Warren Buffett povedal, že držanie derivátov v bankových inštitúciách spôsobuje neatraktívnosť investícií vo väčšine veľkých finančných firiem a tieto kontrakty podľa neho stále obsahujú skryté nebezpečenstvo.

Buffett počas výročného zasadnutia jeho spoločnosti Berkshire Hathaway, v štáte Nebraska poznamenal: “Niektoré z týchto aktív sú tak komplikované, že je ich naozaj veľmi ťažké ohodnotiť,” … “Ich pôvod je niekedy naozaj mimoriadne ťažké určiť,” … “Nemyslím si, že audítori sú schopní udržať tieto aktíva v rámci riadneho ohodnotenia.”

Súvisiace: Ako je 9 svetových bánk vystavených derivátom

V týchto vyjadreniach staval miliardár na kritiku derivátov a to aj potom, čo Berkshire sa na takýchto kontraktoch snažila špekulovať, v rámci pohybu akcií alebo bonity dlžníkov. Buffett povedal, že s portfólia spoločností odstránil tir, ktoré by mohli od Berkshire vyžadovať navyšovanie podobného kolaterálu a čím riziko bude v systéme väčšie, povedie to k narušenie trhov, čo by najväčším veriteľom mohlo sťažiť ich ocenenie.

Buffett uviedol: “Jedná sa stále o potenciálne časovanú bombu v systéme,” … “Čokoľvek, kde môže existovať diskontinuita, môže na trhy pôsobiť ako skutočný jed.”

“Enormné rozdiely”

Počas finančnej krízy v roku 2008, American International Group (AIG) nebola schopnou plniť si záväzky voči bankám, pri cenných papieroch odvodených od hypoték, ktoré v hodnote razantne prepadli, čo nakoniec prinútilo vládu k zásahu s finančným balíkom. Kým regulačné orgány pracovali na obmedzení rizika, bolo vidno naozaj hrubé chyby, keďže jediná spoločnosť mohla infikovať širší finančný systém. Buffett povedal, že stále je dôvod na obavy ohľadom jednotlivých spoločností.

Súvisiace: 166 biliónov dôvodov, prečo sú akcie bánk také lacné!

Buffett uviedol: “Je vidno obrovské medzery o ktorých si investori myslia, že sú plne chránené, alebo započítané a tak podobne. Takže derivátové pozície považujem za veľmi veľké nebezpečenstvo.”

Berkshire je najväčším investorom v banke Wells Fargo & Co., ktorá je skôr známou pre vklady drobných zákazníkov a hypotekárnych úverov, než z dôvodu aktivít v oblasti investičného bankovníctva.

Zdroj: Bloomberg

Facebook komentár