Poznámka editora: Richard Branson pravideľne zdieľa s čitateľmi svoje rady a skúsenosti z podnikania. Spýtajte sa ho a vaša otázka môže slúžiť ako inšpirácia pre budúci článok.

Otázka: Mám 17, musím sa začať zaoberať otázkou o mojom budúcom univerzitnom vzdelaní. Niektoré školy ponúkajú podnikateľský študijný program, čo znie veľmi pôsobivo. Myslíte si že je lepšie študovať niečo komplexnejšie, aby som v budúcnosti mohol začať podnikať s nejakou “reálnou” skúsenosťou?— Axel Meta, Španielsko

( Toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )

Neviem sa presne vyjadriť k Vašej situácii, ale každému vždy radím aby išli za tým, čo ich baví a zaujíma – a Vy už skutočne viete, čo chcete robiť! Je úžasné, že máte možnosť navštevovať univerzitu, ktorá ponúka podnikateľský študijný program. Dúfam, že to zahŕňa aj praktickú skúsenosť a šancu zoznámiť sa s mentormi, ktorí budú pokračovať v poskytovaní poradenstva aj po rozbehnutí Vášho prvého podnikania.

Ďalej by som odporučil po doštudovaní sa pozerať do budúcnosti, aby ste boli pripravený. Aké sú možnosti podpory pre mladých ľudí, ktorí majú chuť a schopnosti stať sa podnikateľmi?

Najväčšou prekážkou býva zväčša financovanie. keď sme spolu s mojimi priateľmi v šesťdesiatych rokoch spustili Študentský magazín, mal som na starosti predaj reklamy, z čoho sme zaplatili pár vydaní. Ale ako sa magazín stával populárnejším a potrebovali sme zaplatiť tlač a iné náklady, hotovosť sa stávala nedostupnejšou. Až do kým do toho všetkého nevstúpila moja mama. pred pár mesiacmi našla náramok a odovzdala ho na polícii. Nikto oň nepožiadal a po čase, keď som ja a moji priatelia začali byť zúfalí, polícia vrátila náramok späť mojej mame. Ona ho predala a výťažok z predaja, 300 libier, venovala do nášho rizikového podnikania. Všetky peniaze sme použili na náš chod a my sme pokračovali založením našej poštovej zásielkovej služby, obchodov a nahrávacieho štúdia v nasledujúcich rokoch.

Vaše podnikanie môže pri príchode investorov alebo splácaní pôžičiek čeliť pomerne veľkým prekážkam: väčšinou majú niekoľko aktív, žiadnu povesť a zriedkakedy aj skoro žiadnu skúsenosť s podnikaním, o ktorú by sa mohli oprieť. toto je problém ktorý potrebuje riešenie – koniec koncov, symbol zdravej ekonomiky je prospievajúci sektor drobných podnikov a startup-ov – a preto práve tu musia podnikatelia ukázať svoje vedúce postavenie.

Vaša otázka mi pripomenula koncepciu, ktorá  sa zdá byť sľubná. Virgin Media Pioneers je online komunita, v ktorej jedna z našich spoločností, Virgin Media, ktorá pripravuje ctižiadostivých podnikateľov v Británii, a ktorú ja podporujem najviac ako môžem. Ak by som mal vypichnúť, čo zabránilo mladým ľuďom začať podnikanie, Virgin Media Pioneers viedla dozor nad mladými začínajúcimi podnikateľmi v roku 2011 kde respondenti uviedli bežné dôvody: Mladý ľudia sa vždy držali vzadu s nedostatkom podpory, praktických skúseností a nedostatkom prostriedkov.

Na základe týchto zistení a práce s veľkým počtom mladých expertov a skupín, VMP vydala správu, aby oslovila korporácie s výzvou hľadať hmatateľné cesty pre podporu startup-ov, napríklad otvorením kancelárie a poskytnúť pomoc mentorov pre snaživých podnikateľov. taktiež navrhla, že vláda by mohla zmeniť spôsob, akým podporuje alebo investuje do mladých ľudí.

Argument bol jednoduchý: prečo by si mal študent univerzity požičiavať okolo 30000 libier na získanie titulu, ale potom zápasiť s nahromadením 5000 libier na začatie podnikania? VPM navrhovala, že britská vláda by mohla premenovaním a reštrukturalizáciou Student Loans company poskytovať veľké ekonomické benefity. Nová firma, Youth investments Company by mohla pokračovať v riadení študentských pôžičiek, ale taktiež by mohla mladým začínajúcim podnikateľom poskytovať pôžičky za priaznivých podmienok.

Tento nápad sa mi páči. Spomínam si, aké som mal ťažkosti, keď som vyšiel zo školy. Moji rodičia ma podporovali, s priateľmi sme si užili veľa zábavy, ale prvé roky podnikania boli pekne náročné.

V dobe, keď bola publikovaná štúdia, Britská vláda už hľadala rôzne schémy, ako zabezpečiť financovanie pre mladých podnikateľov a z mojej strany som vynakladal maximálne úsilie pri lobingu u zákonodarcov, aby zvážili návrhy v roku 2012. Výsledkom bolo, že vláda vytvorila novú neziskovú organizáciu na zabezpečenie financovania nových podnikov nazvanú Start Up Loans Company.

Od jej vzniku spoločnosť vytvorila sieť  s viac ako päťdesiatimi partnermi, ktorí poskytujú peniaze novým startup-om po celej krajine. Do dnes si viac ako 9000 začínajúcich podnikateľov požičalo viac ako 45 miliónov libier – zaujímavé číslo, nemyslíte? (Cez našu banku, Virgin Money, sme sa minulý rok aj my podieľali na  pilotnom programe, a dnes spúšťame našu vlastnú spoločnosť Virgin Startups, ktorá bude poskytovať mentorstvo a tréningy, ako aj pôžičky. nájdete ju na stránke www.virginstartup.org.)

Tento nápad by mal mať význam maj mimo Británie – a tiež my všetci by sme mali lobovať u našich zákonodarcov, aby zaviedli podobné pravidlá. Financovane startup-ov je veľká výzva, kde riešením je zainteresovanie oboch sektorov – verejného aj súkromného.

Podporou podnikania zabezpečíme pre ľudí  najlepšie benefity a naštartujeme ekonomiku. Takže ak ste skúsený podnikateľ, pouvažujte nad mentoringom, alebo nad poskytnutím nejakých zdrojov z Vášho podnikania ľuďom, ktorí sa pokúšajú začať podnikať.

A ak ste náhodou mladý podnikateľ, aká je vaša najväčšia výzva? Hľadanie investora? Problémy s budovaním kontaktov a networkingom? alebo kombinácia oboch? myslíte si, že systém pôžičiek pre začínajúcich podnikateľov by mohol v Vašom meste fungovať?

Preložil: MIchal Polak

( Ak by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Collegeforentrepreneurship

Facebook komentár