Google sa zvykol na pohovoroch pýtať uchádzačov o pracovné miesto, absurdne tažké hlavolamové otázky.

Tomu je však koniec!

Bývalá náborová pracovníčka firmy Google, Gayle Laakman McDowell, hovorí, že spoločnosť takúto taktiku konečne „zakázala“.

„Ak by osoba, ktorá vedie pohovor, položila kandidátovi otázku s hlavolamom napriek firemnej politike, náborová komisia by pravdepodobne spätnú väzbu z pohovoru nebrala do úvahy a doporučila by vedúcemu pohovoru neklásť také hlúpe otázky.“

 

Koľko golfových loptičiek sa vojde do školského autobusa?

 

Pozícia:

Produktový manažér

Odpoveď: Toto je jedna z otázok, ktorými chce Google zistiť, či uchádzač dokáže vysvetliť princíp riešenia problému.

 

Čitateľ, Matt Beauchamp, prišiel so skvelou odpoveďou a píše:

Usudzujem, že bežný školský  autobus je približne 8 stôp široký, 6 stôp vysoký a 20 stôp dlhý – toto je len odhad, založený na tisíckach hodí, počas ktorých som bol chytený do pasce stojac za školskými autobusmi, zatiaľ čo doprava vo všetkých smeroch stála.

 

To znamená 960 stôp kubických a keďže 1 kubická stopa má 1728 kubických palcov, znamená to okolo 1,6 milióna palcov kubických.

Počítam, že objem golfovej loptičky je okolo 2,5 palcov kubických (4/3*π*0,853), keďže 0,85 palca je polomer golfovej loptičky.

Rozdeľte tých 2,5 palcov kubických do 1,6 milióna a vyjde vám 660 000 golfových loptičiek. Avšak, keďže sú tam sedadlá a iné blbosti zaberajúce miesto a tiež vzhľadom k tomu, že golfová loptička má guľatý tvar, budú medzi nimi po naplnení značné prázdne miesta, preto to zaokrúhlim nadol na 500 000 golfových loptičiek.

Čo znie absurdne. Netipoval by som viac než 100 000. Ale zostanem pri svojich matematických výpočtoch.

Samozrejme, ak hovoríme o takom type autobusu, na ktorom šiel do školy George Bush alebo Barney Frank jazdí denne do práce, bola by to polovica z toho…teda 250 000 loptičiek.

 

Koľko by ste si mali účtovať  za umytie všetkých okien v meste Seattle?

 

 

Pozícia:

Produktový manažér

Odpoveď: Toto je jedna z tých otázok, kde trik spočíva v tom, prísť s jednoduchšou odpoveďou než je tá, ktorá je zdanlivo požadovaná. Povedali by sme, „10 dolárov za okno.“

 

 

 

V krajine, kde ľudia chcú mať len chlapcov…

…každá rodina pokračuje v plodení detí, až kým nemajú chlapca. Ak sa im narodí dievča, majú ďalšie dieťa. Ak sa im narodí chlapec, prestanú. Aký je v krajine pomer chlapcov a dievčat?

Pozícia: Produktový manažér

Odpoveď: Rozprúdila značnú debatu, ale prišli sme na to pomocou týchto krokov:

 

  • Predstavte si, že máte 10 párov, ktoré majú 10 detí. Dievčat bude 5. Chlapcov bude 5. (Celkový počet detí: 10, z toho 5 chlapcov a 5 dievčat.)
  • Tým 5 dvojiciam, ktoré mali dievčatá, sa narodí 5 detí. Polovica (2,5) budú dievčatá. Polovica (2,5) budú chlapci. Pridáme 2,5 chlapcov k piatim doteraz narodeným a 2,5 dievčat k doterajším piatim. (Celkový počet detí: 15, z toho 7,5 chlapcov a 7,5 dievčat.
  • Tým 2,5 párom, ktoré mali dievčatá, sa narodí 2,5 detí. Polovica (1,25) budú chlapci a polovica (1,25) budú dievčatá. Pridáme 1,25 chlapcov ku doteraz narodeným 7,5 chlapcom a 1,25 dievčat k doterajším 7,5 narodeným. (Celkový počet detí: 17,5; z toho 8,75 chlapcov a 8,75 dievčat).
  • A tak ďalej, udržiavajúc populáciu 50:50.

 

 

Koľko ladičov klavíra existuje v celom svete?

 

Pozícia:

Produktový  manažér

Odpoveď: My by sme povedali „Nuž, koľkých trh potrebuje. Ak je potrebné klavír ladiť raz do týždňa a jeho naladenie trvá hodinu a ak ladič klavírov pracuje 8 hodín denne, 5 dní v týždni, za týždeň je naladených 40 klavírov. Odpovedali by sme jeden na každých 40 klavírov.“

Na Wikipédii to nazývajú Fermiho paradox.

Klasický Fermiho problém, všeobecnee prisudzovaný Fermimu, je „Koľko ladičov klavírov existuje v Chicagu?“ Typické riešenie tohto problému by zahŕňalo vzájomné vynásobenie sérií odhadov, ktoré by prinieslo správnu odpoveď, ak by odhady boli správne. Mohli by sme napríklad urobiť nasledujúce predpoklady:

  1. V Chicagu žije približne 5 miliónov ľudí.
  2. V priemere pripadajú 2 osoby na 1 domácnosť v Chicagu.
  3. Zhruba 1 domácnosť z 20 má klavír, ktorý je pravidelne ladený.
  4. Klavíre, ktoré sú pravidelne nalaďované, sa ladia v priemere raz za rok.
  5. Ladičovi klavíru zaberie naladenie klavíru okolo 2 hodín, vrátane času na dopravu.
  6. Každý ladič klavíru pracuje 8 hodín denne, 5 dní v týždni a 50 týždňov v roku.

Z týchto predpokladov môžme vyrátať, že počet ladení klavírov v Chicagu za rok je (5 000 000 ľudí v Chicagu) / (2 osoby/domácnosť) x (1 klavír/20 domácností) x (1 ladenie klavíru za rok) = 125 000 ladení klavírov za rok v Chicagu.

A podobne môžeme vypočítať, že ladič klavírov v priemere vykoná

(50 týždňov/rok) x (5 dní/týždeň) x (8 hodín/deň) x (1 ladenie klavíra za 2 hodiny na 1 ladiča klavírov) = 1000 ladení klavírov za rok na 1 ladiča klavírov.

Delením dostaneme

(125 000 ladení klavírov za rok v Chicagu) / (1000 ladení klavírov za rok na 1 ladiča klavírov) = 125 ladičov klavíra v Chicagu.

Známy príklad Fermiho problému je Drakeova rovnica, ktorá sa týka odhadu počtu inteligentných civilizácií v galaxii. Ak existuje významné množstvo takých civilizácií, potom základná otázka, prečo naša civilizácia nikdy nestretla žiadnu inú, sa nazýva Fermiho paradox.
Prečo sú poklopy kanálov okrúhle?

 

Pozícia:

Softvérový inžinier

Odpoveď: Pretože tak neprepadnú cez otvor (keď sú kolmo k úrovni ulice).

 

 

 

Navrhnite evakuačný plán pre San Francisco

 

Pozícia:

Produktový manažér

Odpoveď: Je to opäť celé o tom, vidieť ako uchádzač pristúpi k problému. My by sme začali odpoveď otázkou, „na aký druh katastrofy sa máme pripraviť?“

 

 

 

 

Koľkokrát za deň sa ručičky hodiniek prekryjú?

 

Pozícia

: Produktový manažér

Odpoveď: 22-krát. Z WikiAnswers:

AM

12:00
1:05
2:11
3:16
4:22
5:27
6:33
7:38
8:44
9:49
10:55
PM

12:00
1:05
2:11
3:16
4:22
5:27
6:33
7:38
8:44
9:49
10:55

 

Vysvetlite význam „dead beef“ (mŕtveho hovädzieho mäsa)

 

 

Pozícia:

Softvérový inžinier

Naša (nesprávna) odpoveď: Hovädzie je vždy mŕtve. Označenie niečoho slovom „dead beef“ znamená nadbytočné – nie-nie pre programátora.

 

 

Skutočná odpoveď:

DEADBEEF je hexadecimálna hodnota, ktorá bola použitá pri ladení chýb v dobe sálových počítačov, pretože bola ľahko rozoznateľná na stránkach plných hexadecimálnych čísel. Väčšina absolventov informatiky to videla aspoň na prednáškach jazyka assembler, preto by softvérový inžinier mal poznať odpoveď.

Z wikipédie:

„0xDEADBEEF („deadbeef“) používajú IBM RS/6000 systémy, Mac OS na 32-bitových PowerPC procesoroch a Commodore Amiga ako magickú „debug“ hodnotu. Na Solarise od Sun Microsystems to označuje uvoľnenú pamäť. Na OpenVMS bežiacom na Alpha procesoroch sa zobrazí DEAD_BEEF po stlačení CTRL-T.“
Potrebujete overiť, či váš priateľ, Bob, má vaše správne číslo…

…ale nemôžete sa ho priamo spýtať. Musíte otázku napísať na kartičku a dať ju Eve, ktorá ju odovzdá Bobovi a odpoveď vám vráti naspäť. Čo musíte napísať na kartičku, okrem otázky, aby ste zaistili, že Bob bude vedieť zašifrovať správu tak, aby Eva nemohla prečítať vaše telefónne číslo?

Pozícia: Softvérový inžinier

Odpoveď: Keďže iba overujete, požiadate ho, aby vám zavolal v určitý čas. Ak nezavolá, nemá vaše číslo.

Príliš jednoduché? Čitateľ navrhuje: „V tom prípade potrebujete kontrolný súčet. Bob by mal zrátať všetky všetky číslice vášho telefónneho čísla, napísať súčet a poslať vám to naspäť.“

 

 

Ste kapitánom pirátskej lode…

 

…a vaša posádka má hlasovať o tom, ako bude rozdelené zlato. Ak s vami súhlasí menej ako polovica pirátov, zomriete. Ako navrhnete rozdeliť zlato tak, aby ste dostali dostatočný podiel z koristi a prežili?

 

Pozícia: Technický manažér

Odpoveď: Rozdelíte korisť rovnomerne medzi najmocnejších 51% posádky.

 

 

 

Máte 8 loptičiek rovnakej veľkosti…

…7 z nich váži rovnako a jedna z nich váži o trochu viac. Ako nájdete loptičku, ktorá je ťažšia pomocou váhy a iba dvoch vážení?

Pozícia: Produktový manažér

 

Odpoveď: Čitateľ Hyloka trafil ako prvý:

Vezmite 6 z 8 loptičiek a dajte 3 na každú stranu váhy. Ak ťažká loptička nie je v skupine šiestich, viete, že je to jedna z dvoch zostávajúcich, a tak dáte na váhu tie dve a uvidíte, ktorá je ťažšia. Ak sa ťažká loptička nachádza medzi tými šiestimi, znížili ste to na 3. Z týchto troch vyberte ľubovoľné dve a dajte ich na váhu. Ak je ťažká loptička v tejto skupine dvoch, viete, ktorá z nich to je. Ak sú obe loptičky rovnako ťažké, potom je ťažká loptička tá, ktorú ste nechali bokom.

 

Dostanete 2 vajíčka…

…a máte prístup do 100-poschodovej budovy. Vajíčka môžu byť veľmi tvrdé alebo veľmi krehké, môžu sa rozbiť, ked spadnú z prvého poschodia alebo sa vôbec nemusia rozbiť, ak spadnú zo stého poschodia. Obe vajíčka sú rovnaké. Potrebujete prísť na to, z akého najvyššieho poschodia zo 100-poschodovej budovy môže byť vajíčko pustené bez toho, aby sa rozbilo. Otázkou je, koľko pokusov potrebujete urobiť. Máte dovolené rozbiť 2 vajíčka.

Pozícia: Produktový manažér

Odpoveď: Maximálny počet pokusov pre túto metódu je 14.

Namiesto rozdelenia poschodí po 10, začnite na 14. poschodí a potom choďte nahor o 13 poschodí, potom o 12, ďalej o 11, za tým o 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 až kým sa nedostanete na 99. poschodie. Ak by sa vajíčko rozbilo pri stom poschodí, bolo by to 12 pokusov (alebo 11, ak uvažujeme, že by sa rozbilo pri stom poschodí). Povedzme napríklad, že 49. poschodie bolo najvyššie poschodie, počet pokusov by bol zo 14., 27., 39., 50. poschodia (vajíčko by sa rozbilo pri 50. poschodí) plus 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., a 49. poschodie dá celkový počet 14 pokusov.

 

Vysvetlite svojmu osemročnému synovcovi tromi vetami, čo je databáza

 

Pozícia:

Produktový manažér

Odpoveď: Pointou je otestovať uchádzačovu schopnosť vyjadriť zložité myšlienky jednoduchou formou. Tu je náš prísup, „ Databáza je zariadenie, ktoré si pamätá mnoho informácií o veľa veciach. Ľudia ich používajú, aby im uľahčili pamätanie si informácií. Choď sa vonku hrať.“

 

 

 

Scvrkli ste sa na veľkosť  mince…

… a vaša hmotnosť je proporcionálne zmenšená, aby bola zachovaná vaša pôvodná hustota. Potom ste hodený do prázdnej nádoby mixéra. Čepele sa začnú hýbať za 60 sekúnd. Čo urobíte?

Pozícia: Produktový manažér

Odpoveď: Táto otázka je celá o posúdení uchádzačovej kreativity. My by sme sa pokúsili pokaziť elektromotor.

 

Zdroj: EmbargoZone

Facebook komentár