Svetové centrálne banky jasne preukázali schopnosť spustiť re-infláciu burzy a realitnú bublinu. Svetové burzy sú o krok vpred pred svojími ekonomikami, a ceny nehnuteľností sa rýchlo obnovujú z nedávneho kolapsu. Veľmi nízke úroky a masívne tlačenie peňazí, napriek tomu, ešte nepreukázali svoju schopnosť vytvorenia dlhodobo udžateľného rastu HDP.

Veľa sa tiež hovorí o obnovení férovosti na trhu, a trh s nehnuteľnosťami, spolu s voľnými peniazmi od Fedu, tomu dopomohol. Toto všetko je zatiaľ určite pravda; ale dôkazy o životaschopnom a udžateľnom raste založenom na slobodnom trhu jednoducho neexistujú.

Napríklad percento spotrebiteľov, ktorí vlastnia svoj domov, naďalej klesalo aj v prvom štvrťroku 2013, padajúc až na úroveň z jesene 1995. Štatistický úrad podal hlásenie, že počet vlastníkov domov klesol na 65% v prvom kvartáli 2013, čo je pokles zo 65.4% hlásených v štvrtom kvartáli 2014. Počet vlastníkov domov je teda na 17-ročnom minime!

Ak trh s nehnuteľnosťami nadobúda stabilitu, tak prečo sa kupujúci, ktorí prvý krát zháňajú dom, a potencionálny predajcovia, nezapájajú? Namiesto toho to sú tu zaisťovacie fondy a špekulanti, čo všetkých pohlcujú exekúciami. Človek sa musí čudovať, čo budú mať týto ‘investori’ na svojich pozemkoch na prenájom, ak sa ekonomika znova prepadne a ceny domov opäť prudko klesnú.

Trh s prácou sa navyše nerevitalizuje tak, ako Fed predpokladal a predpovedal. Správa NFP z minulého mesiaca ukázala, že napriek $85 miliardám, ktoré sú kvantitatívne uvoľnované každý mesiac, bol zaznamenaný pokles o 9 tisíc výrobných pracovných miest. A napriek tomu, že počujeme MSN hovoriť o obnove výrobného sektoru, v Apríli sa vytvorilo presne 0 nových pracovných miest vo výrobe. Ešte horšie je, že súhrn celkový opracovaných hodín v apríli, v porovnaní s marcom, klesol o 0.4%. Takže, napriek tomu, že oddelenie práce tvrdí, že bolo vytvorených zhruba 165 tisíc nových pracovných miest, celkový počet odpracovaných hodín klesal.

Existuje však aj dôvod na to, prečo boli Fed a iné centrálne banky neschopní dosiahnuť zdravú a životaschopnú ekonomiku napriek piatim rokom snahy vytvoriť ju pomocou tlačených médií. Pravdu predstavuje dlhom nasiaknutá ekonomika, ktorá proste nerastie, pretože je poznačená jednou, ak nie všetkými tromi z nasledujúcich rast-ničiacich podmienok: vysoké úrokové sadzby, prudká inflácia, a nehorázne daňové sadzby.

Akákoľvek krajina, ktorej dlh je rovnaký, alebo vyšší ako HDP, je nútená vycuciavať obrovské množstvo kapitálu z privátneho sektoru, čo je výsledok nevýhodného pohybu kapitálu z jednej investície na iné, a úrokových platieb na tomto dlhu. Navyše, zvyšovanie daňových sadzieb iba odradí od zvýšenia produkcie, a peniaze, ktoré sú vybraté z privátneho sektoru, sú vždy prerozdelené a využité neefektívnym, HDP-ničiacim spôsobom. Rastúce úrokové platby taktiež odrádzajú si požičiavať, a vedú k nedostatkom kapitálu. A nakoniec, inflácia ničí nákupnú silu strednej triedy, pretože eroduje cenu meny, nechávajúc tak zákazníka v neschopnosti vykonať diskrečné nákupy.

Ale centrálni bankári si túto pravdu nepripušťajú, a namiesto toho hľadajú cestu ako zvýšiť svoje snahy na nasledovanie ďaľšieho rastu peňažných zásob. Samozrejme, že sme oboznámení s falošnými záväzkami a činmi Fed-u a BOJ. Teraz sa k tejto skupine milovníkov inflácie pripája aj austrálska centrálna banka, ktorá v utorok znížila svoju klúčovú úrokovú sazdu o 25 bodov, na nové rekordné minimum 2.75%.

Investori si musia byť vedomí toho, že ak si centrálna banka zaumieni určitú infláciu, dosiahne ju. Prezident ECB Mario Draghi nedávno povedal, že ECB bolo “technicky pripravené“ posunúť depozitné sadzby do negatívnej oblasti, čo znamená, že by začali spoplatňovať veriteľov za držanie ich peňazí v centrálnej banke. Banka nemôže prijať negatívnu návratnosť na svojom majetku. Preto, ak Draghi bude pokračovať vo svojích vyhrážkach, môžete očakávať, že peňazné zásoby budú narastať, a inflácia silne zasiahne Európu.

Pointa je, že banky sú úplne nechoponé vo výtváraní ekonomického rastu, ale zato extrémne zručné vo vytváraní bublín. Inflačné ciele budú dosiahnuté a prekročené akonáhlne vypustia svoje nové “nástroje“ na spoplatnenie úrokov na nadmerných rezervách a nadmernom vykupovaní trhu s akciami. Už teraz sú v procese obnovy férovosti, ale aj v procese obnovy finančnej bubliny s nehnuteľnosťami. Už teraz vytvorili obrovskú bublinu pomocou európskeho, amerického, a japonského dlhu. Keď táto bublina praskne (tak ako praskla každá predošlá), môžete očakávať neslýchaný ekonimický chaos.

Preložil: Marián Rehák

Zdroj: WSJ

[], [], [], [], []

Facebook komentár