Investori v prvom štvrťroku roka 2013 nekúpil dostatok fyzického zlata, na vyrovnanie odtoku z fondov zlata obchodovaných na burzách cenných papierov, ale celkový podiel rezerv zlata v týchto fondoch zvaných ETF boli stále vyššie, ako pred rokom, a dopyt po šperkoch, prútoch a minciach razantne rástli vďaka dopytu z Číne a Indii, ako uviedla správu od Svetovej Rady Zlata (World Gold Council) zverejnenej v minulom týždni.

Správa pomáha pochopiť pokles dopytu v období tesne pred aprílovým prepadom vo futures kontraktov zlata a strmých odtokov z fondov zlata ETF.

V priebehu troch mesiacov od januára do marca, futures ceny zlata stratili takmer 5%, zatiaľ čo akcie najväčšieho ETF fondu zlata v USA – SPDR Gold Trust (GLD) klesli o 4,7%. V mesiaci apríl futures ceny  zlata stratili 7,8%, zatiaľ čo akcie fondu GLD klesli o 7,6%.

“V prvom štvrťroku tohto roka, sme videli prvý nárast dopytu po zlatých šperkov na americkom trhu v siedmich rokoch,” povedal Jason Toussaint, výkonný riaditeľ World Gold Trust Services, od SPDR Gold Trust. WGTS je dcérskou spoločnosťou Svetovej rady zlata.

Celkový dopyt šperky sa v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým období pred rokom vyšplhal o 12%, podľa poslednej svetovej rady dopytu zlata dopytu za prvý štvrťrok roku 2013.

Dopyt šperkov z Číny vzrástol o 19% na rekordných 185 ton. Dopyt po šperkoch z Indie sa zvýšil o 15% a USA preukázala značný nárast tohto dopytu v prvom štvrťroku o 6%, čo je prvýkrát od roku 2005.

Nárast dopytu po amerických šperkov zlata “svedčí o zlepšení nálady spotrebiteľov [a] diskrečných rastúcich príjmov, ako americká ekonomika sa aj naďalej lieči a uznania vnútornej hodnoty vlastniť zlato,” poznamenal Toussaint v e-mailovom interview.

Dodal: “K tomuto nárastu došlo pred poklesom cien, ktorý sme videli v apríli, čo poukazuje taktiež, že záujem o kúpu fyzického zlata, vrátane šperkov, prútov a mincí, za vyššie ceny, akých sme v súčasnosti svedkami.“

Správa WGC ďalej uvádza: Medzitým, predaje prútov a mincí sa v Číne medziročne zvýšili o 22%, v Indii o 52% a 43% v Spojených štátoch.

A dopyt po zlate od centrálnych bánk dosiahol v prvom štvrťroku 109 ton, čo je prekonanie úrovne 100 ton siedmim štvrťrokom po sebe.

Vplyv zníženia dopytu ETF fondov

Pred aprílovým odpredajov zlata, odliv z ETF bol už zrejmý, čo predstavuje väčšinu poklesu svetového dopytu po zlate.

Významný odliv z ETF fondov zlata v prvom štvrťroku bol spôsobený špekulatívnymi investormi, ktorí vyberali zisky v dôsledku vysokých cien, zaznamenaných v druhej polovici roka 2012 – ako poznamenal Toussaint.

V závislosti správy WGC, celkový svetový dopyt po zlate bol v prvom štvrťroku 963 ton, čo je medziročný pokles o 13% a o 19% zo štvrtého štvrťroku roku 2012.

Objem zlata držaný ETF fondmi za štvrťrok klesol o 177 ton.

Celkovo však množstvo zlata v držaní ETF fondov bol ešte o 2% vyššia, na úrovni 2 514 ton v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom – poznamenal Toussaint, s dôrazom na skutočnosť, že ETF fondy predstavujú “iba malú časť z investičného dopytu – čo tvorí zhruba 6% z celkového dopytu zlata v roku 2012.

Okrem toho bol pokles dopytu ETF “vyvážený” 378 tonami vo forme investícií v prútoch a minciach – čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 10%, a nárast až o 12% v porovnaní so štvrtým štvrťrokom minulého roka, podľa Marcusa Grubba, výkonného riaditeľa investícií Svetovej Rady Zlata.

Pokles ceny zlata v apríli bol poháňaný “ne-fyzickému pohybu na trhu, ktorý sa ukázali byť katalyzátorom nárastu nákupov, ktoré opustilo mnoho maloobchodníkov, ako sa zvyšoval čas pre čakateľov na dodávky,” dodal Grubb vo svojom vyhlásení .

Poukázal na to, že šperky a spotreba v odvetví informačných technológií stále tvoria 81% trhu.

Taktiež uviedol: “Čo tieto čísla ukazujú – že aj pred udalosťami v apríli, základy trhu so zlatom zostávajú silné s rastúcim dopytom v Indii a Číne, ako Centrálne banky dôsledne pridávajú zlato k svojim rezervám a silného objemu nákupov investičných produktov, ako sú zlaté tehly a mince.”

Zdroj: Markets.cbsnews.com /

Facebook komentár