V roku 2011 som bol jedným z mála ekonómov varujúcich, že globálne HDP v blízkej budúcnosti dramaticky spomalí a ani ekonomiky emerging market (rozvíjajúcich sa trhov) nebudú imúnne voči tomuto blížiacemu sa poklesu ekonomickej aktivity. Moja predpoveď bola založená na prísľube začínajúcej sa dlhovej kríze v rozvinutom svete spôsobenom zastavením exportu ekonomík BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína). Teraz vieme, že Japonská ekonomika klesá, kým európske HDP padá z kopca. A práve minulý týždeň sme dostali viac hmatateľných dôkazov, že ekonomiky emerging market začali pociťovať problémy dlhovej krízy z rozvinutého sveta.

Brazília po zverejnení, že ich rast HDP počas roka 2011 klesne na 2,7 % oproti 7,5 % rastu z predchádzajúceho roku znížila úrokovú sadzbu o ¾ percentuálneho bodu. Čína znížila svoju prognózu HDP na 7,5 % v roku 2012 od vykázaných 9,2 % v roku 2011. Najpomalším tempom na konci roku 2011 za viac ako dva roky rástla indická ekonomika, tlak na ekonomiku kládla vysoká inflácia a aj platobná neschopnosť Eurozóny. Ruské HDP vzrástlo o 4,2 % v roku 2011 a S&P predpokladá tento rok pokles na 3,5 %. Organizácia Spojených národov predpovedá, že svetové HDP porastie iba o 0,5 % v celom roku 2012.

Spoločnosť McDonald´s potvrdila globálne spomalenie rastu, keď minulý týždeň oznámila svoje príjmy za 4.štvrťrok. Spoločnosti chýbal príjmový cieľ za 4.štvrťrok a taktiež spoločnosť varovala o prevádzkových príjmoch z 1.štvrťroka podľa uverejnenej tlačovej správy: „…tlaky na tovar a mzdové náklady a to najmä USA.“ Ale spoločnosť tiež poznamenala, že hlavnou príčinou ich nižších príjmov v poslednom štvrťroku bol  ostrý výpadok predaja z Európy, Ázie, Stredného východu a Afriky.

Môžeme sa skutočne diviť, prečo sa to deje? Hlúpi centrálni bankári po celom svete zostávajú v presvedčení, že ekonomická prosperita môže byť spôsobená tlačením ďalších peňazí. Navyše sa držia prijateľných argumentoch, že inflácia nemôže nastať keď rast je anemický. To im dáva dostatok podnetov na to aby zintenzívnili svoje menové šialenstvo, dokonca aj v tvárou v tvár rastúcim cenám.

Ale v skutočnosti, to všetko čo môžu nakoniec dosiahnuť je vážna dávka globálnej stagflácie, ktorá len pokračuje v intenzívnom raste. Môj názor je, že spomalenie HDP na celom svete spôsobí počas dvoch štvrťrokov ďalšie opakované kvantitatívne uvoľňovanie a to nielen v USA ale na celom svete.

Avšak, pretože tieto kolesá kvantitatívneho falšovania sa podobajú prírodným pôrodným bolestiam – v tom, že sa vyskytujú častejšie a s väčšou intenzitou – predpokladám, že miera inflácie rýchlo porastie na celom svete počas roka 2012. Mohol by som pokračovať zabráneniu spotrebiteľskej diskrečnej zásoby a zvýšiť expozíciu drahých kovov a ropných investícií ako takých.

Zdroj: Pento Portfolio Strategies

Preložila: Viera Slaninová

Facebook komentár