Bude Európska centrálna banka zvyšovať svoje úrokové sadzby a môže byť americký trh práce zasiahnutý prekvapivo nízkou tvorbou pracovných miest za mesiac máj? To budú hlavné otázky, ktoré budú mať na mysli obchodníci, ako sa vyvinie rokovanie o rozhodnutí ohľadom menovej politiky ECB a Amerických Non-Farm Payroll, ktoré sa dostanú do centra diania v skrátenom, ale rušnom budúcom obchodnom týždni. FinančnýTrh.com Vám prináša zoznam TOP 10 ekonomických udalostí nového obchodného týždňa, ktoré sa budú zverejňovať na trhoch po celom svete

– 5. júl: Rozhodnutie o úrokových sadzbách Centrálnou bankou Austrálie: Vzhľadom k tomu, že posledné ekonomické dáta nepriniesli žiadne zásadné zmeny v ekonomických podmienkach a inflačných tlakoch na Centrálnu Banku Austrálie je menej pravdepodobné, že neuvidíme žiadnu naliehavú zmenu menovej politiky, a očakáva sa, že Centrálna Banka v júli ponechá referenčnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,75%. Na druhú stranu, ak centrálna banka aj naďalej bude očakávať  “postupné zrýchlenie inflácie” a rast HDP “, ako je všeobecný trend v najbližších rokoch”, môžu si politici ponechať otvorené dvere k “ďalšiemu sprísneniu menovej politiky”, ktoré “by mohlo byť nutné v určitom okamihu” 

– 6. júl: Hrubý domáci produkt Eurozóny (hlavná miera ekonomickej aktivity a rastu) Finálny výsledok rastu HDP eurozóny by podľa predpovedí mal potvrdiť predbežný odhad, že ekonomika Eurozóny v prvom štvrťroku roku 2011 medzikvartálne zrýchlila o 0,8%, čo je rýchlejšie ako 0,3% q/q rast v 4. štvrťroku roka 2010 

– 6. júl: Automatizované spracovanie dát správy o stave zamestnanosti – ADP (miera straty/pridania počtu pracovných miest v súkromnom sektore ekonomiky, a taktiež slúži ako hlavný ukazovateľ pre výsledok mesačných výsledkov stavu zamestnanosti, ktoré budú zverejnené neskôr v týždni): Po  májovom pridaní nových pracovných miest o 38 000  by súkromný sektor mal v júni zaznamenať malý rast počtu pracovných miest a to o 60 000 v mesiaci jún. Nižší než očakávaný počet by mohol pridať na trh rastúce obavy o americkej situácií na trhu práce 

– 6. júl: Ne-výrobný americký ISM index (hlavný ukazovateľ ekonomických podmienok v sektore služieb: poľnohospodárstve, baníctve, stavebníctve, doprave, veľkoobchode a maloobchode): Silnejší, ako očakávaný výsledok výrobného indexu v minulom týždni, by mohol index v odvetví služieb zaznamenať slabšiu aktivitu v Spojených štátoch a mal by sa rozšíriť ďalším mesiacom na 54,0 v júni z 54,6 v máji 

– 6. júl: Hrubý domáci produkt Eurozóny (hlavná miera ekonomickej aktivity a rastu): Očakáva sa, že ekonomický rast ekonomiky na Novom Zélande sa v prvom štvrťroku roka 2011 mierne zvýši o 0,3% q/q z 0,2% q/q v 4. štvrťroku 2010. S averziou investorov k riziku by novozélandký dolár mal udržať svoju pozíciu jednej z najobľúbenejších mien s vyšším výnosom 

– 6. júl:  Austrálska situácia v zamestnanosti a miera nezamestnanosti (hlavná miera vývoja zamestnanosti a podmienok na trhu práce): Austrálska ekonomika by mala po aprílovom raste o 22 100 a po májovom raste o 7 800  pracovných miest zaznamenať vytvorenie novo-vytvorených pracovných miest v júni o 15 000 . Miera nezamestnanosti by mal zostať bezo zmeny na nízkej úrovni 4,9% 

– 7. júl: Rozhodnutie o menovej politike Centrálnou Bankou Veľkej Británie: Po nedávnom vydaní zo Zápisnice z minulého stretnutia je zrejmé, že Centrálna Banka Anglicka nie je v žiadnom zhone zvýšiť úrokové sadzby a júlové zasadnutie by nemalo priniesť zmeny v existujúcej uvoľnenej menovej politike a referenčná sadzba pravdepodobne zostane na nízkej úrovni 0,50%. Nielen, že očakávania zvýšenia úrokových sadzieb Centrálnej Banky sú tlačená stranou, ale zápisnica tiež ukázal, že politici uvažujú nad ďalším kvantitatívnym uvoľňovaním. V prípade, že situácie ekonomiky Veľkej Británie sa bude zhoršovať, bude sa tým pádom zvyšovať aj šanca pre expanziu programu nákupu aktív Centrálnej banky 

– 7. júl: Rozhodnutie o menovej politiky Európskou Centrálnou Bankou: Nie je tajomstvom, že trh očakáva ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb (alebo dve), ktoré vykoná Európska centrálna banka v tomto roku a prvé zvýšenie bude 7.júla. Pri vysielaní správ od ECB, že chce potlačiť infláciu, aj pri európskej kríze dlhu by sme na júlovom zasadnutí mohli zistiť, či ECB podľa očakávaní zvýši sadzbu o ďalších 25 bázických bodov na 1,50%. Otázkou je, koľko z týchto očakávaní sú zahrnutých do ceny menového páru EUR/USD? Potom, čo grécky parlament v minulom týždni schválil balíček úsporných opatrení, čo by malo EURu taktiež pomôcť a rast eura by mal pokračovať pred zasadnutím ECB v očakávaní blížiaceho sa zvýšenia sadzieb, ale návrat obáv investorov o možnom zlyhaní Grécka by udalosti mohli rýchlo zmeniť 

– 8. júl: Kanadská situácia o stave zamestnanosti a miera nezamestnanosti (hlavná miera vývoja zamestnanosti a podmienok na trhu práce): Očakáva sa, že rast vytvárania pracovných miest v Kanade sa spomalí, na júnový rast o 13 000 nových pracovných miest z 22 300 v máji, čo je výrazne nižšie, ako “senzačný” rast v apríli o 58 300 pracovných miest, zatiaľ čo miera nezamestnanosti zostane bezo zmeny na úrovni 7,6% 

– 8. júl: Americká situácia o stave zamestnanosti v USA/Non-Farm payrolls (jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomického zdravia, miera počtu novovytvorených/stratených pracovných miest v najväčšej svetovej ekonomike): Po nevýraznom zlepšení na trhu práce v USA a „len“ s novovytvorením 54 000 nových pracovných miest v máji, by americké Non-Farm Payroll mali v júni zaznamenať rast počtu novo-vytvorených pracovných miest o 125 000, a sa predpokladá, že miera nezamestnanosti by mal byť, aj naďalej na tvrdohlavo vysokej úrovni 9,1%. Slabšia, než očakávaná správa by mohla posilniť názor Fedu, na zachovanie sadzieb na nízkej úrovni pre “dlhšiu dobu” a udržať svoju uvoľnenenú menovú politiku, čo by mohlo znamenať ďalší tlak na americký dolár

Zdroj: AllThingsForex

Facebook komentár