Eu_chce_zrusit_niektore_prisne_financne_pravidla_na_riesenie_krizy

Mifid II.

Európska únia predstavila plány na zmiernenie finančnej regulácie, pretože musí čeliť hospodárskym šokom v dôsledku koronavírusovej krízy – krok, ktorý pravdepodobne ovplyvní sprostredkovateľské spoločnosti po celom svete.

Európska komisia, výkonná zložka EÚ, navrhla tri nové kroky na zabezpečenie toho, aby do reálnej ekonomiky smerovalo viac investícií. Inštitúcia chce zjednodušiť pravidlá, čo by malo uľahčiť investovanie; požaduje viac analýz malých a stredných podnikov; a chce zmeniť a doplniť sekuritizačný rámec tak, aby podporil poskytovanie úverov bankám.

Tieto pravidlá sa budú vzťahovať na spoločnosti pôsobiace v rámci EÚ, ale aj na akúkoľvek jurisdikciu spolupracujúcu s firmami so sídlom v EÚ. Spojené kráľovstvo už nie je členom EÚ, ale môže sa rozhodnúť postupovať podľa rovnakých zmien a doplnení pravidiel.

Viceprezident Európskej komisie – Valdis Dombrovskis vo vyhlásení uviedol: „Posledné cielené zmeny a doplnenia našim podnikom uľahčia získanie potrebných finančných prostriedkov a investovanie do našej ekonomiky.“

Dodal, že „kapitálové trhy sú pre oživenie životne dôležité, pretože samotné verejné financovanie nebude stačiť na to, aby sa naše ekonomiky dostali späť.“

Komisia začiatkom tohto mesiaca prišla s odhadom, že 27-členný blok sa v tomto roku z dôvodu pandémie prepadne o 8,3% a v roku 2021 sa zvýši o 5,8%. Mnoho spoločností však neočakáva, že by sa do roku 2022 vedel vrátiť na svoju úroveň pred krízou.

Piatkový návrh musí ešte schváliť Európsky parlament a 27 vlád členských štátov.

Ďalej sa v ňom uvádza, že úrady budú ľahšie vedieť vytvárať, vyhodnocovať a kontrolovať zjednodušené pravidlá. To zase umožní investorom rýchlejšie sa rozhodovať o tom, ktoré spoločnosti budú podporovať.

Plán tiež naznačuje, že zjednodušenie tzv. Smernice MIFID II (smernica o trhoch s finančnými nástrojmi) podporí aj menšie podniky. Nariadenie, ktoré boli implementované v roku 2007 a následne posilnené v roku 2018, oddeľuje obchodovacie a analytické jednotky maklérskych firiem a viedlo k výraznému poklesu počtu analytikov, ktorí sa venujú menším spoločnostiam. Cieľom Komisie je, aby zmiernením pravidiel si viac investorov všímalo a investovalo aj do menších podnikov.

V rámci zmierňovania mechanizmu Mifid II Komisia uviedla, že podľa jej plánov sa zefektívnia „požiadavky na zverejňovanie a poskytovanie informácií ohľadom transakcií. Zjednodušia sa aj zložité požiadavky, ktoré predstavovali prekážky k rýchlemu vykonaniu investičných rozhodnutí.“

Mifid II do prostredia finančných firiem vniesol určité obavy: spočiatku sa prispôsobili novým pravidlám a nedávno viedol aj k vytvoreniu tzv. “nerovnomerného“ trhu s výskumom. Niektorí klienti sa sťažujú, že sprostredkovatelia požadujú neprimeranú sumu peňazí za službu, ktorá bola donedávna bezplatná.

Pokiaľ ide o sekuritizáciu, ktorá sa týka vytvorenia finančného produktu, Komisia sa snaží rozšíriť existujúci rámec pre malé a stredné podniky, ktorý by podľa ich očakávaní mal zvýšili poskytovanie úverov tomuto sektoru.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár