Uzavretá reštaurácia na stanici Union vo Washingtone 12. mája 2021. V čase kedy sa ekonomika opätovne otvára, prevádzkovatelia reštaurácií sa snažia hľadať nových zamestnancov.

Uzavretá reštaurácia na stanici Union vo Washingtone 12. mája 2021. V čase kedy sa ekonomika opätovne otvára, prevádzkovatelia reštaurácií sa snažia hľadať nových zamestnancov.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pandémia koronavírusu v bohatých krajinách zničila 22 miliónov pracovných miest.

V správe kde varovala pred rizikom rýchleho nárastu dlhodobej nezamestnanosti, organizácia sídliaca v Paríži neočakáva, že by sa zamestnanosť vo všetkých krajinách OECD vedela zotaviť zo svojej pre-pandemickej úrovni pred rokom 2023.

V správe ďalej uviedli: „Silné hospodárske oživenie, ktoré prebieha v krajinách OECD, sa ešte nemusí plne premietnuť do dostatku nových pracovných miest, aby sa úroveň zamestnanosti vo väčšine členských ekonomík vrátila na úroveň pred pandémiou.

Podľa odhadov skupiny, pandémia v roku 2020 zvýšila počet nezamestnaných v krajinách OECD o viac ako 8 miliónov. Ďalších 14 miliónov ľudí si prácu aktívne nehľadá.

Na konci roka 2020 bol počet ľudí, ktorí boli nezamestnaní najmenej šesť mesiacov, o 60% vyšší ako pred pandemickou úrovňou. Toto číslo v prvom štvrťroku 2021 naďalej rástlo a neprimerane ovplyvnilo už aj tak zraniteľné skupiny.

Štúdia prichádza uprostred nárastu počtu zamestnancov v niekoľkých hlavných ekonomikách, kde podniky museli pristúpiť k zvýšeniu miezd, aby vedeli bojovať proti nedostatku pracovníkov.

Vo štvrtok zverejnenej správe KPMG, IHS Markit a Konfederácie pre nábor a zamestnanie sa zistilo, že navýšenie počiatočného platu v priebehu minulého mesiaca v Spojenom kráľovstve dosiahlo až sedemročné maximum.

Podľa OECD pandémia najviac zasiahla mladých ľudí a jednotlivcov s nízkym príjmom. V roku 2020 sa počet hodín odpracovaných na slabo platiacich pracovných miestach vo vyspelých ekonomikách znížil o viac ako 28% – čo viac ako podiel 18 percentuálnych bodov zaznamenaný medzi dobre platenými povolaniami.

Správa uvádza, že počet mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nemajú vzdelanie ani odbornú prípravu, sa zvýšil o takmer 3 milióny, čo zvrátilo trend ktorý nastal v priebehu minulého desaťročia.

Zatiaľ čo miera nezamestnanosti v krajinách OECD v apríli 2020 klesla z 8,8%, keď vrcholila prvá vlna pandémie, na 6,6% v máji 2021, čím zostáva o 1,3 percentuálneho bodu nad úrovňou z februára 2020.

USA zaznamenali najvýraznejšie oživenie pracovných miest, pričom miera nezamestnanosti klesla z maxima v blízkosti 15% pri vrchole pandémie, na minulo-mesačných 5,9%.

V správe sa uvádza, že vlády by mali začať vyškolovať pracovníkov na pracovné miesta v zelenom a digitálnom priemysle a zároveň smerovať podporu pracovných miest do sektorov, ktoré sú stále silne zasiahnuté sociálnymi obmedzeniami a vracať ich tak na trh práce v iných oblastiach.

Generálny tajomník OECD – Mathias Cormann, uviedol: „Príliš skoré stiahnutie fiškálnej podpory by mohlo ohroziť oživenie,“ … „Na druhej strane príliš dlhé udržanie takejto podpory by tiež mohlo ohroziť silu a kvalitu dlhodobého oživenia, spomalením nevyhnutného prerozdelenia kapitálu a pracovnej sily v celej ekonomike.“

Programy udržania pracovných miest na vrchole koronavírusovej krízy podporili okolo 60 miliónov pracovných miest v celej OECD, čo je desaťkrát viac ako počas globálnej finančnej krízy.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár