Správa EWI klubu odhaľuje prečo dlhopisy neposkytujú úkryt pred búrkou

Štátne pokladnice – samotný názov hovorí o zabezpečení, ochrane a zhodnotení v čase. V opačnom prípade sme to pomenovali “Pokladnice odpadov” alebo “Upchávač matracov”. Tiež si môžeme všimnúť oficiálnu pečať Amerického ministerstvá financii, kde je vyobrazená váha a kľúče, čo symbolizuje “rovnováhu” a “dôveru”.

A nakoniec, je tu hlavný  prúd ekonomických expertov, ktorý sa spoliehajú na to, že dlhodobé dlhopisy zvyšujú svoju hodnotu v časoch finančnej nestability a neistoty.

Na základe toho, nasledujúca časť správy z Novembra-Decembra 2010 odzrkadľuje pretrvávajúcu vieru vo fixný príjem z aktív ako základne zabezpečenie:

  • „Upadanie dlhopisov ako znamenie hospodárskej obnovy Európy”(Reuters)
  • „Americká štátna pokladnica zodvihla ceny potom čo obchodníci zareagovali na negatívne titulky…” (Associated Press)
  • „Nárast štátnych pokladníc bol zaznamenaný potom čo investori hľadali úkryt v bezpečných aktívach uprostred rastúcich obáv týkajúcich sa problémov so štátnymi dlhmi v Eurozóne. Trh sa teraz obáva, čo bude ďalej? Desaťročný výnos štátnej pokladnice padne ak narastú problémy.“ (Wall Street Journal)

Je iba jeden problém pri tejto predstave: a síce, dlhopisy (v akomkoľvek pomenovaní) nemajú zabudovanú prémiu z katastrofy. Toto je odhalený mýt v správe od Elliot Wave International. Článok s názvom Vývoj ďalšej veľkej katastrofy pre držiteľov dlhopisov” zahŕňa aj premyslený výber viacerých EWI publikácii, ktoré odhaľujú reálnu zraniteľnosť dlhopisových trhov pri hospodárskom poklese.

Hlavná štúdia tohto predmetu je rozobraná v Kapitole 15 v knihe EWI Prezidenta Roberta Prechtera Conquer The Crash prostredníctvom tohto výňatku:

Ak berieme do úvahy bežnú  múdrosť, ktorú počúvame opakovane pri investovaní, tak potom dlhodobé dlhopisy sú najlepšia možná investícia (pri poklese). Avšak toto tvrdenie je chybné. Akýkoľvek emitent dlhopisov, ktorý nemôže platiť ide pri depresii na nulu. Musíme však rozumieť, že nikto nevie hĺbku a tak sa skoro všetci boja. To núti investorov predávať dlhopisy akýkoľvek emitentov zo strachu z nezaplatenia. Niekedy aj keď ľudia dôverujú svojim dlhopisom sú nútený ich predať v prípade ak potrebujú hotovosť aby mohli fungovať ďalej. Z tohto dôvodu aj ten najbezpečnejší dlhopis môže padnúť, aspoň dočasne, ako sa to stalo pri AAA dlhopisoch v roku 1931 a 1932.

Prvý graf (pozri dole) znázorňuje čo sa stalo s dlhopismi rôznych tried pri deflačnej havárii. Druhý graf (pozri dole) znázorňuje čo sa stalo s Dow Jones 40-dlhopisový priemer, ktorý stratil 30% svojej hodnoty v priebehu štyroch rokov. Môžeme vidieť, že kolaps začiatkom tridsiatych rokoch priniesol zníženie cien týchto dlhopisov a ich úrokovú sadzbu zvýšil, čo bolo porovnateľné s rokom 1920 kedy dosiahli vrchol pri intenzívnej inflácii.

Jeden tip z mýtov odhaľujúcej správy. “Ďalšia veľká katastrofa” odhaľuje nedostatky v široko-uznaných rolách dlhopisov, zahŕňajúce tieto dva predpoklady:

  • Dlhopisy s vysokým výnosom rastú pri ekonomickej expanzii
  • Komunálne dlhopisy poskytujú útočisko v časoch ekonomických stresoch

Zdroj: Elliott Wave International

Facebook komentár