USA nie je Weimarskou republikou. Inflácia sa nevymkne spod kontroly. Nenastane deštrukcia meny ako v Zimbabwe. Fúrik naplnený peniazmi bude viac než postačovať na zakúpenie bochníka chleba.

Mnoho investorov považuje infláciu za samozrejmosť, pretože Fed rozšíril svoju účtovnú súvahu do neslýchaných rozmerov pomocou stratégie kvantitatívneho uvoľňovania. Niektorí dokonca zašli tak ďaleko, že tvrdia, že tento program úplne zničí americkú menu.

Hoci môžem súhlasiť s tým, že index spotrebiteľských cien (CPI – Consumer Price Index) bude rásť, je nepravdepodobné, že v blízkej dobe vzrastie o 5%. Napriek astronomickému nárastu v súvahe Fedu, každý mesiac od septembra 2008 bolo CPI menšie než 4%. Mesačné hodnoty CPI v tomto roku fakticky nepresiahli hranicu 3%.

Nekontrolovateľná inflácia, ktorá by zdevastovala dolár, sa zdá nepravdepodobná podľa oficiálnych štatistík. Doposiaľ sa však mnoho ľudí obáva, že dolár sa kvôli politike Fedu scvrkne na nepoužiteľný zdrap papiera.

Aby som objasnil tento záver, vysvetlím kvantitatívne uvoľňovanie i dôvod, prečo Fed používa túto monetárnu stratégiu. Potom vysvetlím, prečo má zlato tendenciu naďalej rásť, aj keď inflácia zostáva nízka.

Ben Bernanke musel urobiť  drastické opatrenia na podporu ekonomiky, hoci boli jeho opatrenia kontroverzné. Je to preto, že recesia v roku 2008 nebola obyčajnou recesiou. Techniky, typické pre Fed, boli neúčinné.

Dovoľte mi to objasniť…

Či sa vám to páči alebo nie, ekonomika USA je úverová. Spotrebitelia si požičiavajú peniaze na zakúpenie tovaru. Rast je limitovaný iba ochotou dlžníkov a veriteľov prijímať a zvyšovať množstvo peňazí. Avšak príležitostne sa systém zrúti. A keď sa tak stane, je úlohou Fedu, aby na to dohliadol.

Ekonomický rast sa príležitostne spomalí a nastane recesia. Ale riešenie recesií je pre Fed pomerne jasné. Typicky poklesnú úrokové miery, zvyšujúc pohnútky požičať si peniaze, čo vedie k rastúcim výdajom, investovaniu a výrobe. Hoci zníženie úrokovej miery ekonomiku znovu rozpumpuje, problémy nastanú počas znižovania zadĺženosti. Systém je jednoducho príliš zadĺžený. Počas znižovania zadĺženosti dopyt po nových pôžičkách klesá, pretože ľudia splácajú svoje dlhy. Tí, ktorí sú zadĺžení, netúžia po ďalšej pôžičke, dokonca ani za extrémne uspokojivé sadzby. 

Ekonomika založená na úveroch funguje len vtedy, keď sa dlh spláca. A je úlohou Fedu, aby to zrealizoval. Proces zníženia zadĺženosti je odporná beštia v porovnaní s recesiou a vyžaduje sadu nástrojov. V priebehu dejín sa riešil reštrukturalizáciou dlhu, rozdelením bohatstva, šetrením, zvýšením peňažnej zásoby, podnikmi znižujúcimi hranicu rentability a udržiavaním nominálnych úrokových mier blízko nuly.

A podobne ako pri pečení koláča, všetky tieto ingrediencie sú potrebné na úspešné znižovanie zadĺženosti a k prosperite. Z nich rozdelenie bohatstva (vyššie dane), vynútené šetrenie (škrty vo výdavkoch) a znižovanie hranice rentability (klesajúce náklady a prepúšťanie pracovníkov) nemôžu byť kontrolované Fedom. Navyše schopnosť Fedu pomáhať pri reštrukturalizáciách dlhu (prostredníctvom znižovania úrokových mier obligácií) je limitovaná úrovňou 0%.

Prichádza kvantitatívne uvoľňovanie

Kvantitatívne uvoľňovanie je jedna z najnovších nezvyčajných praktík, implementovaných centrálnou bankou. Jeho odlišným znakom je nakupovanie aktív od komerčných bánk. Nákupy aktív, ktoré uskutočňuje Fed, zvyšujú prebytok rezerv v bankách, zatiaľ čo sa zvyšujú ceny nakúpených aktív (nižšie úrokové miery dlhopisov). Banky by mali byť viac povzbudené k požičiavaniu hotovosti, keďže ich rezervy rastú a stávajú sa viac likvidnými.

Na oživenie pôžičiek kúpil Fed viac než 2,1 bilióna dolárov od bánk formou mimovládnych aktív. Ben Bernanke nedávno ohlásil rozšírenie tohto nákupného programu. V najnovšom pokračovaní nakúpi Fed mesačne 40 miliárd dolárov formou dodatočných aktív.

Odkedy Fed vytvára peniaze na zaplatenie týchto nákupov, mnohí si myslia, že sa inflácia vymkne spod kontroly. Avšak zásoba peňazí sa veľmi nezmenila, čo robí nekontrolovateľnú infláciu nepravdepodobnou.

Červená krivka predstavuje súvahu Fedu, zahŕňajúc všetky treasury cenné papiere a hypotekárne cenné papiere, ktoré nakúpili. Modrá krivka je M2 (delené 10), čo predstavuje mieru peňažnej zásoby. Táto krivka rástla rovnakým tempom od roku 2003 a nenastali žiadne obdobia zvýšenej inflácie.

Nárast zásoby peňazí môže spôsobiť infláciu. V skutočnosti je pravdepodobné, že veľké zvýšenie emisie peňazí v krátkom čase spôsobuje výrazný nárast inflácie jednoducho preto, že na nezmenené množstvo tvaru pripadá viac peňazí, čo vyústi do rastu cien. Avšak množstvo peňazí prudko nevzrástlo. Súvahová explózia neskončila žiadnym abnormálnym nárastom množstva peňazí.

Aj keď je inflácia utlmená, ceny zlata počas posledných štyroch rokov vzrástli. Navyše, tento rastúci trend by mal pokračovať.

Zdroj:  Top Stock Insights

Facebook komentár