Veľkú časť minulého mesiaca som strávil vysvetľovaním, ako môže byť investovanie do rastu dividend pomerne lukratívne počas dlhej doby. Investícia 10 000 dolárov do Johnson & Johnson v roku 1980 by dnes vyšla na 600 000 dolárov. Ak by ste dali rovnako po 300 000 dolárov do Hershey, Colgate-Palmolive a Procter & Gamble v roku 1990, mali by ste dnes cez 3 milióny dolárov. A tak ďalej. Čaro nových investícií do dividend púta pozornosť dlhodobo. Ale dokážu vypomôcť aj pri menej dlhodobých rámcoch.

Povedzme, že po spinn-off(vytvorenie nezávislej spoločnosti prostredníctvom predaja, alebo vydania nových akcií existujúceho podniku/divízie existujúcej materskej spoločnosti) divízie Philips 66, spoločnosti Conocom Phillips ste sa rozhodli investovať zhruba 5200 dolárov do kúpy 100 akcií Conoca, ktoré vynášajú štvrťročne 0,66 dolára. V záujme diskusie, predpokladajme, že Conoco zvýši zisk z ich akcií ďalší rok na 0,70 dolára.

Takže, počas tohto obdobia jedného roka medzi výnosom 0,66 dolára a 0,70 dolára, Conoco vyplatí 4 krát 0,66 dolára za akciu. Poďme preskúmať rozdiel medzi dvoma možnosťami, ktoré má na výber investor.

Môže použiť dividendy na zaplatenie životných nákladov vymanením sa z distribúcie peňazí. Tých 100 akcií vygeneruje 264 dolárov a potom keď dividendy vzrastú na 0,70 dolára, investor získa 6,06 % výnos z jeho ročného príjmu.

Ale čo sa stane ak sa investor rozhodne reinvestovať  svoje dividendy za 66 dolárov pred zvýšením dividend na 0,7 dolára? V záujme ilustrácie predpokladajme dividendy reinvestované vo výške 53 dolárov za akciu pri každom vyplácaní.

Pri prvom, 66 dolárov kúpi investorovi 1,25 novej akcie, čo činí celkový podiel investora v  Conoco Phillips 101,25 akcií. Pri ďalšom vyplácaní vzrastú dividendy na 66,83 dolára a podiel na 102,51 akcií.  Tretie vyplácanie je na úrovni 67,66, čo pridá 1,28 akcie Conoca na úroveň 103,79. Pri poslednom vyplácaní 0,66 dolárového cyklu má investor 68,50 dolára , čo mu pridáva 1,29 akcie Conoca na úroveň niečo málo cez 105 akcií.

Tak a teraz čo sa stane re-investorovi, keď Conoco zvýší výnos z dividend na 0,7 dolára? Keďže teraz vlastní 105 akcií namiesto 100 ako predtým, ročný výnos činí 294 dolárov. Porovnaním nového ročného výnosu 294 dolárov s očakávaným výnosom za prvý rok t.j. 264 dolárov, môžeme vidieť 11,36 % nárast v ročnom výnose vďaka trpezlivosti a reinvestícií do dividend. A to je podstatne viac ako 6,06 % nárast v opačnom prípade. Pre mňa je to jeden z najlepších nástrojov v raste dividend z arzenálu investora: zatiaľ čo ostatní vidia ako spoločnosť zvyšuje dividendy z 0,66 na 0,7 dolára, dividendový re-investor žne úrodu ako keby dividendy z jeho 100 akcií porástli z 0,66 na 0,735 dolára. Samozrejme je to spôsobené tým, že 100 akcií sa premenilo na 105 akcií vynášajúcich 0,7 dolára kvartálne.

Mám dojem, že investovanie do rastu dividend získava reputáciu ako stratégia, ktorá žne úspechy už dekády ba aj viac. Tá reputácia je bez pochýb zaslúžená. Ale stratégia dividendových rastov môže mať tiež aj význačnú krátkodobú príťažlivosť. Ak vás uspokojí 10 %  ročný výnos z investície, tak to reálne môžete dosiahnuť s rastom dividend z kvalitných akcií len zdržaním reinvestície do dividend počas 12 mesačného čakania na ich zvýšené vyplatenie. Toto je jedno z najmenej publikovaných požehnaní stratégie investície do rastu dividend.

Zdroj: Dividend-News

Facebook komentár