Podľa novej analýzy Federálnej rezervnej  banky Dallasu finančná kríza stála americkú ekonomiku od 6 biliónov do 14 biliónov dolárov, možno dvakrát toľko, spolu s nespočetnými nákladmi zo “zvláštnych opatrení”, ktoré prijali banky príliš veľké na to, aby mohli padnúť.

S blížiacim sa päťročným výročím bankrotu Lehman Brothers, ktorý šokoval globálnu ekonomiku, analýza centrálnej banky pozerá úplne na náklady, ktoré po sebe zanechala kríza a následné výpomoci.

Medzi trvalé škody táto práca uvádza pokračujúcu a všadeprítomnú nezamestnanosť, ako aj príležitostné náklady pochádzajúcich z 12,6 biliónovej priamej podpory danej finančnému sektoru.

“Kríza v rokoch 2007-09 spôsobila obrovské podradenie v ceste ekonomického výkonu, spotreby a finančného bohatstva,” uvádza práca. “Národ nesie dodatočné náklady vyplývajúce z psychologických následkov, atrofii zručností kvôli dlhšej nezamestnanosti, obmedzeného súboru ekonomických príležitostí a vyšších vládnych intervencií v ekonomike.”

(Súvisiaci článok: INFOGRAFIKA: Vizualizácia Amerického dlhu – vyše 16 biliónov dolárov )

Celkovo škoda vychádza od 6 biliónov do 14 biliónov dolárov, ohromujúce číslo, ktoré sa takmer rovná hrubému domácemu produktu za celý rok.

Pri prerozdelení sa to premieta od 50 000 do 120 000 dolárov na každú americkú domácnosť, „alebo ekvivalent od 40 do 90 percent jednoročného ekonomického výkonu,“ tvrdí správa.

A mohlo to byť horšie, oveľa horšie, záleží to od toho,  ako dlho potrvá úplné uzdravenie.

V správe sa tiež píše, že „v prípade, že dopady krízy budú trvalé, trajektória spotreby pozorovaná od roku 2007 naznačuje, že náklady krízy môžu byť viac než dvojnásobok odhadovaných 6 až 14 biliónov dolárov.“

(Súvisiace články: 5 rokov od Lehman Brothers: Ako si ministertvo financií myslí, že zachránilo svet)

Federálna banka Dallasu použila na výpočet nákladov súčty výstupov na jednu osobu do polovice roka 2013. Dospela k záveru, že počet predstavoval o 12 percent menej ako typické zotavovania v priebehu posledných 50 rokov.

Niektoré z čísel pobočky centrálnej banky sú zarážajúce: strata 8,7 milióna neagrárnych platených pracovných miest, 14,7 milióna nezamestnaných, nedostatočné využívanie pracovnej sily, ktoré zostáva „neprekonateľne vysoké“ a podzamestnanosť 10,6 milióna.

„Úplné dedičstvo recesie a nevýrazný trh práce je znížený možnosťou a zhoršením zachytených v subjektívnych opatreniach blahobytu“, píše sa v správe. „Od počiatku recesie v Decembri roku 2007, bolo viac občanov veriacich, že ich príjem bude v budúcnosti nižší, než tých, ktorí si mysleli, že bude vyšší. Toto je prvá recesia zo všetkých od roku 1960, v ktorej sa nenaplnili negatívne očakávania príjmov.“

Podľa Frasier Institute Spojené štáty padli z druhého na osemnáste miesto v rebríčku ekonomickej slobody za rok 2012 a FED uviedol, že zostatok výpomocí využili na podporu inštitúcií Wall Street v centre finančnej krízy.

Správa uvádza:

Považovaní za „príliš veľkých na to, aby mohli skrachovať“, títo finanční sprostredkovatelia postrádali disciplínu a zodpovednosť vedúcu až ku kríze a dokázali byť značne imúnni voči nevýhodám ich nadmerného riskovania. Toto špeciálne zaobchádzanie porušuje základný princíp amerického kapitalizmu: Všetci ľudia a inštitúcie majú slobodu uspieť, ale taktiež zlyhať na základe kvality ich činností. V istom zmysle záchranné balíčky v rokoch 2008-09 vymáhajú neférovú a netransparentnú daň od amerických ľudí.

FED dodal:

Hoci bezprecedentné fiškálne a monetárne opatrenia v urputných bojoch v panike počas rokov 2008-09 môžu zabrániť rozvinutej depresii, takýto zásah neprišiel bez významných nákladov. Spoločnosť sa musí vysporiadať s následkami nafúknutého federálneho dlhu, rozšírenej Federálnej rezervnej súvahy a zvýšených regulácií a vládnych intervencií pre nadchádzajúce roky.

Škody z krízy zostáva ťažké vypočítať, vzhľadom k možnosti, že americká ekonomika možno nikdy nedosiahne svoju starú  úroveň produktivity.

V závere správy sa uvádza:

Vzhľadom k tomuto rozsahu odhadov, vlažnému hospodárskemu oživeniu a súbežným trvalým škodám, je veľmi dôležité implementovať efektívne politiky, ktoré sa vyhnú budúcim príhodám, ktorých veľkosť by mohla presahovať aj ohromné náklady a následky najnovšej finančnej krízy.

Preložil: Marek Karandušovský

Zdroj: DebatePolitics

Facebook komentár