Cina_celi_tajomnej_krize_stastia_aj_napriek_rozkvetu_prosperity

Za posledných 25 rokov reálny rast HDP Číny explodoval.

Do roku 2012 takmer všetky čínske mestské domácnosti vlastnili farebnú televíziu, práčku a chladničku a HDP sa 5-násobne navýšilo. S týmto výsledkom prišla správa Svetového šťastia z roku 2017, ktorú každoročne dáva dohromady Sieť Spojených národov, pre riešenie udržateľného rozvoja.

Podľa správy, ktorá sa zameriava na údaje z rôznych prieskumov o “subjektívnom blahu”, aj napriek nárastu bohatstva sa zdá, že ľudia v Číne sú v súčasnosti menej šťastní ako v 90. rokoch.

Autori poukazujú na pokles sociálnej záchrannej siete. Aj cez to, že ľudia boli v 90. rokoch viac chudobní, čínsky trh práce bol v stave tzv. “železnej misky na ryžu” – sociálny štát, v ktorom sa rodiny cítili v bezpečí. Netrápili sa o stav ich pracovnej bezpečnosti ani schopnosti, že budú mať svoje zamestnanie aj v budúcnosti.

Autori správy ďalej napísali, že občanom “bol v zásade zaručené pracovný život, zároveň mali aj výhody, ktoré zahŕňali dotované potraviny, bývanie, zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o deti a dôchodky, ako aj zabezpečenie pracovných miest pre svoje dospelé deti.”

Súvisiace: Najšťastnejšie krajiny sveta podľa neurológov, štatistikov a ekonómov

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia bola však táto „misa“ rozbitá, keďže nezamestnanosť vzrástla a občania sa začali o svoju budúcnosť obávať. Nižšie príjmy a starší obyvatelia Číny patrili k najťažšie postihnutým demografickým oblastiam.

Do roku 2006 pokles prestal, avšak čínske vnímanie šťastia je stále pravdepodobne nižšie ako pred 25 rokmi.

Autori uviedli, že zatiaľ čo tvorcovia politík niekedy používajú HDP ako mieru spoločenského potešenia, je to len jeden ukazovateľ a často nehovorí celý príbeh.

Nakoniec napísali: “HDP sa týka ekonomického aspektu života a len jednou časťou rovnice – z produkcie tovarov a služieb.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, MarketWatch

Facebook komentár