Jednoduche_vysvetlenie_zmien_ktorymi_preslo_obchodovanie_na_burze

Väčšina ľudí si predstavuje obchodníka z Wall Street ako hektického muža v obleku, ktorý drží v oboch rukách telefón a vykrikuje pokyny ako „predať!“ a „kúpiť!“. V dnešnej dobe je to však už mylná predstava.

Paul Russo je riaditeľom oddelenia pre akciové trhy v spoločnosti Goldman Sachs, ktorá je gigantom na poli poskytovania finančných služieb. Nedávno sa vyjadril k tomu, akou evolúciou prešlo obchodovanie na finančných trhoch. Priznal, že kľúčovou hybnou silou zmeny je moderná technológia.

Vraví: „Všetka komunikácia prebieha výlučne elektronickou formou. Makléri často dokonca neprijmú žiadne Vaše burzové príkazy, ak sa s nimi budete snažiť komunikovať spôsobom, ktorý bol zaužívaný pred 15 či 20 rokmi.“

Finančné burzy predstavujú centrály, v ktorých nakupujúci stretávajú predávajúcich. Zavádzanie elektronických inovácií zásadne zmenilo ich charakter a povahu obchodovania. V minulosti bolo bežným javom, že nakupujúci a predávajúci obchodníci sa stretávali priamo v budove burzy. V prípade potreby mohol jeden obchodník poklepať druhého obchodníka po pleci a zrealizovať konkrétny burzový príkaz. Russo tvrdí, že dnes sa to všetko deje vo virtuálnom priestore. Ďalej vysvetľuje, v ktorých oblastiach došlo k najväčším zmenám.

Zmena regulácie

Russo vraví: „Myslím si, že hlavná zmena v povahe obchodovania nastala v dôsledku troch zásadných regulačných zmien, ktoré vstúpili do platnosti na konci deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Prvou z nich bol vznik takzvaného alternatívneho obchodného systému (ATS), v dôsledku ktorého sa na finančnom trhu začalo budovať konkurenčné prostredie. Druhou zmenou bola povinnosť udávať všetky hodnoty na burze v desiatkovom tvare, čo viedlo k zúženiu cenového rozptylu medzi cenou ponuky a cenou dopytu obchodovaných cenný papierov. Posledným významným opatrením bolo zavedenie pravidiel systému národného trhu (NMS), prostredníctvom ktorých sa obchodovanie na trhoch skutočne zrýchlilo. Tento súbor zmien v regulácii, zavádzanie moderných technológií v sektore o zameriavanie sa búrz na vlastné zisky spôsobilo, že sa obchodovanie vyvinulo do podoby, ktorú poznáme dnes.“

Súvisiace:
Základy investovania do akcií
Štyri najväčšie chyby investorov

Konkurencia medzi burzami

„Jednou z hlavných hybných síl zmeny v charaktere obchodovania je skutočnosť, že sa burzy začali zameriavať na vlastné zisky. Mnohé z nich sú dnes verejnými podnikmi. V dôsledku tohto faktu sme sa stali svedkami zvýšenej konkurencie. Navyše sa všetko obchodovanie prenieslo do virtuálneho prostredia. Burza už nie je konkrétnym fyzickým miestom, ale centralizovanou elektronickou databázou neuskutočnených burzových príkazov.“

Koniec obchodného parketu

„Makléri a investori sa kedysi zbiehali na konkrétnom poschodí banky, ktoré sa nazývalo obchodným parketom. Jednalo sa o priestor, na ktorom prebiehalo obchodovanie s cennými papiermi. V súčasnosti takéto priestory v podstate zanikli a obchodníci sledujú vývoj trhu prostredníctvom televíznych obrazoviek. Na fyzickej burze sa dodnes zhromažďujú obchodníci predovšetkým pri vykonaní nových počiatočných verejných ponúk spoločností, no okrem toho sa všetko obchodovanie realizuje prostredníctvom modernej technológie. To je kľúčovou zmenou obchodovania na burze.“

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Facebook komentár