Podľa predbežných odhadov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) môžu falzifikáty stáť globálnu ekonomiku viac ako 250 miliárd USD ročne. Milióny podobných zásielok končia práve v Spojených štátoch.

Zatiaľ čo štátne organizácie robia čo môžu, aby zachytili falšovaný tovar, v skutočnosti sa im to podarí iba pri zlomku falzifikátov, ktoré sa objavia na trhu v USA. Aj napriek tomu, celková hodnota zabavených výrobkov je viac než zaujímavá. Hodnota falzifikátov, ktoré boli zabavené vzrástla o 38,1% v roku 2013, z 1,2 miliardy USD v roku 2012, na 1,7 miliardy USD minulý rok.
Na základe odporúčanej maloobchodnej ceny (MRSP) pravej verzie výrobku sú najviac cenené imitácie dámskych kabeliek, peňaženiek, náramkových hodiniek, šperkov a spotrebnej elektroniky. 24/7 Wall St. zostavil rebríček deviatich najviac imitovaných výrobkov na základe skonfiškovaného množstva a ich predpokladanej hodnoty na čiernom trhu.

Hodnota a počet zabavených výrobkov sa mení z roka na rok rovnako ako sa mení prístup polície k tomuto problému. Therese Randazzo, riaditeľka Colnej polície a hraničnej bezpečnosti (CBP)  a vedúca programov vzdelávania o právach duševného vlastníctva poukazuje, že v niektorých prípadoch je vzrast počtu zabavených výrobkov výsledok konkrétnej práce CBP a naopak v iných prípadoch, preventívne projekty môže mať za následok ich pokles.

V mnohých prípadoch sa zmeny v počte zabavených výrobkoch a ich hodnoty nemenia. Napríklad, zatiaľ čo počet zabavených hodiniek a klenotov ostal v porovnaní s rokmi 2012 a 2013 približne rovnaký,  ich hodnota vzrástla o 169%. Podľa Randazzo takéto zmeny sa dejú obzvlášť pri takýchto druhoch výrobkov, pretože cenová hladina týchto výrobkov je pomerne široká.
Luxusné výrobky budú určite vždy medzi najfalšovanejšími, pretože sú viac cenené. A s čoraz lepšími falšovateľskými praktikami je často problém výrobky odlíšiť, čo len zvyšuje potencionálny zisk. Spotrebitelia sa už nemôžu spoľahnúť na štandardné metódy odhalenia, ako napríklad zips horšej kvality. „Nachádzame sa v období, kedy sa kvalita falzifikátov dostala na takú úroveň, že obchodníci si môžu dovoliť ich predávať za ceny, ktoré sa blížia cene skutočných výrobkov.“

Úloha Číny ako výrobcu pre mnoho známych značiek a zároveň nedostatok právnej úpravy v rámci práv duševného vlastníctva sa určite podpísala na veľkej úrovni falšovania v tejto krajine. Okolo 1,2 miliardy USD z 1,7 miliardy hodnoty falzifikátov ktoré boli zabavené v USA pochádza z Číny. Viac ako 400 miliónov USD hodnoty falošných výrobkov pochádza z Honk Kongu, ktorý CBP kategorizuje osobitne.

Samotný proces a použité metódy na odhaľovanie pašovania sa neustále vyvíjajú. Väčšia úspešnosť pri odhaľovaní v roku 2013, podľa Randazzo, môže byť vysvetlená sčasti vzájomnou spoluprácou medzi CBP a medzinárodnými partnermi, medzi ktoré patrí aj čínska colná polícia a Colná agentúra Čínskej ľudovej republiky. Úspech týchto operácií znamenal vzrast v počte a hodnote zabavených výrobkov a možnosť zachytiť a vystopovať zásielky sekundárnych produktov.
Na základe informácií od CBP, 24/7 Wall St. zostavila rebríček deviatich najfalšovanejších výrobkov, ktoré boli zabavené vzhľadom na odporúčanú maloobchodnú cenu pravého výrobku (MSRP). Dáta sú zostavené na základe množstva zásielok každého z týchto výrobkov, ktoré boli skonfiškované v rokoch 2012 a 2013. Do úvahy sú taktiež brané dáta CBP, pomocou ktorých je možné predpokladať hodnotu daných výrobkov v iných krajinách.
Tu je deväť najfalšovanejších výrobkov v USA:

9. Optické médiá

Objem zabavených výrobkov:

26,8 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 2%

Počet zásielok falošných optických médií, ako napr. hier, DVD a CD podľa CBS klesol z 1 409 za minulý rok v porovnaní z 2 892 v roku 2012. Hodnota zabavených falošných optických médií klesla o 30% z 38,4 milióna USD v roku 2012 na 26,8 milióna v roku 2013. Podľa Randazzo, pokles v počte zabavení môže byť čiastočne pripisovaný rozvoju internetu, keďže „pirátstvo sa presunulo na webové stránky a ľudia využívajú sťahovanie“. Minulý rok, v snahe o zníženie internetového pirátstva, sa niektorí poskytovatelia internetu spojili a predstavili „Copyright Alert System“, ktorý je špeciálne vytvorený na to, aby užívateľov internetu varoval pred často nechceným pirátstvom.

 

8. Logá a prívesky

Objem zabavených výrobkov:

41,8 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 2%

Počet sfalšovaných nápisov – najmä logá firiem a prívesky, ktoré nie sú súčasťou iného produktu – zabavených v roku 2013 sa príliš nezmenil oproti roku 2012. Hodnota zabavených výrobkov však vzrástla pomerne dramaticky. Za posledný rok predpokladaná trhová cena vzrástla o 59% na 41,8 miliónov USD. Pretože spotrebitelia poznajú mnoho známych značiek a produktov výlučne podľa nápisu na nich, falošný nápis dáva omnoho väčšiu autenticitu napodobeninám výrobkov. Falšovatelia zvyčajne pašujú tieto logá a prívesky osobitne od výrobkov, na ktoré majú byť umiestnené. Randazzo vysvetľuje: „Je to tak preto, že ak priekupníci prídu o takúto zásielku, nie je to až tak veľká strata, väčšinou si priveľmi s tým, akú značku dajú na daný výrobok hlavu nelámu“.
 

7. Počítače a príslušenstvo

Objem zabavených výrobkov:

47,7 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 3%

Niečo cez 1000 zásielok počítačov a príslušenstva bolo zabavených v roku 2013. Celková hodnota takéhoto tovaru vzrástla o viac ako 13 miliónov v porovnaní s rokom 2012, čo je nárast o 37,5%. Toto sa udialo aj napriek tomu, že celosvetový trh z počítačmi objemovo poklesol. Randazzo vysvetľuje, že príslušenstvo obsahuje širokú paletu produktov, ktoré zahŕňajú aj „integrované obvody, polovodiče, sieťový hardware a náplne do tlačiarní.“ Asociácia výrobcov polovodičov (The Semiconductor Industry Association) vydala v auguste správu, v ktorej vyjadrila názor, že falošné polovodiče môžu spôsobiť nebezpečné poruchy v medicínskych prístrojoch a v domácich spotrebičoch.


6. Obuv

Objem zabavených výrobkov: 5

4,9 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 3%

CBP agenti zabavili 1 683 zásielok falošnej obuvi v roku 2013, čo je o 214 zásielok menej ako v roku 2012. Predpokladaná trhová hodnota bola o 47% menšia oproti roku 2012, čo bolo 103,4 miliónov USD. Tento prepad bol najväčší spomedzi všetkých sledovaných výrobkov. „Obuv zvykla byť komodita číslo jedna“, hovorí Randazzo. „A myslím, že sme odhalili také množstvo zásielok, že to možno začalo byť efektívne.“ Toto je veľká úľava pre výrobcov, najmä však Nike, ktorých sa falšovanie týkalo najviac.
 

5. Farmaceutické výrobky

Objem zabavených výrobkov:

79,6 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 5%

Agenti CBP zabavili zásielky liečiv v hodnote skoro 80 miliónov USD. Táto suma bola o 4% nižšia ako 83 miliónov USD v roku 2012 a až o 44% nižšia ako 142 miliónov USD v roku 2011. Celkový počet zásielok klesol v roku 2013 z 2 350 na 2 015 z roku 2012. Pokles zabavení je pravdepodobne výsledok medzinárodnej snahy o zníženie počtu pašovaných liekov na predpis. Randazzo pripomína, že CBP a ostatné organizácie pomerne výrazne sledovali pohyb takýchto liekov a zrušili množstvo internetových stránok, ktoré predávali tieto lieky „kvôli zdravotným rizikám pre spotrebiteľa.“ Lieky v predpokladanej hodnote viac ako 18 miliónov USD pochádzajú z Indie, čo je viac ako 88% všetkých zabavených zásielok v roku 2012. Ďalšie lieky v hodnote 43,7 miliónov USD pochádzajú z Číny.
 

4. Oblečenie

Objem zabavených výrobkov:

116,2 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 7%

Za posledný rok bolo zabavených v USA okolo 10 000 zásielok falošného oblečenia, čo je viac ako ktorejkoľvek inej komodity a predstavuje to nárast o 26,8% z predošlého roka. Celkovo boli zabavené výrobky s predpokladanou hodnotou viac ako 116 miliónov USD. Rovnako ako v prípade iných druhov tovarov, aj tu záleží aký druh výrobku je falzifikovaný, pretože ako hovorí Randazzo, napodobeninám tričiek sa prisudzuje väčšia predpokladaná trhová hodnota ako napríklad modrým džínsom. Za posledný rok, CBP v spolupráci s ostatnými federálnymi a lokálnymi organizáciami vykonali operáciu „Red Zone“, pri ktorej sa im podarilo zabaviť falošné športové oblečenie v hodnote 17,3 miliónov USD – najmä dresy a šiltovky ktoré boli vyrobené k Superbowlu 2013.
 

3. Spotrebná elektronika a príslušenstvo

Objem zabavených výrobkov:

145,9 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 8%

Predpokladaná trhová hodnota falošných produktov spotrebnej elektroniky vzrástla v roku 2013 o 40%. na 145,9 miliónov USD z 104,4 miliónov USD v roku 2012. Spotrebná elektronika predstavovala 8% z celkovej hodnoty výrobkov zabavených v roku 2013, čo z nej robí tretí najviac zabavovaný druh falzifikátov. Počet zásielok falošných výrobkov spotrebnej elektroniky vzrastá spoločne s jej celkovou hodnotou. V roku 2013 bolo zabavených 5 656 zásielok, čo predstavuje nárast o 44% v porovnaní s 3 928 zásielkami v roku 2012. Podľa správy CBP, jedna veľká zásielka v roku 2013 bola vystopovaná vďaka spolupráci CBP a Čínskou colnou políciou. Počas dvoch mesiacov sa podarilo zabaviť 1 735 zásielok, v ktorých bolo viac ako 243 000 falzifikátov určených pre spotrebiteľský trh.
 

2. Hodinky a šperky

Objem zabavených výrobkov:

502,8 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 29%

Predpokladaná trhová hodnota imitácií náramkových hodiniek a šperkov vzrástla o 168,9% v porovnaní s rokom 2012, čo je  výrazne viac ako u iných komodít. Predpokladaná hodnota zabavených hodiniek bola v roku 2013 viac ako pol miliardy USD. V poslednom roku to predstavovalo 1 729 zásielok, čo je o 21% menej ako v roku 2012. Randazzo pripomína, že pokles zabavených zásielok zásielok môže znamenať len to, že „v danom roku neboli zabavené zásielky s vysokou predpokladanou trhovou hodnotou.“ Napríklad falošné verzie drahých hodiniek, ktoré sa predávajú za tisíce dolárov môžu hodnotu zabavenej zásielky neočakávane zvýšiť. Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek predpokladá, že v roku 2013 bolo zabavených okolo 120 000 jednotlivých imitácií.

 

1. Kabelky a peňaženky

Objem zabavených výrobkov: 

700,2 mil. USD

Percento z celkových zabavení: 40%

Kabelky a peňaženky boli v roku 2013 opäť najviac zabavovanou falošnou komoditou vzhľadom na ich predpokladanú trhovú hodnotu. Zhruba 2 200 zásielok, ktoré boli zabavené, malo predpokladanú hodnotu viac ako 700 miliónov USD a predstavujú 40% všetkých zabavení. Pretože tieto výrobky sú vždy veľmi cenené, pokles počtu zabavených zásielok medzi rokmi 2012  a 2013 nekorešpondoval s poklesom ich predpokladanej trhovej hodnoty. Zatiaľ čo počet zabavení sa znížil o 17%, predpokladaná hodnota vzrástla o 37%, skoro o 189 miliónov USD. Randazzo vysvetľuje, že rast trhovej hodnoty skutočných výrobkov pomáha v raste hodnoty falzifikátov. Zatiaľ čo biela kabelka značky Coach je mnohokrát cenená v stovkách dolárov, „ak napríklad zabavíme kabelku značky Hermes, jej predpokladaná hodnota je v tisícoch dolárov“. Najviac falzifikátov pochádza z Číny, kde sa vyrobilo kabeliek za viac ako pol miliardy dolárov.

Preložil: Anton Kuric

Zdroj: MSNMoney

Facebook komentár