Technologický gigant Google spustil počas minulého piatka on-line formulár, ktorý umožňuje európskym užívateľom odobrať osobné informácie o svojej osobe z výsledkov vyhľadávania. Už počas jedného dňa prijal 12 000 žiadostí.

Celý spor o ochrane súkromia prostredníctvom vyhľadávača Google bol predmetom riešenia od roku 2009, kedy španielsky právnik žiadal túto internetovú obriu spoločnosť o odstránenie výsledkov z vyhľadávania. Vo vyhľadávači totiž bolo aj po deviatich rokoch možné nájsť informácie o nútenej dražbe právnikovho domu, ktorý bol zaťažený dlhmi na sociálnom zabezpečení. Napriek tomu, že informácia už bola neaktuálna, vo vyhľadávači ju bolo možné stále dohľadať, čo bolo údajne možné považovať za neoprávnený a neprimeraný zásah do súkromia.

Súvisiace: Google začal najímať viac ľudí, ktorí nešli na vysokú školu

Spoločnosť Google uvádza, že pomocou tohto on-line formulára môžu niektorí užívatelia požiadať o odstránenie výsledkov Jedná sa o vyhľadávania, ktoré obsahujú ich meno, pokiaľ tieto výsledky už nie sú relevantné, alebo nadmerné vo vzťahu k účelu, pre ktorý boli spracované.”

Firma dodala, že posúdi každú jednotlivú požiadavku a pokúsi vyvážiť práva na súkromie jednotlivca s právom verejnosti na informácie a šírenie informácií.

Ľudia, ktorí sa rozhodnú žiadosť podať, okrem iného musia predložiť digitálnu kópiu preukazu na overenie totožnosti, poskytnúť internetovú adresu každého odkazu, ktorého odstránenie požadujú, a vysvetliť, prečo je táto adresa „vo výsledkoch vyhľadávania irelevantná, zastaraná alebo iným spôsobom pre nich nevhodná“.

Súvisiace: Spoločnosť Google sa snaží prevziať celý Váš digitálny život

Google dodal, že táto nová forma je len prvým krokom na ceste k dodržiavaniu nových zákonov a čo najskôr bude pracovať dokončení realizácie žiadostí o odstránenie podľa európskeho práva v oblasti ochrany údajov.

Zmazať údaje budú musieť aj ďalší. Ak ich o to užívatelia požiadajú

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ sa navyše nevzťahuje len na Google, ale prakticky aj na všetky vyhľadávače, ktoré na území Európskej únie pôsobia, alebo dohľadávajú informácie o jej občanoch. Ktokoľvek preto môže o vymazanie citlivých osobných údajov požiadať aj Microsoft či Yahoo, ktorí prevádzkujú vlastné internetové vyhľadávače. Tí zatiaľ s podobnou iniciatívou neprišli a je preto zrejme len otázkou času, kedy tak urobia.

Zdroj: Reuters, WSJ

Facebook komentár