Celkové výnosy Apple narástli o 24% v porovnaní s minulým rokom. Pritom Apple podľa amerických regulátorov zaplatil menej ako 2% daní mimo USA.

Do 29-teho septembra tohto roku spoločnosť Apple zaplatila $713 miliónov (£445m) na preddavkoch za daň z celkových zahraničných príjmov $36.8 miliárd, čo predstavuje len 1.9%.

Firma Apple bola nedávno odhalená ako jedna zo spoločností platiaca nízke dane v zahraničí, nasledujúc Starbucks, Facebook a Google. Nik však netvrdil, že ktorákoľvek schéma daňových únikov týchto firiem by bola nelegálna.

Všetky tieto spoločnosti platia značné množstvo ďalších daní v Británii – napríklad poistenie v nezamestnanosti, starobné dôchodky a ďalšie sociálne odvody (National Insurance) a taktiež platia veľké sumy DPH.

Údaje Apple o daniach v zahraničí môžeme nájsť na strane 61 daňového priznania 10-K. Tento formulár sa používa na zhrnutie činnosti verejných spoločností.

Apple zaplatil minulý rok dane pri sadzbe 2,5%

Apple smeruje väčšinu svojho podnikania v Európe skrz svoju pobočku v Írsku, ktoré má nižšie dane ako má Veľká Británia.

Avšak aj Írsko účtuje 12.5% v porovnaní s 24% vo Veľkej Británii.

Mnoho nadnárodných spoločností  platí podstatne nižšie dane ako sú oficiálne sadzby daní na prijmy právnických osôb využívaním daňových rajov ako sú Karibské ostrovy.

Preložil: Imrich Rada

ZZdroj: BBC

Facebook komentár