Obsah:

-Matoucí signály v minulosti:
-Březen 2000
-Říjen 2002
-Říjen 2007
-Březen 2009

– Jakým směrem bychom se měli ubírat podle současných údajů
– Analýza Nad- a podhodnocených investičních titulů poskytuje lepší predikce

Mnoho rozhodnutí individuálních investorů, stejně jako profesionálních burzovních analytiků jsou ovlivněny zejména hlavními makroekonomickými indikátory, tedy údaji o stavu hospodářství. Pokud tato data naznačují, že je ekonomická kondice na dobré úrovni, lidé jsou více ochotni investovat a naopak, pokud tato data vykazují zhoršení, lidé jsou k investicím velice zdrženliví. Implicitním předpokladem je fakt, že dobrá data způsobují posilování akcií. Samozřejmě platí opačná analogie. Pokud data vykazují zhoršení, investiční prostředí v zemi není dobré.

Klíčové údaje většinou pocházejí od americké vlády. Nicméně jedním z významných investičních podnětů je také prohlášení FEDu, které se koná vždy před a po jeho zasedání. Na tomto zasedání vládní a ekonomičtí experti debatují o síle ekonomiky a poté rozhodují o nastavení základní úrokové sazby. Prohlášení FEDu často obsahuje také prediktivní prohlášení o tom, jaká ekonomické situace a podmínky by mohly v budoucnu nastat. Kromě toho samozřejmě existuje spousta vládou pravidelně zveřejňovaných dat jako například HDP, nezaměstnanost, spotřebitelské výdaje a spousta dalších. Právě tady tato data jsou investičními subjekty v současnosti vnímána dosti citlivě.

Navzdory důležitosti všech údajů si dovolujeme tvrdit, že v rozhodujících okamžicích tato data mohou často klamat investiční subjekty buď tím, že v nich vyvolávají pocit, že je jejich investice v bezpečí nebo tak, že je od investice odrazuje.

SIGNÁLY VYCHÁZEJÍCÍ Z MINULOSTI (PAST INDIKÁTORY) JSOU ČASTO FALEŠNÉ

Stručným historickým přehledem hlavních obratů na S&P 500 indexu v průběhu posledních 10 let můžeme jasně prokázat, že poskytovaný obraz hlavních makroekonomických indikátorů má tendenci dát falešný obraz o tom, jakým směrem se budou akcie ubírat. Naše hodnocení níže jasně ukazuje, že tyto údaje v predikci dalšího vývoje ostudně selhaly a akciový index se v období po zveřejnění dat ubíral právě opačným směrem, než by se dle hodnocení údajů dalo předpokládat.

Pro každé z těchto 4 klíčových období jsme sestavili krátký přehled tehdy zveřejněných hlavních makroekonomických dat a údajů spolu s komentářem, kam se tehdy trh v kontextu se zveřejněním ubíral.

Březen 2000

Akcie (myšleno index SaP 500) byly v dlouhodobém býčím trhu od roku 1990. Tento trend se právě v roce 2000 začal zpomalovat a otáčet. Zhruba 3 týdny před tím, než se trh otočil, vydal FED prohlášení:

„…předpokládáme rozšíření hospodářské činnosti během ledna a února. Většina segmentů ekonomiky vykazuje za sledované období silný nebo mírně silný růst. Maloobchodní prodeje vykazují meziročně výrazné zlepšení a rovněž se rozšiřují zisky korporací z výrobní sféry.“ (8. březen 2000, Béžová kniha)

Kromě tohoto prohlášení vykazovala ekonomika tyto charakteristiky:

4Q 1999 – Hrubý domácí produkt (mezikvartální změna) + 7,4 % (zdroj: bea.gov)
Březen 2000 – míra nezaměstnanosti (absolutně) 4 % (bls.gov)
4Q 1999 – skutečné spotřebitelské výdaje (mezikvartální změna) + 5,8 % (bea.gov)

Na základě těchto zveřejněných dat není překvapením, že pouze velmi málo investorů by si dovolilo předpokládat zahájení silného, medvědího trhu. Avšak právě to se později stalo. 

Říjen 2002

Silný medvědí trh v období 2000 – 2002 byl nakonec ukončen 9. října 2002. Právě v tuto dobu mohli investoři naskočit do 5 let trvajícího býčího trhu.

Pokud byste sledovali ekonomické údaje a prohlášení FEDu v tomto období za účelem predikce vývoje dalšího směřování trhu, dozvěděli byste se následující:

„Většina US okresů hlásila v září a říjnu stále velmi slabou ekonomickou aktivitu, maloobchodní tržby jsou velice špatné v celé zemi. Prodeje motorových vozidel vykazují silné poklesy. Většina okresu také hlásí, že se výrobní aktivita značným způsobem zpomaluje.“ (23.říjen 2002, Béžová kniha FEDu
3Q 2002 – Hrubý domácí produkt (mezikvartální změna) +2.0%
Říjen 2002 – Míra nezaměstnanosti (absolutně) 5.7%
3Q 2002 – Osobní spotřebitelské výdaje (mezikvartální změna) +2,7%

Jaký by byl pravděpodobně váš závěr? Patrně tento: Ekonomika je stále v poměrně špatné kondici (i když zdaleka ne jako v březnu 2009). Asi byste nabyli přesvědčení, že zhoršující situace ekonomiky se bude nadále prohlubovat a učinili byste patřičné investiční rozhodnutí. Avšak stal se přesný opak a trh se v tuto chvíli otočil a silně rostl.

Říjen 2007

Poslední a současně nejvýraznější medvědí trh od doby Velké hospodářské krize začal v říjnu 2007. Avšak těžko byste hledali náznaky příchodu medvědího trhu z makroekonomických ukazatelů a prohlášení FEDU:

„Neoficiální zprávy z Federální rezervní banky naznačují, že hospodářská činnost pokračuje v expanzi ve všech US okresech v září a začátkem října.“ (17. října, Béžová kniha)
3Q 2007 – Hrubý domácí produkt (mezikvartální změna) +3.6 %
Říjen 2007 – Míra nezaměstnanosti (absolutně) 4.7%
3Q 2007 – Osobní spotřebitelské výdaje (mezikvartální změna) +1,9%

Ačkoliv se tato data nedají přirovnat k vynikajícím, jsou stále velice dobrá a žádné skutečné náznaky medvědího trhu zde hledat nelze. Překvapivě opět právě v tuto chvíli trh otočil.

Březen 2009

Toto byla přesně doba kdy trh, v té době jednoznačně medvědí, předvedl dokonalý obrat do býčího trendu a přidal více než 75% za něco málo než rok. Každopádně ekonomika byla dle údajů stále v těžké recesi a vyhlídky byly v mnoha ohledech katastrofální:

„Zprávy naznačují, že se národní ekonomické podmínky nadále v období leden-únor zhoršují… Zprávy uvádějí slabé podmínky pro zlepšení hospodářské činnosti… Zhoršení podmínek se týká všech sektorů, s výjimkou jen několika málo anticyklických (poznámka: sektory, jejichž výkon není silně pozitivně korelován s výkonem ekonomiky). Vyhlídky pro zlepšení ekonomických podmínek v blízkém období jsou skeptické a postupná obnova se spíše očekává až koncem roku 2009 či počátkem roku 2010.“ (4. března 2009, Béžová kniha)
4Q 2008 – Hrubý domácí produkt (mezikvartální změna) -5,4 %
Březen 2009 – Míra nezaměstnanosti (absolutně) 8,6 %
4Q 2008 – Osobní spotřebitelské výdaje (mezikvartální změna) – 3,1%

Na základě těchto údajů patrně většina investorů zůstala mimo trh nebo dokonce své dlouhé pozice v trhu houfně likvidovala, což se ukázalo být špatnou strategií a trh se zrovna v tento moment otočil.

JAKÝM SMĚREM BYCHOM SE MĚLI UBÍRAT PODLE SOUČASNÝCH ÚDAJŮ

Co nám říkají hlavní ekonomické indikátory a prohlášení FEDu ze začátku března 2010?

V prohlášení, které vydal na svém posledním zasedání FED dne 16. března 2010, bylo řečeno:

„Dostupné hospodářské údaje od ledna 2010 naznačují, že se hospodářská aktivita nadále oživuje a trh práce se stabilizuje. Výdaje domácností rostou mírným tempem. Ekonomické oživení je limitováno vysokou nezaměstnaností, slabým realitním trhem a těsnou úvěrovou politikou bank.“

„Hospodářské podmínky, zejména nízká úroveň využití výrobních kapacit tlumí inflační očekávání a je pravděpodobné, že udržíme nízkou úroveň základní úrokové sazby po delší dobu“ (16. března 2010, Béžová kniha)
4Q 2009 – Hrubý domácí produkt (mezikvartální změna) +5,6 %
Únor 2010 – Míra nezaměstnanosti (absolutně) 9,7 %
4Q 2009 – Osobní spotřebitelské výdaje (mezikvartální změna) +1,6%

Vidíme, že data jsou skutečně hodně smíšená, nicméně jednoznačně vykazují známky zlepšení. Nejnovější údaje o růstu HDP jsou vynikající, avšak míra nezaměstnanosti je velmi vysoká.

Již jsme v minulosti viděli, že pokud jsou data jednoznačně dobrá či naopak jednoznačně špatná, stane se přesný opak toho, co bychom očekávali. Tato situace však v současné době nenastává, protože data nemají jednoznačně pozitivní či negativní vypovídací schopnost, chybí synchronizace (pozn: dobré HDP vs špatná data z trhu práce). Proto si v této chvíli nedovolujeme predikovat vývoj v následujících obdobích.

ANALÝZA NAD- A PODHODNOCENÝCH INVESTIČNÍCH TITULŮ POSKYTUJE LEPŠÍ PREDIKCE

Zatímco některé ekonomické údaje mohou být více či méně užitečné pro odhad budoucího vývoje ekonomiky, zjistili jsme, že předpověď vývoje směru akciového trhu lze nejlépe dosáhnout především tím, že zvážíme historické nadhodnocení či podhodnocení akcií.

Nejužitečnější forecasty jsou právě ty, které tuto skutečnost zohledňují. Proto je potřeba sledovat nejen ekonomická data, ale i vnitřní hodnotu akcií a zajímat se o akcie, jejichž cena na burze je vzhledem k jejich vnitřní hodnotě podhodnocená.

Závěrem: Bez ohledu na to, jak dobré se zdají být ekonomické statistiky, ukáže se, že jen těžko dosáhnete dobrého dlouhodobého výsledku, pokud jste nakoupili nadhodnocené akcie. Každý investor by měl zvážit nejen výsledky ekonomiky jako celku, ale především do jaké míry jsou ceny akcií vytlačeny nad jejich vnitřní hodnotu či naopak přeprodány. Toto je hlavní faktor dlouhodobého úspěchu. 

Zdroj: Mutual Fund Research Newsletter

Preložil: Honza Zednicek

Facebook komentár