Vyzerá to tak, že veľké finančné inštitúcie sa nie a nie poučiť.

Opäť raz sú až po krk hlboko v ďalšom finančnom škandále globálneho rozsahu.

Americkí a medzinárodní regulátori skúmajúci manipuláciu s LIBOR, svetovo najvýznamnejším súborom referenčných úrokových sadzieb, odkryli ďalšiu schému cenového manipulovania, ktorá je na $379 biliónovom trhu s úrokovými swapmi.

$379 biliónov, nie miliárd. Biliónov.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) už  rozposlala predvolania do najväčších bánk na Wall Street a vypočúva tucet bývalých a súčasných maklérov z Jersey City, NJ, kancelárií ICAP Plc.

Pre investorov veľkých bánk môžu tieto nové  zistenia ukončiť rastúci tlak na ceny akcií skupín, ktorých zisky boli poslednú dobu zapríčinené redukovaním rezerv, ktoré mali chrániť proti budúcim dopadom na aktíva a výdavkom na súdne spory.

Čiernofúzovo dedičstvo

Podľa bývalého makléra z kancelárií ICAP-u (londýnskej spoločnosti) v Jersey City, prezývanej „Ostrov Pokladov“ pre vysoké provízie a platové balíčky, na ktoré sú obchodníci zvyknutí, makléri pravidelne manipulovali ceny v mene klientov bánk v prospech bankových obchodných oddelení.

Na druhej strane bankových obchodov sú desiatky tisíc zmluvných partnerov, ktorí mohli stratiť stovky miliárd dolárov ako výsledok toho, že musia platiť viac za úroky, alebo dostali nižšie úroky zo swapov, ktorých ceny boli zmanipulované.

ICAP, kedysi Intercapital Brokers, spočiatku prilákal pozornosť regulátorov ako súčasť škandálu LIBOR. Podľa vydania Economist zo 7. júla 2012 „Súdne dokumenty, ktoré podalo Kanadské Competition Bureau, taktiež obsahovali obvinenia od obchodníkov z jednej nemenovanej banky (ktorá požiadala o imunitu), pretože sa pokúšala ovplyvniť niektoré sadzby LIBOR v spolupráci so zamestnancami Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ICAP, JPMorgan Chase a RBS.

Swapy úrokových sadzieb sú populárnym finančným nástrojom, používaným  desiatkami tisíc finančníkmi na celom svete.

Ceny swapov úrokových sadzieb sa používajú  na stanovenie hodnoty viac než $550 miliárd dlhopisov s komerčnými nehnuteľnosťami ako zábezpekou a taktiež sa používajú na výpočet hodnoty penzijných ročných poplatkov a dávok. (Ďalšie príklady použitia swapových sadzbieb, zo stránky ISDA, sú v nasledovnej lište.)

Príklady používateľov ISDAFIX

ISDA vyvinula ISDAFIX na uľahčenie stanovovania cvičných hodnôt pre peňažne vysporiadané swapové opcie. Existencia takýchto orientačných bodov umožňuje transparentnú (v teórii) hodnotu k dispozícii ihneď, na ktorú sa zmluvný partneri môžu obrátiť pre zúčtovaciu hodnotu. Bez takéhoto orientačného bodu, by bolo nutné postupovať spôsobom vyvolávania niekoľkým aktívnym dílerom na zistenie cien pre urovanie transakcií.

2006 ISDA Definitions odkazujú špecificky na ISDAFIX sadzby ako spôsob urovnania over-the-counter (OTC) derivátov transakcií. Napríklad v ukážke Swaption Confirmation z 2006 ISDA Definitions (Ukážka II-E), strany môžu zahrnúť „ISDA Source“ – to je ISDAFIX – ako referenčnú zúčtovaciu sadzbu pod Zúčtovacími podmienkami.

ISDAFIX sa taktiež používa ako referenčná  sadzba pre hotovostné zúčtovanie v spojení s predčasným ukončením swapových transakcií. Navyše, obchodníci často využívajú ISDAFIX ako pomoc pri označovaní ich swapových portfólií podľa trhu.

Okrem ich využitia pri urovnávaní OTC transakcií, ISDAFIX sadzby sú taktiež používané ako pomer alebo zdroj zakrivenia v rôznych burzových produktoch. Napríklad, LIFFE používa ISDAFIX ako zdroj swapovej krivky pri kalkulácii zúčtovacej ceny pre Swapnote futures dohody.

Navyše, Chicago Mercantile Exchange a Chicago Board of Trade používajú ISDAFIX ako zúčtovaciu cenu v ich swapových termínovaných zmluvách. V USA, Fed používa ISDAFIX ako zdroj pre USD výmenné kurzy vo svojom H.15 Statistical Release.

http://www2.isda.org/asset-classes/interest-rates-derivatives/isdafix/#Fixfix


Veľké banky vo veľkých problémoch, opäť?

Mega banky predovšetkým napomáhajú swapom úrokových sadzieb tým, že spočiatku zaujmú opačnú stranu obchodov zákazníkov a sú zodpovedné za stanovenie cien týchto nástrojov v spolupráci s hŕstkou maklérov.

Podobne ako LIBOR, ISDAFIX, súbor referenčných úrokových sadzieb používaných na ocenenie úrokových sadzieb pre swapy denominované v americkom dolári, sa určuje „výborom“ bánk.

Tento výbor, podľa International Swaps and Derivates Association, pozostáva z: Bank of America Corp., Barclays, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Mizuho Financial Group Inc., Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc., Royal Bank of Scotland, UBS a Wells Fargo & Co.

Tieto banky predkladajú svoje sadzby pre rozsiahle splatné pohľadávky ICAP-u cez zabezpečené obrazové spojenie. ICAP potom odošle tieto dáta Thomson Reuters, ktorá vypočíta aktuálne swapové sadzby. Tieto sadzby sa potom rozpošlú viac než 6.000 dozorcom.

Ľahký klam v ére regulácie

Manipulácia sadzbových cien je ľahká. ICAP zverejní  sadzby, údajne založené na transakciách a nákupné a predajné ponuky dostáva a vkladá manuálne do, čomu sa hovorí, 19901 screen (pomenovaná podľa čísla strany obrazovky Reuters). Banky ako súčasť výboru nemusia zasielať svoje vlastné sadzby,môžu používať navrhované sadzby, ktoré zverejňuje ICAP. Alebo predložia svoje sadzby ICAP-u, aby ich odoslal pre Thomson Reuters, ktorá vypočíta finálne čísla.

ICAP sa nachádza v strede, ručne vkladá ceny a sadzby z transakcií, ktoré sa uskutočnia cez ich maklérske stanovisko, ktoré dosahujú v priemere $1,4 biliónov denne.

Nielenže môžu banky požiadať ICAP maklérov o zverejnenie hocijakých sadzieb, ktoré prospejú internému obchodnému portfóliu banky, či už to je na ovplyvnenie pozitívnej mark-to-market zatváracej ceny pre účtovné a zisk-strata (bonus) výpočty, alebo manipulovanie vstupnej ceny pre nové obchody so zmluvnou stranou. Banky údajne žiadajú ICAP maklérov na oneskorenie vstupu aktuálnych transakcií až do rozšírenia ISDAFIX sadzieb.

Oneskorenie môže ľahko vytvoriť prospešnú  vstupnú cenu pre obchod, ktorý by bol ináč podložený  novými údajmi. Manipulácia cien a sadzieb má veľký vplyv na zisk alebo stratu a mark-to-market, čo sa týka pomerov kapitálových rezerv a ďalších metrík na súvahe banky.

Samozrejme, tieto obvinenia sa musia zmeniť  na obžalobu, no nič sa tým nemusí dosiahnuť, okrem zopár malých pokút a nejakých zatknutí. A ak je minulosť prológom, môžme si byť istí, že žiadne kriminálne obvinenia nebudú nikdy podané na kasína, keďže žiadne nikdy neboli.

Koniec koncov, padajúca kocka je vždy naklonená  domu a všetci vieme, čí ten dom je.  

Preložil: Lukáš Jevčík

Zdroj: GoldStocksToday

Facebook komentár