Financna_situacia_generacie_Milenia_v_roku_2020_sa_zmeni_z_5_hlavnych_dovodov

Za posledných 10 rokov sa generácia Milénia musela vyrovnali s nespočtom finančných ťažkostí, ale v budúcom desaťročí by ich budúcnosť mohla byť jasnejšia.

Finančná kríza v roku 2008 spôsobila, že mnoho jednotlivcov z generácie Milénia zostalo finančne pozadu: Najstarší z nich doháňajú svoje nedostatky z oblasti budovania bohatstva po vstupe na trh práce, ktorého situácia bola veľmi náročná, zatiaľ čo najmladší z nich sa stali averznými z dôvodu sledovaním vývoja recesie. A obe vekové skupiny sa museli vyrovnať s vplyvom dlhu študentských pôžičiek.

Ale Jason Dorsey, konzultant, výskumník generácie Milénia a predseda Centra pre generačnú kinetiku pre Business Insider poznamenal, že očakáva veľa pozitívnych finančných zmien tejto generácie – ktorí sa počas najbližších 10 rokov (v roku 2030) svojim vekom priblížia k 35 až 50 rokom svojho života. Podľa Dorseyho si generácia konečne nájde svoje finančné postavenie z piatich hlavných dôvodov:

-Priemerný dlh študentských pôžičiek na jedného študenta v roku 2018, ktorý si vzal pôžičku, je takmer 30 000 dolárov. Avšak generácia Milénia bude mať v priemere 15 a viac rokov na to aby svoj dlh z vysokej školy splatila a mnoho z nich budú vymýšľať, ako svoj dlh študentských pôžičiek lepšie spravovať.

-Mnoho jednotlivcov z generácie Milénia v priebehu nasledujúceho desaťročia vstúpi do fázy stredu svojej kariéry, čo podľa Dorseyho predstavuje najlepší čas na zvýšenie zárobkov, prostredníctvom povýšení a zmien v kariére. Stred kariéry je zvyčajne fáza, v ktorej si človek zarába najvyššiu úroveň svojho príjmu.

-Pri „Veľkom prevode bohatstva“ sa odhaduje, že v nasledujúcich 30 rokoch dôjde k presunu 68 biliónov dolárov od generácie s označením Baby Boom na ich miléniové deti – a to by ich mohlo ešte obohatiť, viac ako u predchádzajúcej generácie. Dorsey uviedol, že je pravdepodobné, že tento významný prevod majetku začne práve od roku 2020.

-Generácia Milénia už tradične čelí oneskoreniu vlastníctva domu, pretože zápasia s dlhmi a životnými nákladmi, ale v tomto novom desaťročí sú pripravení oživiť americký trh s bývaním. Dorsey tiež odhaduje známky toho, že táto generácia konečne kúpy domy, čo je investícia, ktorá historicky povedie k vytváraniu bohatstva.

Súvisiace: Generácia Milénia uprednostňuje etické investície pred vysokými výnosmi

-Finančné ťažkosti tiež spôsobili, že generácia Miléniá oddialila manželstvo, ale s pribúdajúcim vekom sú čoraz viac stále na to pripravenejší. Výsledkom je, že stále väčší podiel tejto generácie sa spojí do domácností s dvoma príjmami, čo podľa Dorseyho predstavuje ďalší pozitívny signál pre budovanie bohatstva.

Predpovede nakoniec naznačujú dobrú správu pre generáciu, ktorá od roku 1974 sotva zaznamenala rast príjmov a ktorej úroveň bohatstva je výrazne pod úrovňou, kde by sa mala nachádzať.

Dorsey nakoniec uviedol: „Ďalších 10 rokov môže byť konečne desaťročím, v ktorom sa generácia milénia bude cítiť pevnejšou, čo sa týka financií, najmä po dlhých ekonomických protivetroch a zotavovaní, ktorým mnohí čelili v dôsledku Veľkej recesie, stagnácie miezd, stúpajúcich nákladov na nehnuteľnosti a študentských dlhov.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: MSN, BI

Facebook komentár