Australia_odhaduje_ze_obnova_bude_stat_100_miliard_dolarov_top

Požiare, ktoré začali v Austrálii v septembri roka 2019 a od tej doby sa situácia neustále zhoršuje a stáli už najmenej 24 životov, zničili tisíce domov a ďalšie budovy a spálil milióny akrov lesa a poľnohospodárskej pôdy. A ekonomické náklady sa len začínajú objavovať.

Austrálska vláda, ktorá len pred mesiacom považovala krízu skôr za problém na úrovni jednotlivých oblastí ako za problém celého národa, oznámila núdzový balík vo výške 2 miliárd austrálskych dolárov (približne 1,4 miliardy dolárov). Aj keď je sľubné, že vláda sa konečne vzdala ilúzie, že takéto katastrofy môžu zvládnuť iba regionálne vlády, ide iba o časť nákladov spojených s nešťastím.

Keď sa vezmú do úvahy environmentálne a zdravotné náklady, odhaduje sa, že to bude pravdepodobne stáť krajinu viac ako 100 miliárd austrálskych dolárov (približne 70 miliárd dolárov dolárov). V krajine s iba 25 miliónmi ľudí sa dopad požiarov ukáže omnoho väčší ako účinok hurikánu Sandy, ktorý zasiahol 12 amerických štátov.

Doteraz boli poistné udalosti z požiarov na celkovej hodnote 700 miliónov austrálskych dolárov (približne 500 miliónov dolárov). Bude to však nepatrný zlomok celkovej škody na súkromnom majetku. Mnohé nehnuteľnosti sú nepoistené alebo nedostatočne poistené a mnoho z postihnutých ešte nezistilo, či ich domovy sú v poriadku a vôbec nemusí ani prísť k plneniu nárokov. A samozrejme máme za sebou len časť požiarov.

Keďže je poškodených alebo zničených 2 000 domov, ako aj vozidlá, ploty, poľnohospodárska pôda a komerčné lesy, bude konečné poškodenie súkromného majetku pravdepodobne na hodnote 5 až 10 miliárd austrálskych dolárov (3,5 až 7 miliárd dolárov). Pre porovnanie, oveľa menej škodlivé povodne a hurikány v Queenslande v roku 2011 priniesli poistné nároky na hodnotu viac ako 3,6 miliardy austrálskych dolárov (2,5 miliardy dolárov), pričom mnohé z nich prichádzali v týždňoch alebo mesiacoch po katastrofe.

Poškodenie verejnej infraštruktúry vrátane ciest, mostov, systémov zásobovania elektrinou a vodou bude mať podobnú veľkosť. K nákladom sa výrazne zvýši potreba znovuobnoviť ich na vyššiu úroveň, z dôvodu príprave na budúce katastrofy.

Príkladom je opäť skúsenosť z Queenslandu, kde sa na kapitálové výdavky vo výške 5,6 miliardy austrálskych dolárov (približne 3,9 miliardy dolárov) vyzbierali cez zvýšené dane, čo predstavuje čiastočné opatrenie prostredníctvom osobitného celoštátneho poplatku.

Spomínané požiare účinne vyhladili turistickú sezónu pre väčšinu juhovýchodnej Austrálie a predstavujú obrovský zásah voči jej celosvetovému imidžu ako turistickej destinácie s ročnými príjmami na hodnote 20 miliárd dolárov.

Ovplyvnené boli aj všetky ďalšie činnosti, pretože nebezpečná úroveň dymu spôsobila, že práca v exteriéri nie je bezpečná a mnoho kancelárií bolo zatvorených.

Súvisiace: Klimatické zmeny sú najväčším rizikom pre podnikanie (a svet)

Menej hmatateľné, ale rovnako závažné sú zdravotné účinky krízy. Vystavenie vysokej úrovni znečistenia ovzdušia pravdepodobne povedú k stovkám alebo možno tisíckam predčasných úmrtí. Pri použití štandardných opatrení na hodnotenie zdravia používaných v Austrálii, ktoré odhadujú náklady na stratu jedného života v hodnote 4,2 milióna austrálskych dolárov (približne 3 milióny dolárov), budú implicitné náklady v miliardách.

S najväčšou pravdepodobnosťou je ničenie prírodných ekosystémov však nemerateľné.

Odhaduje sa, že zomrelo 480 miliónov domácich zvierat a takmer určite boli vyhladené celé druhy. Výsledky miliárd dolárov vynaložených na ochranu týchto ekosystémov boli vymazané za pár týždňov.

Aby sme v budúcnosti zabránili tomuto typu masívneho ničenia, budeme potrebovať plnohodnotnú celoštátnu organizáciu, ktorá bude schopná rýchlo reagovať na katastrofy vyžadujúce evakuáciu, úsilie o pomoc a rýchlu mobilizáciu veľkého počtu personálu.

Rozpočet vo výške 1 miliardy dolárov ročne (alebo 4 miliardy dolárov počas štvorročného rozpočtového obdobia používaného v Austrálii) by bol prinajlepšom konzervatívny.

V čase úplného zúčtovania by nebolo prekvapujúce, keby náklady na túto katastrofu prekročili 100 miliárd austrálskych dolárov. Austrália trpí dôsledkami globálnej nečinnosti na zmenu klímy. Ich vláda je, bohužiaľ, v tomto ohľade jednou z najhorších na svete a to tak pri odmietaní opatrení na zníženie vlastných emisií, ako aj pri sabotovaní globálnych rokovaní. Austrálski lídri sa musia poučiť z tejto katastrofy a zabezpečiť, aby v budúcnosti existoval plán na takúto udalosť – alebo by mohli byť náklady ešte vyššie.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, BBC

Facebook komentár