Fínsko sa nedávno stalo ďalšou krajinou, ktorá začala rokovať o stiahnutí svojich zlatých rezerv späť do krajiny. Hnutie za repatriáciu zlata stále rastie v závislosti na tom, ako jedna krajina za druhou usiluje o vrátení zlata. Vo vyhlásení fínskeho hnutia za repatriáciu sú dôvody uvedené pomerne stručne:

Venezuela a Nemecko sa nedávno rozhodli pre návrat svojho zlata späť do zeme a v mnohých ďalších krajinách je vidieť iniciatíva , aby urobili to isté. To nám hovorí , že sa vlády pripravujú na menovú krízu.

Väčšina svetových suverénnych zlatých rezerv sa počas mnohých rokov posielala na úschovu do trezorov bánk obchodujúcich s drahými kovmi a iných finančných inštitúcií, a to najmä v Londýne a USA. Dôvody, prečo svet ukladá svoje zlato v západnej bašte demokracie, sú rôzne: v prípade Poľska boli zlaté tehly vyvezené z krajiny pred inváziou nacistov počas druhej svetovej vojny najskôr do Francúzska, potom do USA. Vzhľadom k tomu, že sídla veľkých bánk obchodujúcich s drahými kovmi sa nachádzajú v USA , a že americký dolár je svetovou menou pre obchodné a bankové rezervy, väčšina svetového zlata skončila v trezoroch na západe.

Táto tradícia sa rýchlo mení. Medzi krajinami, ktoré buď požadujú svoje zlaté rezervy späť, alebo v ktorých je podobná iniciatíva v procese, sú krajiny ako Rumunsko, Venezuela, Ekvádor, Švajčiarsko, Poľsko a Nemecko.

Rovnako ako je tomu v prípade druhých krajín, väčšina zo 49,1 ton zlatých rezerv Fínska je uložená za hranicami krajiny, predovšetkým v Londýne. Niektorí občania krajiny vyzývajú svoju vládu zvážiť možnosť repatriácie. Vodcovia hnutia vyzývajú v tejto veci k referendu najneskôr do mája 2014.

Občanov Fínska sa nikdy nepýtali , či má krajina sama držať svoje zlato . Teraz je to dôležité , pretože trh so zlatom sa výrazne mení a sila mien je neistá.

Priaznivci repatriácie vo Fínsku sú znepokojení nestabilitou svetového menového systému papierových peňazí, a tiež skutočnosťou, že na svete nie je dostatok fyzického zlata na zabezpečenie nahromadeného ” papierového ” zlata.

Situácia na trhoch so zlatom je taká , že keby sa všetci tí , ktorí držia v rukách ” zlaté ” kontrakty , rozhodli vymeniť ich za fyzické zlato , nebol by dostatok zlata pre všetkých . Nárokov na zlato je oveľa viac než samotného zlata . Ak sa aj ostatné štáty rozhodnú vrátiť svoje zlato späť , potom poslední vo fronte zostanú s prázdnymi rukami .

Jediný spôsob , ako môže krajina použiť zlato ako záruku pre svoju menu je, ak je zlato výhradne v jej držbe . Pokiaľ bude fínske zlato držané vo Fínsku , nebude riziko protistrany . Ak je zlato držané v inej krajine , bude tu vždy riziko , že v prípade núdze bude toto zlato zabavené . Pre prípad núdze je zlato potrebné viac ako inokedy.

Poľskí vládni predstavitelia berú podľa všetkého hrozbu svojej národnej solventnosti vážne. Čas ukáže, či sa Fínom podarí získať svoje zlato späť. V USA boli zatiaľ snahy, určiť koľko fyzického zlata je vo vlastníctve amerického ministerstva financií, z veľkej časti odsunuté. Avšak vo vyhlásení Fínov sa hovorí:

Nemecko chce vrátiť svoje zlato , ktoré sa nachádza v USA, späť, čo bude trvať asi sedem rokov. Prečo by dodávka mala trvalo tak dlho , nebolo vysvetlené , ale môže to byť príznakom problémov.

Pravdou je, že nikto nevie, koľkokrát bolo zlato uložené v západných trezoroch prenajaté, zapožičané, zastavené a alebo znovu poskytnuté ako záruka. Krajiny sa radí do fronty, aby nezostali posledné na koho sa nedostane ” stolička” keď prestane hrať hudba – investori by si z nich mali brať príklad. Tí, ktorí sú natoľko múdri, aby schovali svoje úspory v hlbokých zákutiach, môžu byť jedného dňa tými, ktorým bude závidieť celý svet.

Prevzaté z 3Signa – investičné zlato, striebro, platina
————————————————————————————–
Hlavnou činnosťou spoločnosti 3Signa je predaj investičných drahých kovov. V dnešnej ekonomicky neistej a nestabilnej dobe sú drahé kovy vhodnou komoditou k investícii. Radi by sme práve túto alternatívu ponúkli aj Vám. Sme presvedčení, že investičné zlato je jedným z vhodných riešení, ako nielen uchovať hodnotu Vašich úspor, ale taktiež ich zhodnotiť.

Facebook komentár