Rebríček bol stanovený podľa piatich kritérií v tomto poradí dôležitosti:

1. Podiel kapitálu Tier 1 na rizikovo-vážené aktíva
2. Podiel nesplácaných aktív, na celkových aktívach
3. Podiel rezerv na stratách z úverov na nesplácaných aktívach
4. Pomer vkladov k financovaniu
5. Pomer nákladov k výnosom

Zdroj: Bloomberg

Facebook komentár