Prečo je najväčšia ekonomika Nemecka predurčená k osudu Japonska?

Nižšie uvedený obrázok ukazuje, že zo sveta sa pomaly stáva Japonsko, s príbehmi o ekonomických nepokojoch, extrémnych monetárnych politikách a negatívnych sadzbách. Nemecko, s ich 5ročným obchodovaním so štátnymi dlhopismi, pri zisku -0,33%, nie je žiadnou výnimkou.

Avšak negatívne výnosy nie sú jedinou znepokojujúcou črtou, ktorú majú s Japonskom spoločnú. Znepokojivý je celkový demografický obraz Nemecka a mohol by mať značný efekt na ekonomickú budúcnosť Nemecka, spolu s ťažkými rozhodnutiami, ktoré sa musia prijať v súčasnosti.

Súvisiace: Komisia: “Migranti posilnia rast európskej ekonomiky”

Dôležitosť Nemecka

Nemecko je najľudnatejšia a najproduktívnejšia ekonomika v Európe, s 80 miliónmi ľudí, a HDP asi 4 bilióny amerických dolárov. Je to tiež tretí najväčší exportér na svete a to je dôvod prečo mali v roku 2014 najväčší prebytok zahraničného obchodu na svete vo výške 285 miliárd dolárov.

Napriek všetkej ekonomickej sile, Nemecko má kľúčovú slabosť, ktorá by sa mu mohla stať Achillovou pätou: predpokladá sa, že nemecká populácia sa v priebehu nasledujúcich desaťročí značne zníži a pomer pracujúcich k nezaopatreným bude najhorší na svete.

Matematika

Každoročne pripadá na 100 obyvateľov Nemecka 8,4 narodení a 11,3 úmrtí. Ako sa to prejaví v budúcnosti je, že do roku 2050 budú Nemci do veku 15 rokov predstavovať 13 % populácie, pokým množstvo ľudí nad 60 rokov narastie na 39 %.

Je pravdepodobné, že v budúcnosti v krajine nebude dostatok mladých, alebo pracujúcich. Ako sa generácia narodená po druhej svetovej vojne (baby boomers) dostáva do dôchodkového veku, zvyšuje sa tlak na pracujúcich, ktorí prispievajú do sociálneho zabezpečenia a iných programov. Naviac, táto rozširujúca sa medzera, bude tiež znamenať značnú stratu skúseností, zručností a know-how na pracoviskách, s ktorými ruka v ruke prichádzajú ekonomické výzvy pre populáciu.

V mnohých západných národoch hrá imigrácia kľúčovú rolu pri udržateľnosti populácie s nízkou pôrodnosťou. Ale v prípade Nemecka, tak scenár s vysokou, ako aj s nízkou imigráciou vyzerajú pre budúcnosť desivo. Nemecký štatisický úrad predpovedá, že “vysoký imigračný trend” vyústi do roku 2060 k poklesu populácie na 73,1 milióna, pokým nízka imigrácia predpokladá pokles až na 67,6 miliónov.

Možnosti

OSN predpovedá, že do roku 2050 jeden zo šiestich Nemcov bude starší ako 80 rokov. Sú Nemci spokojní s cestou po ktorej kráča ich národ?

Ak áno, potom musia byť spokojní aj so značným poklesom ekonomickej významnosti Nemecka v budúcnosti. Krajina bude takmer určite na rovnakej úrovni ako Veľká Británia a Francúzsko a bude mať zmenšený svetový podiel, pokým Ázia a Afrika budú pokračovať vo svojom raste. Zníži sa pracovná sila ktorá prispieva do systému a tak sa privalia daňové sadzby, a ekonomický rast uviazne takým spôsobom, že Nemecko bude mať svoju vlastnú “Stratenú dekádu”.

Ak nie, potom musia Nemci akceptovať, že je iba jeden realistický spôsob akým proti tomuto trendu bojovať: otvoriť imigračné brány ešte viac. Hoci, mnohí Nemci toto nechcú ani počuť, hlavne po tom, ako postupuje migračná a utečenecká kríza, je to však možnosť ktorá musí byť starostlivo zvážená.

Súvisiace: Európska kríza utečencov v jednej neuveriteľnej grafike

Tak či onak, čakajú ich zložité rozhodnutia. Ako bude Nemecko postupovať v tejto otázke má dôsledky v kultúrnej, ekonomickej a politickej úrovni, tak teraz ako aj v budúcnosti.

Pre zväčšenie KLIKNITE

Preložila: Katarína Dobrotinová

Zdroj: Yahoo, MSN

Facebook komentár