Pokiaľ ešte nevlastníte zlato, tak sa poponáhľajte a čo najskôr si ho zadovážte.  Túto často opakovanú radu tentokrát neprízvukujeme preto, že drahé kovy sa stávajú čoraz vzácnejšie, ale ako tomu naznačujú aktivity v štáte Connecticut, nákup zlata sa čoskoro môže stať nelegálny. Aj keby connecticutský plán monitorovať predaj zlata nebol predzvesťou modernejšej formy zákazu vlastníctva zlata, ako tomu bolo počas vlády Roosevelta, prinajmenšom by to prinieslo vytlačenie obchodníkov zo zlatými odliatkami kvôli nákladom na dodržiavanie novej smernice. Čo by mohlo vytvoriť umelo nedostatok zlata v štáte Connecticut a viesť k precedensu pre ostatné americké štáty.

Zdroj: Webová stránka Valného zhromaždenia štátu Connecticut.

Zákon týkajúci sa obchodníkov s drahými kovmi alebo drahými kameňmi.

Zákon vyžaduje od obchodníkov s drahými kovmi alebo drahými kameňmi poskytnúť pravidelný výpis transakcií v elektronickej podobe miestnemu licenčnému úradu a podržať všetok zakúpený tovar po dobu najmenej desať dní; priblížiť podmienky pre obchodníkov s drahými kovmi alebo drahými kameňmi k podmienkam platných pre sekundárny trh.

Navrhovateľ:  Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť

Ako ekonóm Gary North ohľadne návrhu zákona poznamenal:  “Možno si spomeniete , že teror počas Francúzskej revolúcie bol spôsobený práve Výborom pre verejnú bezpečnosť”. V sekcii  “odliatky a mince“ zákon hovorí:

Pri predaji odliatkov a mincí vyžaduje návrh zákona, okrem požiadaviek vyplývajúcich zo súčasne platného zákona, vedenie záznamov v anglickom jazyku, postupné číslovanie a všeobecný popis predávajúceho.

Zachytili ste poslednú časť vety o všeobecnom popise predávajúceho?

Aj keď ide len o malý štát Connecticut, ale samotný fakt, že nejaká vláda v USA venuje toľko pozornosti transakciám zo zlatom, by mal vyslať veľmi jasný signál. Nielenže by ste sa mali poponáhľať – a to behom – získať zlato, ale tiež by ste sa ho mali pokúsiť získať čo najviac mimo USA, keďže udalosti v Connecticut napovedajú tomu, že na obzore sú prísnejšie obmedzenia.

Možno nie náhodou sa tento návrh zákon zavádza práve v Connecticut. Nemusí tomu byť dlho než federálna vláda začne verejne spájať drahé kovy a Bitcoin s “teroristami” snažiacimi sa zakryť nákup materiálov na výrobu bômb. Štát Connecticut a mesto Boston v štáte Massachusetts boli svedkami takého druhu násilia, ktoré vlády rady využívajú na obmedzenie používania zbraní a zvýšenie kontrolnej právomoci. Neprekvapilo by ma, keby podobný návrh zákona prišiel aj zo štátu Massachusetts. Časom si viem predstaviť rozšírenie tejto legislatívy na celé Spojené štáty.

Príde čas, kedy jednoducho nebude dostať drahé kovy kvôli nedostatku zásob (a nikto ich nebude za žiadnu cenu ochotný predať), alebo preto, že nákup a vlastníctvo drahých kovov bude priamo nelegálne. To nie je nadsádzka. Je to prognóza založená na histórii a súčasných trendoch. Už v minulosti sme boli svedkami, kedy zdanlivo banálna záležitosť bola zámienka na zvýšenie štátnej moci monitorovať, sledovať a zabíjať. Pred necelými osemdesiatimi rokmi americký prezident úplne zakázal vlastníctvo zlata v čase krízy. Naozaj si niekto myslí, že niečo podobné sa nemôže stať opäť, keď americký menový systém je v agónii a Amerika sa pretvára na policajný štát?

Štát začne robiť razantné opatrenia proti zlatu a decentralizovaným menám. Toto sa dá očakávať v priebehu tzv. „konca menového systému ako ho doteraz poznáme“.  Konajte kým nie je neskoro, kúpte si zlato a uložte ho mimo dosahu americkej vlády.

Preložil: Michaela Vokálová

Zdroj: The Dollar Vigilante

Facebook komentár