Pew Research Center nedávno vydala štúdiu o pohľadoch ľudí v 39 rôznych krajinách po celom svete. Jednou z otázok, ktoré sa respondetov pýtali bolo, ako reálne majú radi, alebo nenávidia USA.

Výsledky boli docela rôzne. USA je veľmi populárnou v subsaharskej Afrike: Päť zo šiestich krajín s najvyšším priaznivým pohľadom na USA boli z tohto regiónu. USA si udržuje pozitívne hodnotenie aj vo väčšine ostatných regiónov, vrátane Európy, Ázie a Latinskej Ameriky.

Skôr zmiešaný pohľad na túto krajinu bol zistený na Blízkom východe. Zatiaľ čo 39% z libanonských respondentov malo priaznivý pohľad na USA, plných 60% malo presne opačný pohľad. Obyvatelia Jordánska mali absolútnu najnižšiu úroveň priaznivého pohľadu na USA spomedzi 39 krajín v štúdii, kde až 83% ľudí odpovedalo negatívne, v porovnaní s iba 14%, ktorý mali pozitívny pohľad.

Keďže rastie napätie ohľadom ekonomickými sankciami a je vidno rôzne pretvávajúce konflikty na Ukrajine, Rusi majú jednoznačne negatívny postoj – presnejšie 81% voči 15%. V posledných niekoľkých rokoch je vidno obrovský pokles vo výhľadoch Ruska na USA. Iba nedávno, v roku 2013 mala väčšina Rusov priaznivý pohľad na USA.

Tu je obrázok toho aké percento respondentov malo pozitívny pohľad na USA mínus percent tých, ktorí majú nepriaznivý výhľad, pre každú z 39 krajín v štúdii:

Zdroj: ABCNews, PewReearch

Facebook komentár