Nasledujúci týždeň bude rozhodujúci pre budúcnosť osudu eura, pretože všetky oči sa budú upriamovať na hlasovanie gréckeho parlamentu, ohľadom nového balíčka úsporných opatrení, a úsilí vedúcich predstaviteľov EÚ na odvrátenie prvého zlyhania štátu od vzniku eurozóny. FinacnyTrh.com Vám prináša prehľad TOP udalostí nového obchodného týždňa, ktoré sa budú zverejňovať na trhoch po celom svete 

-27. jún: Americké príjmy a výdavky fyzických osôb (miera príjmu a nákupov spotrebiteľov, ktoré sú vydané spolu s cenovým indexom osobnej spotreby, ukazovateľ inflácie uprednostňovaná Federálnym Rezervným systémom): Prednostný index inflácie, základný index spotrebiteľských cien, ktorý nezahŕňa náklady na jedlo a energie, by mal ukázať umiernené inflačné tlaky, medzi-mesačným májovým rastom indexu o 0,2%, rovnako ako výsledok v predchádzajúcom mesiaci. Očakáva sa, že spotrebiteľské výdavky v USA zaznamenajú zníženie rastu na 0,2% m/m od 0,4% m/m v apríli 

-28.jún: Hlasovanie Grécka o úspornom balíčku u gréckeho parlamentu o novom balíčku úsporných opatrení ktoré zahŕňajú škrty vo výdavkoch, zvýšenie daní a predaj štátneho majetku. Očakáva sa jednanie po celý deň: Jedná sa o kľúčovú rizikovú udalosť v tomto týždni, kedy grécky parlament musí schváliť nový balíček úporných opatrení na úrovni 78 miliárd eur, v rámci balíčku úsporných opatrení, aby sa Grécko kvalifikovalo na získanie ďalšej tranže pomoci o veľkosti 12 miliárd eur, čo pomôže krajine splniť svoje dlhové záväzky v mesiaci júl. Ak sa Grécku nepodarí získať parlamentné schvaľovanie nových úsporných opatrení, bude Grécko bližšie ku defaultu, čo spôsobí veľké nepokoje na finančných trhoch, a môže to mať neblahé následky pre euro a integritu eurozóny. Na druhú stranu, ak to prejde hlasovaním v gréckom parlamente, tak by euro malo získať podporu, a piata platba na základe minuloročnej pomoci vo výške 110 miliárd eur pre Grécko bude zaistená 

-28. jún: Hrubý domáci produkt Veľkej Británie (hlavná miera ekonomickej aktivity a rastu): Očakáva sa, že finálny výsledok rastu HDP v 1. štvrťroku potvrdí, že Britská ekonomika vzrástla o 0,5% q/q v prvom štvrťroku roka 2011, potom, čo klesla o 0,5% q/q v 4. štvrťroku 2010. Znížená šanca na zvýšenie úrokových sadzieb Anglicka v blízkej budúcnosti, spolu so slabými dátami z hospodárstva Veľkej Británie a averzia k riziku by mohli aj naďalej pôsobiť na britskú libru

-28 jún: Americký index dôvery spotrebiteľov (výhľad spotrebiteľov z ohľadom na súčasné a budúce ekonomické podmienky): Priemerné predpovede poukazujú na mierne zlepšenie dôvery amerických spotrebiteľov z výsledkom indexu na úrovni 60,9 v júni z 60,8 v máji 

-29. jún: Kanadský index spotrebiteľských cien (hlavná miera inflácie): Predpokladá sa, že inflačné tlaky v Kanade, v máji medzimesačne vzrastú o 0,3%, čím sa ročná sadzba dostane na úroveň 3,6%, zatiaľ čo základný index spotrebiteľských cien, bez započítania potravín a energií pravdepodobne vzrastie medzimesačne o 0,2% a 1,8% medziročný rast v máji 

-29. jún: Predaje domov v USA (hlavný ukazovateľ aktivity na trhu s bývaním, meranie množstva predaných domov na základe zmluvy o predaji): Po májovom výsledku existujúcich predajov domov, ktorý bol sklamaním, ako klesol o 3,8% na ročné tempo 4 810 000, by index predaja domov v USA, mal po aprílovom poklese o 11,6% vzrásť o 0,8% v máji 

-30. jún: Bleskový výsledok Harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (hlavná miera inflácie): Predbežný bleskový odhad uprednostňovaný Európskou Centrálnou bankou, ako inflačný index by  mal podľa  predpovedí potvrdiť očakávania, že inflačné tlaky v eurozóne zostávajú nad úrovňou pohodlia ECB, ktorá je na 2%. Index by mal podľa očakávaní v júni medziročne vzrásť o 2,8% z rastu o 2,7% r/r v máji. Schválenie gréckeho úsporného balíčka, spolu so zvýšenou infláciou, zvyšujú šance na zvýšenie úrokovej sadzby v júli od Európskej Centrálnej Banky

-30. júna: Japonský Tankan Index (štvrťročný prieskum Japonskej Centrálnej Banky, z ohľadom na japonské veľké i malé výrobné a servisné spoločnosti, čo slúži, ako hlavný ukazovateľ ekonomických podmienok v Japonsku): V dôsledku ničivého zemetrasenia a tsunami, by Tankan index od Japonskej Centrálnej Banky mal v tomto prieskumu mohol naznačiť signál spomalenia japonskej ekonomickej aktivity v 2. štvrťroku 2011, vo forme poklesu indexu spracovateľského priemyslu na -7 z 6 v 1. štvrťroku a výsledok spoločností poskytujúce služby by mal taktiež v 2. štvrťroku klesnúť na úroveň -3 od 3 v predchádzajúcom štvrťroku 

-1. júl: Americký spotrebiteľský sentiment v USA (mesačný prieskum 500 domácností, ohľadom na ich finančné podmienky a výhľad ekonomiky, od University of Michigan): V nadväznosti na predbežný odhad, ktorý ukázal nečakaný pokles spotrebiteľskej dôvery na 71,8, by nový výsledok za mesiac jún mal zaznamenať mierne zvýšenie indexu na 72,1, ale nižší než 74,3 v máji 

-1. júl: Americký ISM výrobný index (hlavný ukazovateľ priemyselnej aktivity, kde hodnoty nad alebo pod 50 je deliaca hranica medzi ekonomickým rozširovaním alebo kontrakciou): Hoci sa predpokladá, že výrobný sektor v USA zaznamená ďalší mesiac rozšírenia s výsledkom indexu ISM na úrovni 52,0 v júni z 53,5 v máji, čo je, ale pohyb späť smerom k hranici 50 

Facebook komentár