Je vidno nové šialenstvo v riadení bohatstva bohatých žien sveta.

Zdá sa, že každá hlavná súkromná alebo depozitná banka má špeciálnu iniciatívu pre ženy, alebo dámske programy. Nedávna správa varovala pred vážnym nedostatkom ženských finančných poradcov vzhľadom k obrovskému množstvu bohatstvu žien, keď sa očakáva, že v najbližších rokoch Američanky budú chcieť spravovať svoje financie.

Koľko presne? No, to je ten problém. Zistenie súčasného a budúceho počtu bohatých žien v USA a ich bohatstva je veľmi divokou otázkou.

Najčastejšie uvádzané čísla pochádzajú z Internal Revenue Service, ktorá v roku 2005 uviedla, že zhruba polovica Američanov s majetkom viac ako 675 000 amerických dolárov boli ženy a mali celkové bohatstvo o veľkosti 5,8 biliónov dolárov.

Ale 2009 štúdium z Harvard Business Review uviedla, že ženy v Amerike ovládajú 51,3 percent bohatstva, čo vo forme osobného bohatstvo predstavuje zhruba 14 biliónov dolárov. Taktiež predpokladá, že objem týchto aktív do roku 2019 vzrastie na 22 biliónov dolárov.

Svetová banka oznámila, že ženy ovládajú iba jedno percento svetového bohatstva. Ale Boston Consulting Group poskytla číslo o veľkosti 27 percent.

Štúdia z Mary Quist-Newins z American College of Financial Services in Byrn Mawr odhaduje, že do roku 2030 budú ženy mať majetok z manželstva alebo dedičstva o hodnote 25 biliónov amerických dolárov. Táto štúdia ďalej poznamenala: „Do tej doby ženy budú kontrolovať 66 percent národného bohatstva. American College zistila, že 45 percent amerických milionárov sú ženy – zhruba 1,5 milióna.

Ale iné štúdie ukazujú, že bohaté ženy sú menšou skupinu. Nedávna štúdia z BMO Private Bank zistila, že ženy tvoria iba tretinu národa milionárov. To by bolo bližšie k 1 miliónu žien, ktoré sú milionárkami, na základe odhadov spoločnosti Capgemini.

Podľa BMO, ženy, ktoré získali svoj majetok vlastním podnikaním dosahuje úroveň zhruba 15 percent amerických milionárov, zatiaľ čo zvyšok má svoje bohatstvo z manželstva alebo dedičstva.

Ženy predstavujú ešte menšiu časť z miliardárov. Menej ako 10 percent z miliardárov na svete sú ženy a malá menšina z nich sú, ženy, ktoré za to môžu vďaka svojmu podnikaniu.

Samozrejme, meranie bohatstva majetných je vždy v hádankach, či už je to sledovanie populácie milionárov, alebo čistej hodnoty jednotlivcov.

Nech sú čísla aké sú, ženy jednoznačne získava podiel na príjmoch a bohatstve svetového obyvateľstva. Otázka, koľko majú bohatstva a čo s tým mienia robiť sa snáď časom stane jasnejšie.

Zdroj: Yahoo

Facebook komentár