Buffett_Dlhodobi_investori_robia_jednu_velku_chybu_2018

  • Warren Buffett vo svojom ročnom liste k akcionárom povedal, že prax riadenia rizika portfólia za účasti použitia špecifikovaného pomeru dlhopisov k akciám je chybná.
  • Riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway tvrdí, že diverzifikované portfólio akcií sa počas dlhšieho obdobia postupne stáva menej riskantným ako dlhopisy.
  • Warren Buffett chce rozptýliť spoločný investičný mýtus.

Vo svojom poslednom výročnom liste, miliardársky investor a vedúci predstaviteľ spoločnosti Berkshire Hathaway uviedol že investori, ktorí merajú riziko svojho portfólia s použitím pomeru akcií k dlhopisom, robia nesprávne.

Je to prax, ktorá je viac bežnou, než si myslíte a Buffett poukázal najmä na dôchodkové fondy, nadačné fondy a jednotlivcov s úsporami, keď chcel poukázať na tých, ktorí takéto chyby robia s najväčšou pravdepodobnosťou.

Buffettov skepticizmus v súvislosti so stratégiou vyplýva z jeho názoru, že diverzifikované portfólio akcií sa postupne po dlhšie časové obdobia stáva menej riskantným ako dlhopisy. Pýtal sa, prečo, ak dlhopisy nie sú nevyhnutne bezpečnejšie, investor sám seba núti vlastniť ich určitý podiel.

Buffett v liste z 24. februára napísal: “Jedná sa o veľkú chybu investorov s dlhodobými časovými horizontmi … keďže sa snažia merať riziko ich investícií podľa pomeru ich portfólia dlhopisov k akciám,” … “Často vysoko kvalitné dlhopisy v investičnom portfóliu riziko zvyšujú.”

Súvisiace:
Warren Buffett: Akcie Berkshire Hathaway prvýkrát za $ 300 000
7 investičných rád Warrena Buffetta

Pokračoval: “Údajne dlhodobé dlhopisy bez rizika v roku 2012 boli oveľa rizikovejšou investíciou ako dlhodobá investícia do bežných akcií,” … “V tej dobe dokonca 1% ročná miera inflácie medzi rokmi 2012 a 2017 viedla k zníženiu kúpnej sily štátnych dlhopisov.”

Buffettova argumentácia ohľadom pomeru akcií voči dlhopisom je možno ešte dôležitejšia, pretože tradičný inverzný vzťah medzi týmito dvoma kategóriami aktív sa zhoršil. Dlhodobé dlhopisy rastú spolu s akciami, čo ešte raznejšie zasahuje tradičné myšlienky diverzifikácie.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Facebook komentár