Tak ako sa pozeráte na ľudí, musíte sa pozerať tiež do ľudí.
Lord Chesterfield

Dobrý skutok nie je nikdy stratený: ten, kto seje láskavosť zožne priateľstvo; 
a ten, kto zasadí vľúdnosť nazhromaždí lásku. 
Basil

Dobrá výchova človeka je najlepšie zabezpečenie 
Proti zlému správaniu iných ľudí.
Lord Chesterfield

Tajomstvo úspešného človeka prebýva v jeho nahliadnutí do nálad ľudí 
a v spôsobe, akým s nimi jedná.
J.G.Holland

Radovať sa z prosperity druhých je, ako by ste dali zmysel vášmu osudu.
Zmiernenie cudzieho niekoho žiaľu je, ako rozptýlenie svojho vlastného.
Thomas Edwards

Vnímajte hlbší význam slov.
William Shakespeare

Charita, dobré správanie, roztomilý prejav, nesebeckosť;
to sú podľa mudrca prvky popularity.
Barmské príslovie

Milé slová sú hudbou sveta.
F. W. Faber

Sme omnoho náchylnejší od svojich spoločníkov pochytiť neresti
ako ich cnosti.
Denis Diderot

Hádaním sa s hlupákom potvrdzuje, že sú hlupáci dvaja.
Doris M. Smith

Buďte na všetkých zdvorilý, avšak intímnymi len s niektorými;
a tí nech si vašu dôveru zaslúžia.
George Washington

Správajte sa k iným tak,
ako sa správajú oni k vám.
Publius Syrus

Úspech v živote, v hocičom, záleží na počte ľudí
s ktorými sa viete stotožniť.
Thomas Carlyle

Nikdy sa nelúčte bez milujúcich slov. 
Môže to byť posledný krát, čo ste sa v tomto živote stretli.
Jean Paul Richter

Neverme ani polovici toho dobrého, čo nám o sebe tvrdia ľudia,
ani polovici toho zlého, čo hovoria o iných.
J. Petit Senn

Čím viac hovoríte, tým menej si ľudia pamätajú.
François Fénelon    

Nikdy nezmarte šancu na milé slovo.
William Thackeray

Dušou konverzácie je sympatia.
Thomas Campbell

Každý človek je kniha, ak viete, ako ho čítať.
William Ellery Channing

Ak je o tebe hovorené zle a je to pravda, naprav sa;
ak to nie je pravda, zasmej sa.
Epictetus

Vo veľa prípadoch nie je správne povedať „spoznaj sám seba“;
Lepšie je „spoznaj iných.“
Menander

Čím menej hovoria ľudia o svojej veľkosti,
tým viac o nej vieme.
Lord Bacon

Ten, kto dáva neúnavne pozor, vecne sa pýta, 
pokojne hovorí, chladne odpovedá
a skončí, keď už nemá čo viac povedať, 
má niektoré z najlepších náležitostí človeka. 
Johann Casper Lavanter

Človek si skôr všimne chyby, ako to dobré.
Príslovie

Dobré slovo je ľahký záväzok; nehovoriť zle vyžaduje len naše ticho, 
ktoré nás nič nestojí.
John Tillotson

Je treba menej charakteru na objavenie chýb druhých, 
ako je treba na ich tolerovanie.
J. Petit Senn

Nezabúdaj na malé láskavosti a nepamätaj na malé chyby.
Čínske porekadlo

Zdroj: 

Facebook komentár