Greg Madison napísal: Všetci sme boli šokovaní náhlou a predčasnou smrťou Jamesa Gandolfiniho. Gandolfini bol považovaný za nesmierne nadaného herca, ktorý zmenil podstatu televíznej zábavy v úlohe Anthony “Tony” Soprana. Ustarostený gangster prechádzajúci terapiami u psychológa sa počas svojho života musel vyrovnať s bremenami svojej rodine – JEHO RODINY.

James Gandolfini sa správal veľkoryso nielen k rodine, ale takisto ku svojim priateľom. Bolo oznámené, že po sebe zanechal obrovský majetok v hodnote 70 miliónov dolárov, ktoré sa majú medzi členov rodiny a priateľov rozdeliť. Vzhľadom na to, že suma čistej hodnoty majetku sa iba odhaduje, a zoznam súkromného vlastníctva nebol nikde zverejnený je známe, že sa mu podarilo vymaniť z pomerov dieťaťa vyrastajúceho v strednej triede z mesta North Jersey.

Bohužiaľ, jeho najbližší sa nezaujímajú o nič iné okrem sumy, ktorú po sebe zanechal.

Ukazuje sa, že James Gandolfini bol na svoju škodu príliš veľkorysý. Jeho želaním bolo, že dedičstvo v podobe nehnuteľností a ďalšieho zanechaného majetku v Spojených štátoch a Taliansku sa rozdelí. Najväčšiu časť získa jeho 13-ročný syn, Michael a 8-mesačná dcéra, Liliana. Jeho vdova, Deborah Lin, dostane 20% z majetku. Posledná vôľa ustanovuje, že zisky z akcií sa budú dediť až po zdanení.

Avšak daňový právnik, William Zabel, nazýva toto dedičstvo “daňovou nočnou morou“, a  predpokladá, že približne 80% Gandolfiniho majetku podlieha dani za zosnulého pred rozdelením samotného dedičstva vo výške 45%. Daňové priznania sa budú čoskoro podávať, a záväzky budú splatné v období 9-tich mesiacov.

V čom sa zmýlil?

Tento obzvlášť obrovský podiel ponecháva Gandolfiniho dedičstvo ľahko napadnuteľné štátnymi zamestnancami, ktorí budú v tomto konkrétnom prípade poverení výrubom dane na zanechanom majetku. Takýto vyberač dane automaticky získa prístup ku zdrojom, ktoré sa v súčasnosti dostávajú stále k menšiemu počtu ľudí.

Ešte horšie je, odkedy Gandolfini nedisponoval 30 či 40 miliónmi dolárov v hotovosti, ktoré by sa len tak povaľovali v jeho rodine v najhoršom možnom čase – čím sa zlikviduje všetko, čo bolo pre nich zanechané. V niektorých prípadoch sa budú musieť uskromniť s majetkom,, ktorého hodnota je nižšia než atmosféra počas výpredajov.

Herec odišiel a začal sa povestný kolotoč, ale jeho pozostalí sa mohli dopracovať k omnoho väčšiemu dedičstvu bezpečnejšou cestou. Napríklad, mohol všetko zanechať svojej žijúcej manželke, čím by sa dokázala prerušiť povinnosť splatenia dane z dedičstva. Pokým je jeho manželka americkým občanom, strhnutie daní sa odkladá pokiaľ bude nažive.

Tajomstvá dlhovekosti

V takom prípade by Gandolfiniho manželka získala čas si sadnúť s právnikmi, čím by dostala možnosť založiť daňovo zvýhodnené fondy, na základe ktorých rozdelí dedičstvo. Na strane poskytovateľa musí stáť ale dôveryhodný človek, pretože bude napríklad umožňovať aby bol majetok prevedený do fondov kvôli získaniu istoty. Príjemcovia budú ročne vyplácaní bez toho, aby museli odvádzať daň.

Ďalším spôsobom by bolo poskytnutie životného poistenia, ktorým by sa zaplatil daňový záväzok za celú čiastku majetku. Pokým by bol herec stále s nami,  James Gandolfini by mohol vykalkulovať hodnotu svojho majetku, vypočítať daň a následne uzavrieť životné poistenie, ktoré by pokrylo daňový výmer.

Zisky zo životného poistenia sú oslobodené od dane z dedičstva. Vzhľadom k tomu by dediči nemuseli mať obavy, čím by sa následne zbavili povinnosti IRS.

Pokým  Gandolfini žil, mohol zanechať časť peňazí vo forme darov pre svojich budúcich dedičov. Suma nad 13.000 dolárov je síce predmetom zdanenia, ale dediči môžu čerpať výhody vyplývajúce z ustanovenia, ktoré dovoľujú získanie finančného obnosu až 1 milión dolárov v daňových úľavách postupne počas života.

Je tiež možné obrátiť sa na ustanovenia o daroch, ktoré sa môžu daňovo zvýhodniť. Napríklad, dary poskytujúce vyššie vzdelávanie či zdravotné výdavky sú oslobodené od daní.

Pri plánovaní spôsobu, akým sa rozhodnete naložiť s majetkom, je možné naozaj všetko

Pri rozdeľovaní majetku a v snahe získať všetky možné daňové výhody je potrebné zvážiť rôzne stratégie. Je rozumné využiť všetky dostupné spôsoby – bez ohľadu na to, ako náročné bude ochrániť dedičstvo.

Smrť  neoklamete, a preto by ste sa nemali snažiť oklamať ani daňový systém, no takisto by vás ani jedno nemalo položiť.

Každá vojna predstavuje cestu za úspechom

Jamesa Gandolfiniho posmrtné finančné ťažkosti ilustrujú komplikovaný problém v tejto krajine. Gandolfini si zarobil peniaze sám tvrdou prácou a svojim značným hereckým talentom.

Ale pretože nedokázal dostatočne  prefíkane a šikovne manipulovať so zárobkom, väčšia časť zo zarobených peňazí skončí v štátnej pokladnici než by mala ostať jeho početným dedičom – teda rodine a vybraným blízkym priateľom.

Na opačnej strane je férové platiť dane štátu. Spravodlivý výrub dane nie je nemožné dosiahnuť.

Ale je to spravodlivé, aby vláda zdaňovala dedičstvo po mŕtvych? Najmä po celoživotnej tvrdej práci? Je spravodlivé, že Vás štát donúti správať sa obozretne, keď chcete ochrániť svoje dedičstvo?

To sú oprávnené otázky, ktoré by nemali chýbať v žiadnej diskusii týkajúcej sa spravodlivých daní. Ale všetko, čo pochádza z tejto debaty bude pravdepodobne len malou útechou pre priateľov Jamesa Gandolfiniho a jeho rodinu, keď pracovník daňového úradu príde a zaklope na dvere.

Preložil: Lenka Gajdosikova

Zdroj: Money Morning

Facebook komentár