India sa vyvíja do otvoreného trhového hospodárstva ale zanecháva stopy bývalej sebestačnej politiky. Ekonomická  liberalizácia, zahŕňajúc dereguláciu priemyslu, privatizáciu štátnych podnikov a znižovanie kontroly na zahraničnom trhu a investíciách začalo začiatkom deväťdesiatych rokov a mala slúžiť ako akcelerátor rastu krajiny, ktorý bol priemerne viac ako 7 % ročne od roku 1997. Rozmanitá indická ekonomika zahrňovala tradičné farmárstvo, moderné poľnohospodárstvo, remeslo, široký rozsah moderných priemyselných odvetví a množstvo služieb. O trochu viac ako polovica pracovnej sily je v poľnohospodárstve, ale služby tvoria najväčšiu časť ekonomického rastu; viac ako polovicu indického outputu, s len tretinou jej pracovnej sily. India získala na jej obyvateľstve, ktoré vo veľkej miere hovorí anglicky a stala sa hlavným exportérom služieb v oblasti informačných technológii a softvérových pracovníkov. V roku 2010 zareagovala silná indická ekonomika na finančnú krízu – vo veľkej miere kvôli silnému domácemu dopytu – a reálny rast prekonával 8 %. Avšak rast indickej ekonomiky sa v roku 2011 spomalil kvôli trvale vysokej inflácii a úrokovej miere a malému postupu v ekonomických reformách. Vysoké ceny medzinárodných surovín obnovili vládne dotácie, ktoré prispievajú k zvyšovaniu fiškálneho deficitu a zhoršeniu deficitu bežného účtu. Malá ekonomická reforma prebehla v roku 2011 kvôli korupčným škandálom, ktoré spomaľovali legislatívne práce.

Pohľad na rast Indie v strednom období je pozitívny kvôli mladej populácii a zodpovedajúcej nízkej miere závislosti, zdravotným úsporám a investičným mieram a integrácie do globálnej ekonomiky. India má pred sebou mnoho dlhotrvajúcich výziev, ktoré ešte plne neadresovala, včítane vysokej chudoby, neadekvátne fyzickú a sociálnu infraštruktúru, limitované možnosti zamestnávateľov z nepoľnohospodárskych odvetví, nedostatočný prístup k základnému a vyššiemu vzdelaniu a migrácia obyvateľstva do miest.

India vyzerá skôr ako Ruská federácia než Brazília. Krajina má potenciál, najmä v oblasti vzdelania, ale stále má vysokú úroveň chudoby, slabé investície a fádny politický systém, ktorý krajine veľmi nepomáha.

Pád ekonomiky:

  • Poľnohospodárstvo: 18,1 %
  • Priemysel: 26,3 %
  • Služby: 55,6 %

Pozrime sa na údaje:

Prvý graf ukazuje rast HDP. Avšak, pri pohľade na graf vidíme ako silne bola ekonomika Indie ovplyvnená počas rokov 2008 až 2010. Tiež môžeme vidieť návrat k úžasne silnému rastu v roku 2011.

Druhý graf ukazuje medziročnú zmenu miery HDP. Napríklad Brazília, môžeme vidieť spomalenie počas posledných štyroch kvartálov, kvôli vysokej inflácii, ktorá nútila centrálnu banku k zvyšovaniu úrokových sadzieb.

Celková produkcia v priemyselnej oblasti medziročne klesala počas posledných dvoch rokov. Všimnite si tiež úpadok do záporných hodnôt v nedávnej dobe – tiež zle znamenie.

Informácia o miere nezamestnanosti je nepresvedčivá.

India je sieťový importér, hlavne preto, že má malé zásoby domácej energie.

India mala neskonale vysokú mieru inflácie posledné dva roky. Vidíme špičku pri 16 % medziročnej zmeny v roku 2010. Základná metóda bojovania bola postupný nárast úrokovej miery počas rovnakej doby, čo bol očividne veľký dôvod na spomalenie ekonomického rastu.

Zdroj: Bonddad

Facebook komentár