V budúcom týždni sa do centra diania bude presúvať pozornosť investorov na výsledky hlavného indexu ekonomickej aktivity v USA a rastu, spolu s výsledkami dát od spotrebiteľského trhu a trhu s nehnuteľnosťami od tejto najväčšej svetovej ekonomiky, čo by mohlo priniesť viac trhovej nervozity na neistotu ohľadom výsledku gréckej drámy dlhu. FinancnyTrh.com Vám prináša prehľad TOP ekonomických udalostí budúceho obchodného týždňa, ktoré sa budú zverejňovať na trhoch po celom svete 

23. máj:  Kompozitný Index výroby a služieb nákupných manažérov v Euro-zóne (dva popredné ukazovatele ekonomických podmienok merania aktivity nákupných manažérov vo výrobe a v službách): V minulo týždňovom bulletine Bundesbank, v ktorom centrálna banka Nemecka zdôraznila, že najväčšie ekonomika euro-zóny “pravdepodobne stratí svoje tempo rastu”, čím by  predbežný bleskový odhad Kompozitného indexu v Euro-zóne mohol potvrdiť, že pohľad na výrobný index sa bude za máj spomaľovať na úroveň 57,5 od 58,0 v apríli, a index služieb by sa mal mierne  spomaliť na úroveň 56,6 z 56,7 v apríli

24.máj: Index podnikateľskej klímy a očakávaní Nemeckého inštitútu Ifo (hlavný ukazovateľ ekonomických podmienok a podnikateľských očakávaní v najväčšej ekonomike euro-zóny): Potom, čo ZEW index ekonomického sentimentu klesol, by nemecký IFO index očakávaní mal nasledovať pokles v máji na 110.0 od 110,4 v predchádzajúcom mesiaci

24. máj: US Predaje nových domov (dôležitý index podmienok na trhu nehnuteľnosti, čo meria počet novo postavených domov, ktoré boli predané počas predchádzajúceho mesiaca): V následku dát ktoré boli sklamaním vo výsledkoch začatých domov a predajov existujúcich domov, tak by nemalo byť prekvapením zaznamenať slabosť i predajoch amerických nových domoch, aj keď zhoda predpovedí by sa mala očakávať, by mali predaje domov zaznamenať malý rast predajov v apríli na úrovni 310 000 od marcových  300 000 jednotiek 

24. máj: Japonská Obchodná Bilancia (rozdiel medzi dovozom a vývozom): Ako Japonsko oficiálne prechádza svoju tretiu recesiu za posledných desať rokov, by mohla japonská ekonomika podľa očakávaní zaznamenať mesiac zmenšovania vývozu a jeho deficit obchodnej bilancie by mal byť vo výške až 692,1 miliardy jenov, v porovnaní s prebytkom 196,5 miliardy jenov v marci

25.máj: Hrubý domáci produkt Veľkej Británie (hlavná miera ekonomickej aktivity a rastu): Revidovaný odhad rastu HDP Veľkej Británie za 1Q by mal potvrdiť, že sa ekonomika Veľkej Británie mala vrátiť k medzi-kvartálnemu rastu za prvý štvrťrok roka 2011 o 0,5% v po 0,5% q/q poklese vo 4. štvrťroku roka 2010. Po revízií smerom nahor by mohla britská libra pomôcť zvýšiť očakávania, že silnejší hospodársky rast môže dať viac dôvery tvorcom politiky Centrálnej Banky Anglicka na zvýšenie sadzieb o nejaký čas skôr

25. máj: Americké objednávky tovaru dlhodobej spotreby (hlavný ukazovateľ ekonomickej aktivity, ktorý meria objednávky tovaru dlhodobej spotreby, u amerických výrobcov): Ako priemyselná činnosť v USA sa spomaľuje, objednávky tovaru dlhodobej spotreby by mali podľa očakávaní v apríli poklesnúť o 1,5% z 4,1% rastu v marci

26. máj: Americký Hrubý domáci produkt (hlavná miera ekonomickej aktivity a rast v najväčšej svetovej ekonomike): Hlavná pozornosť ekonomických udalosti budúceho týždňa prinesie druhý odhad amerického rastu HDP za 1Q roka 2011, ktorý by mal podľa predpovedí priniesť revíziu amerického hospodárskeho rastu vyššie o 2,1% v prvom štvrťroku roka 2011, z predbežného odhadu rastu na úrovni rastu o 1,8%, ale stále je pomalší, ako 3,1% rast v 4. štvrťroku roka 2010

26. máj: Japonský Index spotrebiteľských cien (hlavná miera inflácie upredňovaná Centrálnou Bankou Japonska) : Zatiaľ čo od Japonsko zaznamenala infláciu vyššia, ako 0%, deflácia predstavuje hlavnú hrozbu pre ekonomiku, ale v apríli by japonská ekonomika podľa očakávaní mohla zaznamenať rast inflačných tlakov, s celoštátny rastom indexu spotrebiteľských cien medzi-ročne o 0,6% z 0,1% medzi-ročného poklesu v marci      

27. máj: Príjem a výdavky fyzických osôb (miera príjmu a výdavkov zo strany spotrebiteľov, ktoré vychádzajú spolu s indexom cien na osobnú spotrebu, čo je hlavný ukazovateľ inflácie upredňovanou Federálnym Rezervným Systém): Spotrebiteľské výdavky v USA by podľa očakávaní mali zaznamenať medzi-mesačný aprílový menší nárast o 0,5% z rastu o 0,6% m/m v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo Fedom uprednostňovaný index inflácie, jadrový PCE index, sa očakáva, že naznačí, že inflačné tlaky sú aj naďalej v útlme, a zaznamenajú mierny nárast o 0,2% m/m, v porovnaní s rastom o 0,1% m/m v marci

27.máj: Americká spotrebiteľská dôvera (mesačný prieskum 500 amerických domácností na ich finančné podmienky a výhľad ekonomiky od University of Michigan): Vyššie náklady na pohonné hmoty a potraviny by mohli mať vplyv na sentiment amerických spotrebiteľov, čo by malo podľa predpovedí ukázať aj klesajúci index spotrebiteľskej dôvery jeho revíziou na 70,0 v máji od predbežného odhadu na úrovni 72,4

Zdroj: All Things Forex

Facebook komentár