa venovalo podstatným detailom ohľadom úverových obchodov. Väčšina dát týkajúcich sa aktivít Fed-u, ako napríklad operácií na voľnom trhu a diskontných pôžičiek, bolo zverejnených iba v dôsledku súdnych sporov – nie ako výsledok nariadenia Kongresu. Dodd-Frank navrhuje, aby boli tieto informácie zverejňované s dvojročným oneskorením a aby bola GAO oprávnená vykonávať audit iba na procedurálnych zložkách programov. HR 459 zaručuje GAO a Kongresu prístup k informáciám bez špeciálnych výnimiek a zabezpečí, že VŠETKY dôležité úkony Fed-u budú podliehať dohľadu.

Taktiež vzhľadom k tomu, že Fed má oprávnenie uzatvárať výmenné dohody v dolároch so zahraničnými centrálnymi bankami (v roku 2008 požičal vyše 600 miliárd dolárov), a neistá ekonomická situácia v Španielsku, Grécku a Európskej únii podporujú tvrdenie, že pokračujúca finančná pomoc Európe by nemala byť vyňatá z kontroly verejnosti a dohľadu Kongresu. HR 459 prináša do dohôd Fed-u s európskymi centrálnymi bankami a inými zahraničnými subjektmi transparentnosť . HR 459 nelimituje zameranie auditu, ale robí ho uskutočniteľným. Objekt, ktorý kontroluje hodnotu a kúpnu silu dolára by nemal mať povolenie vykonávať operácie poza chrbát bez dohľadu Kongresu a dohľadu verejnosti. Fed potrebuje transparentnosť a HR 459 mu ju zaručí. Máme jedinečnú príležitosť zabezpečiť solídny prechod HR 459 v Snemovni reprezentantov a neskôr v Senáte, aby mohol byť nakoniec prijatý ako zákon.

Zdroj: RonPaul.com

Facebook komentár