Vláda fiškálnej politiky a menovej politiky centrálnej banky majú špecifický cieľ a to odstránenie hospodárskeho cyklu. Vlády do ekonomiky a finančných trhov v oblasti fiškálnej politiky zasahujú už po tisícky rokov. Centrálne bankovníctvo, aspoň súčasná forma toho posledného- cca 100 rokov, ponúka sofistikovanejšie a menej priehľadné metódy zásahov vrátane úrokových sadzieb, kvantitatívneho uvoľňovania (QE), povinných  minimálnych rezerv, menových swap liniek, bankových úverov a pod. Používanie týchto nástrojov v poslednom období prudko vzrástlo, ale v skutočnosti neboli nikdy účinné. Je načase si uvedomiť, že hospodárske cykly a ich sprievodné trhové cykly sú prírodné zdroje, ktoré majú existovať.    

Globálny hospodársky cyklus stále prichádza a odchádza ako príliv oceánu alebo ročné obdobia. Je čoraz jasnejšie, že trhové cykly sú prírodné zdroje riadené prirodzeným právom. Nanešťastie, ak by vlády dokázali zastaviť prirodzenú zimnú sezónu, pravdepodobne by to skúsili a Zem by zhorela. Je možné, že takéto snahy o zastavenie prirodzených hospodárskych cyklov, týmto spôsobom, by spálili globálnu ekonomiku. Vyzerá to tak, že sa deje presne toto. Od roku 2008 fiškálne a monetárne intervencie exponenciálne vzrástli v biliónoch dolárov, euro, jenov a ďalších mien nasadených na zastavenie hospodárskych cyklov. Jasným cieľom je zastaviť hospodárske cykly a ochrániť hrubý domáci produkt od toho, aby bol v mínuse. Čo je dobré na intervencii, ktorá prináša pozitívny hrubý domáci produkt, keď viac financovaný dlh ako vyrába HDP? Hlavne keď dlh musí byť splatený v záujme tých, ktorí nevyužívali výhody z požičaných fondov? Možno negatívny HDP, ktorý trasie stromom, ako dobrá zimná búrka a zhadzuje mŕtve vetvy, strom nakoniec zachráni.  

Fiškálne a monetárne autority nedávno navýšili intervenčné splátky. Nanešťastie majú tendenciu domnievať sa, že tieto cykly existujú iba vo veľkosti hospodárskeho cyklu, ale cykly existujú v rôznych tvaroch a veľkostiach. Politici a centrálni bankári si neuvedomujú, že ide o viac, ako o boj za pokles hospodárskeho cyklu. Neuznaná, dlhá vlna poklesu a dlhá vlna zimnej sezóny, niekoľko cyklov väčších ako bežný hospodársky cyklus ochromujú globálny svetový rast a maria pokusné fiškálne a monetárne intervencie.

Intervencie nefungujú  z viacerých dôvodov. Iba reálne zisky a straty, ktoré nie sú poistené alebo posilňované daňovníkmi poskytujú legitímnu spätnú väzbu a signály pre budúcu ekonomiku a finančné akcie, ďalší cyklus udržateľného rastu a vyššiu ponuku práce. Intervencia zvyšuje stávky a zvyšuje risk v budúcom cykle alebo predlžuje pokles cyklu dlhej vlny a robí ho ešte deštruktívnejším ako má byť. 

Cykly poskytujú  úspech a neúspech slučiek spätnej väzby, ktoré informujú investorov, bankárov, sporiteľov, kapitalistov a podnikateľov, z pohľadu na rozdiely medzi dobrými a zlými nápadmi. Trhy ocenia nápady a vyhlásia ich skutočnú hodnotu. Intervencie tieto kritické slučky spätnej väzby skresľujú. Ak sú odmeňované zlé nápady a zlé investované dlhy a správne myslenie je trestané, rýchlosť obchodu je zbabraná, globálny ekonomicky vývoj zastane a nepodarí sa zrealizovať skutočnú funkciu trhov. 

Monitorovanie trhových cyklov pre investorov a obchodníkov historicky preukázalo ťažkosti dokonca aj v dobách relatívnej prosperity a voľných podmienok na trhu. Keď agresívne intervencie fiškálnej a monetárnej politiky skúšajú prerušiť alebo dokonca zvrátiť prirodzené cyklické sily v hre, absorbovať väčšie časti globálnych zdrojov a ekonomickej činnosti, vyžadujú seriózne uvažovanie pre svoju úlohu v zväčšovaní a zmenšovaní trhových cyklov.  

V posledných rokoch hrali fiškálna a monetárna politika väčšiu rolu, ako dokopy v celej histórii. Intervencie potlačili kulmináciu hospodárskeho cyklu a sínusových cyklov v modernej kapitalistickej ekonomike do globálneho 2012-2013 prechodného obdobia, ktoré pripraví pôdu pre budúcnosť svetovej ekonomiky a finančných trhov. Je spravodlivé pripomenúť, že aj John Maynard Keynes obhajoval vlády s prebytkami a odkladanie určitého množstva peňazí v dobrých časoch aby v prípade, že nastane zlé obdobie vlády mohli disponovať určitým prebytkom.    

Nedostatok chrtovej kosti u politikov stojí za trvalým deficitom a biliónmi dolárov v stimuloch, ktoré by Keynesa pravdepodobne šokovali. Súčasný stupeň neudržateľnosti globálnych fiškálnych a monetárnych katastrof pod maskou vládneho manažmentu ekonomických afér a finančných trhov by bol pre Keynesa určite rušivý. Na druhej strane Hayek by nebol ani minimálne prekvapený neporiadkom, ktorý politici a ich centrálna banka vyrobili. Jasne, že prehnané fiškálne a monetárne intervencie, ako napríklad 645 miliárd dolárov v trojročných bankových pôžičkách Európskej centrálnej banky, ktoré nahradili ročné pôžičky čeliace bezprostrednej strate a 700 miliárd v Programe na podporu problémových aktív majú na cykly vplyv. Takéto politiky cykly pravidelne rozširujú a predlžujú. Uvoľnenie akcií Čínskou bankou iba prispelo k pokriveniu trhového cyklu. Posledné kroky Európskej centrálnej banky, ktorá refinancovala viac ako 500 bánk jednoznačne rozšírili hospodársky cyklus čo znamená, že dlh bude splácaný oveľa dlhšie. Mohlo to dokonca oneskoriť dlh sínusových cyklov a tieto dlhy môžu byť nižšie ako by boli za iných podmienok, aspoň na báze regulovanej inflácie.  

Fiškálna a monetárna intervencia je typ riskantného riadenia, ktorý sa pokúša zastaviť prirodzený výskyt hospodárskych cyklov a ich sprievodných trhových cyklov. A to si zaslúži zlyhanie. Dôsledky ľudských činov a rozhodovaní a spätné slučky, ktoré produkujú vedú ceny do komplexného systému globálnej ekonomiky a finančných trhov. Je to dynamický príliv a odliv individuálnych a kolektívnych ľudských činov, čo produkuje to, čo poznáme pod pojmom trhové cykly.   

Trhové  cykly, veľké a malé, sú vlastne zdravé zložky kreatívnej deštrukcie, ktoré vedú ľudské činy a účastníkov trhu. Nakoniec intervencia spôsobí, že trhové cykly sú horšie, ako keby sa vyvíjali prirodzene. Intervencia je ako prehnojenie, ktoré otrávi úrodnú pôdu ľudského potenciálu. Intervencia je Newtonianov mechanizmus aplikovaný na kvantové zložky ľudského konania. Nakoniec to však vôbec nefunguje.   

Nasledujúca tabuľka znázorňuje prirodzené cykly na trhu objavené  P.Q. Wallom. Prirodzené cykly produkujú ľudské rozhodnutia a riadi dynamika trhového cyklu. Cykly prúdia okolo ich ideálnych dĺžok, čiastočne stanovených množstvom fiškálnych a monetárnych intervencii, ktoré skresľujú cyklické sféry.   

Cena (Fibonacci), čas (cykly) a cit (zapájanie náhodných premenných) umožňujú sledovať cykly trhu. Wall cyklus je svetovo najdôležitejší cyklus pre investorov a obchodníkov. Je tiež známy ako 20-týždňový cyklus obchodníkov, ale v roku 1995 bol v mojej knihe Vlna K premenovaný na Wall cyklus. V každom Kičinovom cykle (tiež známy ako obchodný) je deväť Wall cyklov. 

Spodná  časť #6 Wall cyklu sa blíži do súčasného obchodu. Intervencie vo forme koordinovaných swapových liniek od šiestich centrálnych bán a bankových úverov Európskej centrálnej banky Wall cyklus trochu opili a tým získali nejaký čas. Predražené pôžičky Wall cyklu poskytujú príležitosť pre bohatých a  a rozvinutých investorov nakupovať za lepšie ceny. Prebytok kúpnych pozícií Wall cyklu poskytuje príležitosti na získanie profitov a prerozdeľovanie portfólií.  

Zlé  hodnotenie a identifikácia rizík vo forme fiškálnych a monetárnych intervencií, presúva riziká cyklu na nevinné strany a môže spôsobiť, že systémové riziká porastú viac, ako keby boli na trhu umožnené ľudské interakcie. V mnohých ohľadoch sú fiškálne a monetárne intervencie na to, aby zmiernili alebo sa aspoň pokúsili zmierniť výsledky zlých rozhodnutí. Znárodňuje straty spôsobom, ktorý nie je celkom zrejmý. Intervencie, ktoré podporujú privatizáciu ziskov a socializujú straty však nemôžu trvať naveky. Intervencie presúvajú risk na tých, ktorí neriskovali a nemali by platiť za straty. Typické je, že intervencie presúvajú risk na tých, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za následky. To môže posunúť dno cyklu nižšie a/alebo spomaliť pokrok ďalšieho cyklu.    

V súčasnosti pokusom o kontrolu a zmierňovanie rizík, sa tieto risky vplyvom intervencií zväčšujú a v budúcom systéme zlyhajú. Umelo nízke úrokové miery a agresívne úvery na bývanie začiatkom roku 2000, ktoré tiež hľadali riešenia na odstránenie rizík ekonomického spomalenia neuspeli a riziká neodstránili. Iba to riziká presunulo do budúcnosti a spôsobilo úverovú bublinu. Všetko to vlastne prudko zvýšilo riziká v systéme. Pokus o riadenie rizík ich iba znásobil a presunul do finančných kríz v rokoch 2008-2009, na konci nezvyčajne dlhého obchodného cyklu. V súčasnosti sa intervencie zdvojnásobili.

Rok 2012 bude rokom dôležitých trhových zmien, takže sa snažte byť  na správnej strane globálneho hospodárskeho cyklu. Sledovanie hospodárskeho cyklu vám dáva náskok pred trhom a vystríha pred tým, ako fiškálne a monetárne intervencie skresľujú a presúvajú prirodzený výsledok. Cykly sú globálne zložky ľudských činov. Rovnaké cykly v S&P 500 (index- štandardné meradlo výkonnosti amerického akciového trhu) sú evidentné v DAX, FTSE, CAC, SMI, SSEC, Nikkei, ASX a podobne teda na burzách najväčších krajín ako Austrália, Japonsko, Nemecko, Veľká Británia a podobne. Trhové cykly sú prirodzené zložky a reprezentujú kolektívne globálne činy človeka.

Nová  globálna dlhá vlna prichádza. Avšak všetky fiškálne a monetárne intervencie môžu ďalší cyklus oneskoriť privatizáciou strát s prosperitou pre Wall Street a bankárov po celom svete. Intervencia trénuje generáciu bankárov v ktorej neexistuje niečo ako zlá stávka alebo zlý úver. Je to tragický krok. 

Interventi vo vládach a vo Fed-e, Európskej centrálnej banke, Japonskej banke, Kanadskej banke a podobne vyzerajú, že to berú ako svoju povinnosť pretvárať zlé úvery na dobré a presúvať riziká zlých úverov, investícií a rozhodnutí na penzistov a nevinné strany. To cykly skresľuje, ale nezastaví ich. Intervencie presunuli veľké riziká na koniec súčasného hospodárskeho cyklu a na dlhý cyklus na koniec roku 2012 až začiatok 2013. Investori a obchodníci musia spomaliť riziká cyklu a riziká fiškálnych a monetárnych zásahov, ktoré nerozoznávajú ani nerozumejú prirodzeným zložkám, ktoré sa snažia kontrolovať. Prirodzené cykly tu budú aj v roku 2012, dokonca aj vtedy, ak sa politici a centrálni bankári pokúsia zamaskovať ich s politikami inflačných interventov.  

Zdroj: LongWave Dynamics

Facebook komentár